Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1988 yılı Erzurumda doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Erzurum’da tamamlamıştır. 2006-2009 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’nde eğitim almış 2009 yılında dikey geçiş sınavı ile Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına ikinci olarak yerleşmiştir. Bitirme tez çalışmasını Nanoteknoloji ile Havaaracı Üretiminin İşletme Maliyetlerine Olan Etkisi üzerine yapmıştır. Halen Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı yükseklisans öğrencisidir. 2010 yılı yaz sezonunda Çelebi Ground Handling Bodrum-Milas İstasyonunda Yolcu Hizmetleri Memuru olarak çalışmıştır. 2014 yılının yaz sezonunda Çelebi Ground Handling Antalya istasyonunda Harekat Memuru olarak çalışmıştır. 2014 yılı Kasım ve 2015 yılı Mart ayları arasında ULS Hava Kargo’da OCC biriminde Asistan Dispatcher olarak çalışmıştır. Yine 2015 yılının Mart ve Haziran ayları arasında Pegasus Havayolları’nda havalimanı Operasyon Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. Aynı yıl Borajet Havayolları bünyesinde Asistan Dispatcher olarak çalışmıştır. 2016 yılının Aralık ayına kadar yine Borajet Havayolları bünyesinde Esenboğa Havalimanı İstasyon Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılarında İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Biography (EN) :He was born in Erzurum in 1988. He completed his primary, secondary and high school education in Erzurum. Between 2006-2009, he was educated in Atatürk University, Erzurum Vocational School of Civil Aviation Management. In 2009, he was placed in the second place in Anadolu University Civil Aviation School of Civil Aviation Management by the vertical transfer examination. He has done his thesis on Nanotechnology and the Effect of Aircraft Manufacturing on the Operating Costs. He is currently a graduate student of Aksaray University Social Sciences Institute Business Administration Program. During the summer season of 2010 Çelebi Ground Handling worked as a Passenger Services Officer at Bodrum-Milas Station. He worked as an Operation Officer at the Çelebi Ground Handling Antalya station in the summer season of 2014. Between November, 2014 and March, 2015, he worked as Assistant Dispatcher at the OCC in ULS Air Cargo. He also worked as Airport Operations Specialist at Pegasus Airlines between March and June 2015. In the same year he worked as Assistant Dispatcher in Borajet Airlines. Until December of 2016, he worked as an Esenboğa Airport Station Supervisor in Borajet Airlines. He worked as an Instructor in the program of Civil Aviation Cabin Services of Gedik Vocational School of Istanbul Gedik University in the academic year of 2017-2018. He is currently working as a lecturer in the Civil Aviation Management Program at Akdeniz University Social Sciences Vocational School.
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi