Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Domates güvesi (tuta absoluta)’ya dayanıklılık oluşturan gen / qtl’ bölgelerinin tespiti ve zararlıya karşı dayanıklı domates ıslahında kullanılabilir moleküler markırların geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 111O688, Araştırmacı, 2015
"Domates Güvesi, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) Ege ve Akdeniz Bölgesi Populasyonlarında İnsektisidlere Direnç Durumu ve Direnç Geliştirme Potansiyelinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 110O633, Yönetici, 2013
"Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Antalya Populasyonlarının İnsektisidlere Duyarlılığı ve İnsektisid Direnci İle Detoksifiye Edici Enzim Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 106O717, Yönetici, 2010
"Pamuk Beyazsineği (Bemisia tabaci Genn.) Populasyonlarının Moleküler Genetik ve Biyokimyasal Özellikleri İle Pestisitlere Direnci Arasındaki İlişkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 104O312, Araştırmacı, 2007
"Çiçek thripsi. Frankliniella occidentalis'in 5 insektisid: abamectin, cypermethrin, endosulfan, malathion ve methomyle olan duyarlılığı", BAP Doktora, 1999.02.0121.017, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi