Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hekimlik Mesleğindeki Değişimin Meslekler Sosyolojisi Açısından İncelenmesi ", BAP Doktora, SDK-2016-1802, Yönetici, 2018
"Batı Akdeniz Bölgesi Aile İşletmelerinin Sürekliliğinde Yerel Kurumsal Mekanizmaların Etkisi: Kurum Tarihleri Üzerinden Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-127, Yönetici, 2016
"Label-Pro RH (Professional label for the trades of the function Human Resources)", AB Destekli Diğer Projeler, FR1 LLP (2E2F), Araştırmacı, 2011
"Türk Örgütlerinin Sosyal Sermaye Birikimin Geliştirmede Belirleyici Unsur Olan Güvenin Anlaşılmasına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Projesi", TÜBITAK Projesi, 107K548, Yönetici, 2009
"Avrupa' dan Dönen İşçi Çocuklarından Akdeniz Bölgesi'ndeki Üniversitelerde Okuyanların Sosyo-", BAP Arastırma Projesi, 11, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi