Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı Kenevir Genotiplerinde Kanabidiol (Cbd) Aktif Madde Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Ekstraksiyonu", TÜBITAK Projesi, 219Z312, Yönetici, Devam Ediyor
"Fasulye bitkisinde sulama suyu kaynaklı tuzluluk stresinin azaltılmasında selenyum ve silisyum uygulamalarının etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-4759, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tarihsel kavuzlu buğday (Siyez ve Gernik) hatlarındaki fenolik asitlerin insan melanoma kanserojenik hücrelerinde (SK-MEL-30) antikanserojenik etkilerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-4837, Yönetici, 2020
"Soğuk stresine maruz bırakılmış bazı yerel fasulye (Phaseolus vulgaris L) çeşitlerinde organik asit düzeylerinin değişimi", BAP Güdümlü, FBG-2019-4928, Yönetici, 2020
"Bitkisel Hammaddelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılmasına Yönelik Proses Teknolojilerinin Ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 3181079, Danışman, 2020
"Hedefe yönelik radyonüklid tedavi amacıyla kullanılan lutesyum -177 (Lu-177) radyoizotopunun geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 3180493, Danışman, 2020
"Salebin taklit ve tağşişinin belirlenmesinde kullanılabilecek hızlı analiz yöntem(ler)inin geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 115O058, Yönetici, 2018
"İçme sularında guatrojen (NIS inhibitörleri) maddelerinin iyon kromotografisi yöntemi kullanılarak belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- 113Z612, Yönetici, 2015
"İzlenebilirlik sistemi ve entegre mücadele yöntemi ile yeşil etiketli tarım yapılarak bebekler için elma püresi geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 314O083, Diğer, 2016
"Sebzelerin mikrobiyal ve pestisit güvenliğinin sağlanmasında ultrases ve düşük şiddet elektrik akımının birlikte kullanılma olanaklarının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- 113O448, Araştırmacı, 2015
"Gıdalara normal veya tağşiş amaçlı katılan jelatin kaynağının tespiti için yeni yöntemlerin geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM, Araştırmacı, 2015
"Domates güvesi (Tuta absoluta)'ya dayanıklılık oluşturan gen / QTL bölgelerinin tespiti ve zararlıya karşı dayanıklı domates ıslahında kullanılabilir moleküler markırların geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-111O688, Araştırmacı, 2015
"Küçük çocuk beslenmesinde kullanılan bazı ek gıdalardan kaynaklanan akrilamid maruziyetinin belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2012.02.0121.001, Yönetici, 2012
"Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT -2009K120470, Araştırmacı, 2012
"Domates üretiminde kullanılan mancozeb’in kalıntı ve bozunma ürünlerinin ısıl uygulamalarla değişimi ve kalıntı düzeyi üzerine farklı uygulamaların etkisi ", BAP Doktora, 2008.03.0121.007, Araştırmacı, 2009
"Water Twinning Project", AB Destekli Diğer Projeler, TR/0402.10, Araştırmacı, 2009
"Antalya’da seralarda yaygın kullanılan bazı tarım ilaçlarının domates ve hıyardaki kalıntı miktarlarının yıkama, soyma ve süreye bağlı değişimi", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.19, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi