Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. FERİDE DEMİRBAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Hukuk Fakültesi
Bölüm : Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilm Dalı : Medeni Hukuku
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : feridedemirbasakdeniz.edu.tr | feridedemirbasgmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/feridedemirbas/
Ofis : Hukuk Fakültesi 108 No'lu oda
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2013-2018
Doktora, Humboldt-Universitat zu Berlin, Rechtswissenschaft, Bürgerliches Recht, ALMANYA, 2015-2015
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2012-2013
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüüsü, Özel Hukuk, 2010-2012
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Medeni Hukuk), 2009-2010
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, , 2005-2009
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kısmî İfa", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, "Birlikte Kefalet", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Temmuz, 2012.
Yabancı Diller
Almanca, İyi
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Medeni Hukuk
Web Of Science Araştırma Alanları
Law
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 - 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Demirbaş F., ""ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ BAZI HUKUKİ SORUNLAR"", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.5, no.2020/2, ss.559-598, 2020 (Link)
Demirbaş F., "Alacaklının Temerrüdünün Borçtan Şahsen sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikinin Sorumluluğuna Etkisi Üzerine Düşünceler", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.35, no.4, ss.91-125, 2019
Demirbaş F., "Baba İle Çocuk Arasındaki Soybağına İlişkin Davalarda Davacı Olabilecek Kişiler", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.22, no.3, ss.3-36, 2018 (Link)
Özay O.L., Demirbaş F., "6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.217-248, 2017 (Link)
Demirbaş F., "Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.65, ss.249-277, 2016 (Link)
Demirbaş F., "Kefalet Sözleşmesine İlişkin Şekil Kuralları Açısından Kefilin Sorumluluğunun Sınırı ve Kapsamı", Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-60, 2014
Demirbaş F., "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 584. Maddesine Göre Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası", Konya Barosu Dergisi, cilt.40, ss.52-55, 2012
Demirbaş F., "Patent Lisans Sözleşmeleri", Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan, ss.441-484, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirbaş F., Özay O.L., "Zilyet Yardımcılığı", Mondros ve Versay'ın 100. Yılında 3. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, ALMANYA, 8 Kasım 2020 - 11 Kasım 2018, pp.270-278
Demirbaş F., "AİLE KONUTU ŞERHİNİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AYNİ HAK KAZANIMLARINA ETKİSİ VE KONUYA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI", ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2017, vol.4, pp.420-427 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Demirbaş F., "Kısmî İfa", Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, ANKARA, 2018 (Link)
Altunkaya M., Sert Sütçü S., Karauz A.K., Demirbaş F., Özay O.L., "Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2018
Demirbaş F., "The duty of the judge to encourage amicable settlement between theparties at the stage of preliminary examination", in: LAW AND ORDER INTURKISH SOCIETY, William Sayers and Mustafa Avcı, Eds., AGP Research., London, pp.7-14, 2016
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk ", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-4210, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Hekimlik Sözleşmesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-4208, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi