Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdem A.F., Atalay M., "The effect of health transformation policies on the resident physicians' perception of the medical profession in Turkey", INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNİNG AND MANAGEMENT, vol.32, pp.189-216, 2017 (Link)
Erdem A.F., Erendağ Sümer F., Aktaş A., Başer G.G. , "Cultural Dimensions Of Academic Organizations: A Pilot Research On Faculties Of Economics And Administrative Sciences (4yazarlı)", Eurasian Journal of Educational Research (EJER), pp.73-90, 2011
Erdem A.F., Aytemur J., "Mentoring- A Relationship Based On Trust: Qualitative Research", PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT, vol.37, pp.55-65, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aamir S., Atsan F.N., Erdem A.F., "A review of entrepreneurship education research in the special issues of Education + Training journal", Education + Training, vol.61, no.9, pp.1078-1099, 2019 (Link)
Erdem A.F., Atsan F.N., "Trust Based Relationships Between Family Members And Long-Term Employees Of Family-Owned Smes", International Business Research, no.4, pp.223-232, 2015 (Link)
Erdem A.F., Ömüriş E., Öz Ö., Boz H., Özmen M., Kubat U., "Öğretim Elemanlarının Etik Sorumlulukları Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Algılamaları", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Studies in Education, cilt.2, ss.11-11, 2014
Erdem A.F., Aytemur J., "Context-Specific Dimensions Of Trust In Manager, Subordinate And Co-Worker In Organizations", Journal of Arts and Humanities, vol.3, pp.28-45, 2014
Erdem A.F., Ömüriş E., "Mentors’ Perceptions On The Post Mentoring Relationships In Academic Organizations", Universal Journal of Educational Research , vol.2, pp.537-543, 2014 (Link)
Erdem A.F., Açar A., "The Dimensions Of Trust In Salespersons: A Qualitative Research", Asian Journal of Humanities and Social Studies, vol.2, pp.315-322, 2014 (Link)
Erdem A.F., Erdem M.Ş., "Functional Strategies And Practices Of Small And Medium-Sized Family Businesses", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, vol.4, pp.174-185, 2011
Erdem A.F., "Family Business Reputation: A Literature Review And Some Research Questions", The Electronic Journal of Family Business Studies , vol.4, pp.133-146, 2010
Erdem A.F., Başer G.G. , "Family And Business Values Of Regional Family Firms: A Qualitative Research", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,, vol.3, pp.47-64, 2010
Erdem A.F., "Örgüt Kültürünün Kök Metaforlarla Keşfi: Üniversite Gerçekliği Üzerine Nitel Bir Araştırma", Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD), cilt.1, ss.71-96, 2010
Erdem A.F., "Örgütsel Davranış Araştırmalarında Niş Alanlar Nasıl Belirleniyor? Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Yazını Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.65-78, 2009
Erdem A.F., Karakaya Ç., "Üniversite Ve Sivil Toplum Örgütleri Arasında Işbirliğine Ilk Adım: Kimliğimiz Nasıl Algılanıyor", Akdeniz İletişim Fak. Dergisi, cilt.1, ss.01-01, 2004
Erdem A.F., Aytemur J., Atsan F.N., "The Relationship Between Trust And Team Performance", Work Study, vol.52, pp.337-340, 2003
Erdem A.F., Aytemur J., "The Perceptions Of Proteges In Academic Organizations In Regard To The Functions Of Mentoring", Higher Education in Europe, vol.28, pp.569-575, 2003
Erdem A.F., Aytemur J., "Cognitive And Affective Dimensions Of Trust In Developing Team Performance", Team Performance Management, , vol.9, pp.131-135, 2003
Erdem A.F., Karakaya Ç., "Features Of Organizational Culture In Manufacturing Organizations: A Metaphorical Analysis", Work Study, vol.52, pp.129-135, 2003
Erdem A.F., "Optimal Trust And Teamwork", Work Study, vol.9, no.5, pp.229-233, 2003
Erdem A.F., "Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi Ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.43-61, 2001
Erdem A.F., Sarvan E.F.D., "Akademik Örgütlerde Rehberlik İlişkilerinin Metaforlarla Analizi", Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.01-01, 2001
Erdem A.F., Aytemur J., "Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü Ve Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.33-57, 2001
Erdem A.F., ""İşletme İçinde Anket Uygulamaları"", Katılım Dergisi, Yıldız Teknik Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.01-01, 1992
Erdem A.F., "Beşeri Kaynakların Stratejik Yönetimi", İktisat Dergisi, ss.01-01, 1992
Erdem A.F., "Çalışma Alanlarının Düzenlenmesinde Sosyo-Ergonomik Yaklaşım", TÜBİTAK Bilim Teknik, cilt.25, ss.01-01, 1992
Erdem A.F., "Fiziksel Çevre Stresörleri Ve İşgörenler Üzerinde Bir Uygulama", Mili Produktivite Merkezi (MPM) Verimlilik Dergisi , ss.139-147, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdem A.F., Atalay M., Açar A., "The Dark Side of Leader-Member Exchange Perspective: Ingratiation Behavior", Qualitative Paper Development Workshop in Management & Marketing, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 20-21 Haziran 2019, pp.1-1
Erdem A.F., Aytemur J., "Batı Akdeniz Bölgesi Aile İşletmelerinin Sürekliliğinde Yerel Kurumsal Mekanizmaların Etkisi", 25. Ulusal Yönetim veOrganizasyon KOngresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.0-0
Atsan F.N., Erdem A.F., Aytemur J., Akar N., "Present and Future in HR Department and Professions: Some Suggessions from the Turkish Situation", XIII International HRM Workshop, Sevilla, ISPANYA, 15-16 Mayıs 2011, pp.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., "Batı Akdeniz Bölgesindeki Aile İşletmelerinin Yaşam Öyküleri Üzerinden Bir Sözlü Tarih Çalışması", 4. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-17 Nisan 2010, ss.85-90
Erdem A.F., Aytemur J., "Türk Örgütlerinde Bireylerarası Güven İlişkisi Üzerine Bir Ölçek Önerisi", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., "Örgütlerde İnsan İlişkileri: Mary Parker Follett Ile Düşünsel Temeli Kavrayabilmek", 16. Ulusal ve Yönetim Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2008, ss.01-01
Erdem A.F., Başer G.G., "Aile Işletmelerinin Sürekliliğini Etkileyen Aile Ve İş Değerlerine Yönelik Bir Araştırma,", 3. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-19 Nisan 2008, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., Karaman T., "Farklı Örgütsel İlişkilerde Güvenin Bize Özgü Anlamı Üzerine Bir Araştırma,", 15. Ulusal yönetim ve Organizasyon Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2007, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., Karaman T., "Güven Ve Güvensizliğe Yönelik Toplumsal Yargılara Ulaşmanın İlk Adımı Olarak Bireysel Kurgular", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.01-01
Erdem A.F., "Aile İşletme Sahiplerinin İtibar Algısı", 2. Aile Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Nisan 2006, ss.01-01
Erdem A.F., Özen Aytemur J., Atsan N., "Aile İşletmelerinde Örgüt Kültürüne Yönelik Kök Metaforlar", 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, ss.407-408
Erdem A.F., Aytemur J., Atsan F.N., "Kültürel Değerlerin İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkisi: 1990-2004 Döneminde Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme", 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-14 Mayıs 2005, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., Atsan F.N., Çizel B., Atilgan İnan E., "Kültür Ve Insan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma (5 Yazarlı)", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2004, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., Atsan F.N., "Aile İşletmelerinde Aileden Olan Ve Olmayan Yöneticilerin Örgüt Kültürüne Yönelik Algılama Farklılıkları", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2004, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., "Akademik Örgütlerde Rehbere Duyulan Güvenin Boyutları Ve Sonuçları", 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, AFYON, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2003, ss.01-01
Erdem A.F., Atsan F.N., Çizel B., Karakaş K., "Girişimcilik Eğilimine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Başarma İhtiyacı Ve Kontrol Odağı Özelliklerine Yönelik Bir Araştırma", 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-25 Mayıs 2002, ss.913-920
Erdem A.F., Aytemur J., "Akademik Örgütlerde Rehbere Duyulan Güvenin Bir Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutu Olarak Sivil Erdem Davranışını Geliştirmeye Etkisi", 1o. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-25 Mayıs 2002, ss.01-01
Erdem A.F., Çizel B., Atsan F.N., Karakaş K., "The Role Of Gender On Risk Taking Propensity And Tolerance For Ambiguity As Entrepreneurial Attributes", IMDA, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Haziran 2002, pp.627-632
Erdem A.F., Aytemur J., "Takım Çalışmalarında Güven Ve Güvensizlik: Performans Için Optimum Güven Mi, Koşulsuz Güven Mi", 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 25-27 Mayıs 2000, ss.01-01
Erdem A.F., Karakaya Ç., "Farklı Örgütlerde Kültürel Yapının Metaforlarla Analizi", 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 25-27 Mayıs 2000, ss.01-01
Erdem A.F., Aytemur J., "Örgütlerde Güven Ve Güvensizlik: Takım Çalışmaları Için Sonuçlar", 7. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 1999, ss.01-01
Erdem A.F., Koffi A., Llucia-Georges N., L. N., Pendeliau G., "Les Dispositifs D'Aide À La Création D'Entreprise. Etude Comparative Portant Sur Quatre Pays", Actes du Premier Congrès de l'académie de l'entrepreneuriat, Lille, FRANSA, 1-4 Ocak 1999, pp.233-254
Erdem A.F., Karakaya Ç., "Metaforlarla Örgüt Kültürü Analizi, Otel İşletmelerinde Uygulamalı Bir Çalışma", 6. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 21-23 Mayıs 1998, ss.01-01
Erdem A.F., "Identite Nationale Et Culture D'Entreprise, Une Analyse Evolutive In La Turquie Entre Trois Mondes", Actes du Colleque International de Montpellier, FRANSA, 5-7 Octobre 1995, pp.207-214
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdem A.F., Durmuş E., Aytemur J., "Kobi'ler ve Aile İşletmeleri için Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Kılavuzu", Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Yayınları, ANTALYA, 2013
Erdem A.F., "Örgütsel Yaşamda Güven", Sosyal Bilimlerde Güven, Erdem, F., Ed., Vadi, Ankara, ss.153-183-, 2003
Erdem A.F., Aytemur J., "Niklas Luhmann’In Tanıdıklık, Emin Olma Ve Güven Ayrımı", Sosyal Bilimlerde Güven, Erdem, F., Ed., Vadi, Ankara, ss.53-59-, 2003
Erdem A.F., Ed., "Sosyal Bilimlerde Güven", Vadi, ANKARA, 2002
Erdem A.F., "İşletme Kültürü", F. Nauman Vakfı , ANKARA, 1996
DİĞER YAYINLAR
Atsan F.N., Erdem A.F., Aytemur J., Akar N., "Human Resources Management In Turkey: Understandings, Applications And Projections”, EU Project Of The Professional Label For The Trades Of The Function Human Resources: Transnational Meeting, March 11, 2011, Paris-France", Teknik Rapor, pp.01, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi