Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şelale H., Dağli F., Mutlu N., Doğanlar S., Frary A., "Cry1Ac-mediated resistance to tomato leaf miner (Tuta absoluta)in tomato", Plant Cell Tissue And Organ Culture, vol.131, pp.65-73, 2017
Dağli F., Ünal Bahşi Ş. , "Topical And Residual Toxicity Of Six Pesticides To Orius Majusculus", PHYTOPARASITICA, vol.37, pp.399-405, 2009
Dağli F., Tunç İ., "Insecticide Resistance In Frankliniella Occidentalis: Corroboration Of Laboratory Assays With Field Data And Cross-Resistance In A Cypermethrin-Resistant Strain", PHYTOPARASITICA, vol.36, pp.352-359, 2008
Dağli F., Tunç İ., "Insecticide Resistance In Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera : Thripidae) Collected From Horticulture And Cotton In Turkey", AUSTRALIAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.46, pp.320-324, 2007
Tunç İ., Ünlü M., Dağli F., "Bioactivity Of Acetone Vapours Against Greenhouse Pests, Tetranychus Cinnabarinus, Aphis Gossypii And Franklinielia Occidentalis", Journal of Plant Diseases and Protection, vol.111 , pp.225-230, 2004
Tunç İ., Berger B.M., Erler F., Dağli F., "Ovicidal Activity Of Essential Oils From Five Plants Against Two Stored-Product Insects", Journal of Stored Products Research, vol.36 , pp.161-168, 1999
Tunç İ., Erler F., Dağli F., Çalış Ö., "Insecticidal Activity Of Acetone Vapours", JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH , vol.33, no.2, pp.181-185, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dağli F., "The stability of abamectin resistance and the efficacy of spinosad in Tetranychusurticae Antalya population", MEDITERRANEANAGRICULTURAL SCIENCES, vol.29, pp.99-103, 2016 (Link)
Dağli F., Ikten C., Sert E. , Bölücek E., "Susceptibility Of Tomato Borer, Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Populations From Turkey To 7 Different Insecticides In Laboratory Bioassay", Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, vol.42, pp.305-311, 2012
Ünal Bahşi Ş. , Dağli F., Ikten C., Göçmen H., "Antalya Ve Ilçelerinden Toplanan Bemisia Tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) Populasyonlarının Acetamiprid, Chlorpyrifos-Ethyl Ve Cypermethrin’E Karşı Duyarlılık Düzeyleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.17-22, 2012
Dağli F., Tunç İ., "Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Üzerinde Farkli Gruplardan İnsektisidlerle Yaprak Kalinti Testleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.9-14, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kirişik M., Dağli F., "Susceptibility to abamectin and bifenazate in 5 Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) populations from Antalya in 2016", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.14-14
Dağli F., "Frankliniella occidentalis (Pergande) Antalya Popülasyonunda Acrinathrin ve Spinosad Direnci", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi , KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.194-194
Dağli F., "Formetanate, Pirimicarb Ve Spinosad’In Çiçek Thripsi, Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’E Karşı Etkinlik Düzeyleri Ve Direnç Durumu Üzerinde Ön Çalışmalar ", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.67-67
Sert E. , Kanlı B., Dağli F., "Domates Güvesi, Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechidae) Larvalarına Karşı Bazı İnsektisidlerin Etkinliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan İki Farklı Biyoessey Yöntemin Karşılaştırılması", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.69-69
Dağli F., Ikten C., Sert E. , Bölücek E., "Efficacy Of 7 Different Insecticides On A Population Of Tuta Absoluta From Turkey In Laboratory Bioassays", EPPO/IOBC/FAO/NEPPO Joint International Symposium on management of Tuta absoluta (tomato borer), Agadir, FAS, 16-18 Kasım 2011, pp.65-65
Dağli F., Ikten C., Göçmen H., Ünal Bahşi Ş. , Topakçı N., "Bemisia Tabaci (Genn.) Antalya Populasyonlarında Acetamiprid, Chlorpyrifos Ve Cypermethrin'E Karşı Direnç Durumu", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.196-196
Dağli F., Ikten C., Ünal Bahşi Ş. , Bölücek E., "Çiçek Thripsi, Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Antalya Populasyonlarında Spinosad'A Karşı Direnç Durumu Ve Spinosad'A Direnç Geliştirme Potansiyeli", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.27-27
Dağli F., Ikten C., Ünal Bahşi Ş. , "Susceptibilities Of Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Populations From Turkey To Some Insecticides And Their Relations To Detoxifying Enzymes", The 56th Annual Meeting of the Entomological Society of America, Reno, ABD, 16-19 Kasım 2008, pp.136-136
Dağli F., "Spinosad'In Pamuk Kırmızıörümceği, Tetranychus Cinnabarinus (Boisd.)'Un Larva Dönemine Etkisi", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.192-192
Dağli F., "Abamectin Resistance In Tetranychus Cinnabarinus (Boisd.) Population From Antalya, Turkey. ", Resistance 2007, Harpenden, Hertfordshire, INGILTERE, 16-18 Nisan 2007, pp.62-62
Ünal Bahşi Ş. , Dağli F., "Laboratuvarda Imidacloprid'In Orius Majusculus (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae)'A Toksisitesi", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.193-193
Ikten C., Göçmen H., Topakçı N., Dağli F., Yükselbaba U., "Pamuk Beyazsineği Bemisia Tabaci (Genn.)'Nin Türkiye Populasyonlarının Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (Mtcoi)'E Göre Biyotiplerinin Saptanması", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.47-47
Dağli F., Göçmen H., Ikten C., Yükselbaba U., Topakçı N., "Bemicia Tabaci (Genn.) Akdeniz Ve Ege Bölgesi Populayonlarının Bazı İnsektisidlere Duyarlılığı Üzerinde Araştırmalar", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.58-58
Dağli F., Tunç İ., "Frankliniella Occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)'De Farklı Gruplardan İnsektisidlerle Yaprak Kalıntı Biyoesseyleri", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.123-123
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi