Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi idari Bilimler Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 1996 - 2003
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, 1993 - 1996
Arş.Gör., ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, 1984 - 1989
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme, 03.11.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Girişimcilik ve İş Kurma, Yüksek Lisans, 2014-2015
Farklı Kültürlerde Yönetim, Yüksek Lisans, 2013-2014
İş Kurma ve Girişimcilik (TezsizYL), Yüksek Lisans, 2013-2014
Örgütsel Davranışın Temelleri, Doktora, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Yapıcı Akar, "Örgütsel Yaşamda Sessizlik Olgusu: Akademik Örgütlerde Biçimsel Gruplardaki Sessizlik üzerien Nitel Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Doktora, F.Erendağ Sümer, "Stratejik halkla ilişkiler yönetim modelinin bağlamsal analizi: Türkiye'deki büyük iş örgütlerinin halkla ilişkiler uygulayıcılarının algılamalarına yönelik bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, G.Başer, "Aile işletmelerinin süreklilik sorunsalı: Batı Akdenizli aile işletmeleri üzerine nitel bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, J.Özen Aytemur, "1930-1945 yılları arasında Türk yönetim düşüncesi: Sümerbank örneği üzerinden tarihsel bir çözümleme ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, N.Atsan, "Karar Verme Davranışının Kültürel Boyutları : Türk Ve Japon Yöneticiler Arasında Bir Karşılaştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, D.Hoşbay, "Örgüte Zararlı Davranışlar: Banka Örgütlerinde Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Yüksek Lisans, H.Özyaman, "Sağlık kurumlarında örgüt kültürü: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yardımcı personelinin algılamalarına yönelik bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, P.Arsezen Otamış, "KOBİ'lerde girişimci yöneticilerin liderlik yaklaşımlarının çalışanlarca algılanması üzerine Antalya ilinde bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Zengin, "Örgütlerde yaşanan çatışmaların algılanan nedenleri ve başa çıkma tarzları: Antalya ili tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerde bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Boz, "Etnik girişimcilik: Almanya'da faaliyet gösteren Türk kökenli girişimciler üzerine bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, U.Öztaş, "Örgütsel çatışma yönetiminde cinsiyet faktörünün etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Hacıoğlu, "Bilişim toplum işletmelerinde çalışanların motivasyon özellikleri: Havacılık sektöründe teknik personele yönelik bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, G.Akşit, "Farklı kültürlerde girişimcilik niyeti ve üniversite öğrencilerine yönelik karşılaştırmalı bir araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, S.Büyükballı, "İnsan kaynakları yönetiminde kıyaslama yaklaşımı ve Türkiye'deki uygulamalara ilişkin bir lan araştırması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, J.İşbaşı, "Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü: Bir turizm örgütünde uygulama ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, N.Atsan, "Yalın Yönetim Yaklaşımı ve Türkiye’deki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Gazi Üniv. İİBF, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Hacettepe İİBF, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, İstanbul Üniv. İşletme Fak., Kasım, 2013
Tez Savunma, Asıl, SBE, Temmuz, 2013
Doçentlik, Asil Üye, İstanbul Üniv. İşletme Fak., Nisan, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi