Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Aile İşletmeleri, Girişimcilik; Farklı Kültürlerde Yönetim
Research Areas:Management and organization, Organizational Behaviour, Family Business, Entrepreneurship, Cross Cultural Management
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : Örgütsel Davranışın tarihsel temelleri, eleştirel yaklaşım, metafor analizi, Örgütsel Davranış alanında nitel ve karma araştırma yöntemleri, örgütlerde güven, aile işletmeleri, mentoring
Current Research Activities :

Historical foundations of Organizational Behaviour; critical thinking, metophor analysis, qualitative and mixed methods in research of organizational behaviour, organizational trust, family business, mentoring

TEMEL ESERLER
Erdem A., Erendağ Sümer F., Aktaş A., Başer G., "Cultural Dimensions Of Academic Organizations: A Pilot Research On Faculties Of Economics And Administrative Sciences (4yazarlı)", Eurasian Journal of Educational Research (EJER), pp.73-90, 2011
Erdem A., Başer G., "Family And Business Values Of Regional Family Firms: A Qualitative Research", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,, vol.3, pp.47-64, 2010
Erdem A., "Örgüt Kültürünün Kök Metaforlarla Keşfi: Üniversite Gerçekliği Üzerine Nitel Bir Araştırma", Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD), cilt.1, ss.71-96, 2010
Erdem A., Aytemur J., Atsan F., "The Relationship Between Trust And Team Performance", Work Study, vol.52, pp.337-340, 2003

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi