Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Gıda Kimyası
Gıda Biyokimyası
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Moleküler Kütle Spektometrisi
Biyoteknoloji
Enstrümantal analiz teknikleri
İyi laboratuvar uygulamaları
Sekonder metabolitler
Bitkisel biyoaktif bileşikler
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Gıda Teknolojileri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Plant Sciences
Agricultural Engineering
Food Science & Technology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi