Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Tarım Ekonomisi/Tarımsal İşletmecilik, 2007-2011
Yüksek Lisans, University of Reading, School of Agriculture, Agricultural Development Economics, INGILTERE, 2004-2005
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İşletme (İngilizce), 1998-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerde Tarım Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, "STIMULATION OF DOMESTIC DEMAND FOR ORGANIC PRODUCTS “An Assessment on Low Agricultural Labour Productivity” CASE OF TURKEY (Organik Ürünlere Olan Talebi Tetikleme. ‘Tarımsal Emek Verimliliği Üzerine Bir Değerlendirme’: “TÜRKİYE ÖRNEĞİ”)", University of Reading School of Agriculture and Development Agricultural Development Economics - Tarımsal Kalkınma Ekonomisi Kasım, 2005.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi