Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ceylan R.F., Özkan B., Mülazimoğullari E., "Historical evidence for economic effects of COVID-19", EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, vol.21, no.6, pp.817-823, 2020 (Link)
Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., "PROBABAILITY OF MAKING PROFITS IN GREENHOUSE PRODUCTION: ANTALYA - TURKEY CASE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.29, no.5, pp.3614-3621, 2020 (Link)
Akpinar M.G., Gül M., Ceylan R.F., Oral M., "PACKED WATER CONSUMPTION PREFERENCES OFURBAN RESIDENTS AND FACTORS AFFECTING BOTTLED WATER MARKET: AN EXAMPLE FROM TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.1715-1723, 2019 (Link)
Akpinar M.G., Gül M., Ceylan R.F., Gülcan S., "EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING WATER-SAVING ATTITUDES OF URBAN LIFE ON THE VERGE OF THE NEXT CENTURY: A CASE STUDY OF THE MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY", Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, vol.8, pp.340-348, 2018 (Link)
Akpinar M.G., Gül M., Ceylan R.F., "PET BOTTLED MARKET: CONSUMER RESPONSE FROM TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.2536-2543, 2018
Ceylan R.F., "SUPPLY RESPONSE OF MAIN LEGUMES IN TURKEY BY VECTOR ERROR CORRECTION APPROACH", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.000436522600058, pp.3094-3101, 2018 (Link)
Gül M., Akpinar M.G., Ceylan R.F., "Water use efficiency of urban households in the Mediterranean region of Turkey", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.76, pp.364-368, 2017 (Link)
Akpinar M.G., Gül M., Ceylan R.F., "Urban water management network of household expectations", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.76, pp.369-374, 2017 (Link)
Ceylan R.F., Özkan B., "Agricultural Value Added And Economic Growth In European Union Accession Process", NEW MEDIT, vol.12, pp.62-71, 2013 (Link)
Özkan B., Ceylan R.F., Kizilay H., "Energy Inputs And Crop Yield Relationships In Greenhouse Winter Crop Tomato Production", RENEWABLE ENERGY, vol.36, pp.3217-3221, 2011 (Link)
Özkan B., Ceylan R.F., Kizilay H., "Comparison Of Energy Inputs In Glasshouse Double Crop (Fall And Summer Crops) Tomato Production", RENEWABLE ENERGY, vol.36, pp.1639-1644, 2011 (Link)
Özkan B., Ceylan R.F., Kizilay H., "Supply Response For Wheat In Turkey: A Vector Error Correction Approach", NEW MEDIT, vol.10, pp.34-38, 2011 (Link)
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., "Consumer risk perceptions towards food supply chain preferences: The case of the supermarket", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.256-260, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan B., Ceylan R.F., Astratova G.V., Akpinar M.G., Zalesov S.V., "Changing fresh fruits and vegetables trade from Turkey to Russia", Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling, vol.7, no.3, pp.1-9, 2020 (Link)
Ceylan R.F., Özkan B., "Assessing Impacts of COVID-19 on Agricultural Production and Food Systems in the World and in Turkey ", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.Covid-19 Özel Sayı, pp.472-485, 2020 (Link)
Karacan E., Ceylan R.F., "Factors affecting pistachio exports in Turkey, Iran and the USA", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.4, no.2, pp.255-262, 2020 (Link)
Ceylan R.F., Özkan B., Astratova G.V., Akpinar M.G., Kopchenov A.A., "Are the Russian Federation and Turkey efficient in wheat and mandarin trade?", Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling, vol.7, no.3, pp.1-13, 2020 (Link)
Astratova G.V., Özkan B., Ceylan R.F., Akpinar M.G., Gladkova E.A., "Market development of fresh fruits and vegetables imported to Russia from Turkey: main trends", The Eurasian Scientific Journal, vol.12, no.3, pp.1-21, 2020 (Link)
Ceylan R.F., Özkan B., "THE ECONOMIC EFFECTS OF EPIDEMICS: FROM SARS AND MERS TO COVID-19", Research Journal in Advanced Humanities, vol.1, no.2, pp.21-29, 2020 (Link)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Abdoul Azize H.T., Ceylan R.F., "IMPACTS OF NATIONAL AGRICULTURAL TRADE POLICIES ON FOOD SELF-SUFFICIENCY: CASE OF SELECTED PRODUCTS IN NIGER", DERİM, cilt.36, ss.46-53, 2019 (Link)
Özkan B., Ceylan R.F., Akpinar M.G., İlbasmiş E., "A RESEARCH ON SUSTAINABILITY OF TURKISH FRESH FRUITS AND VEGETABLES EXPORT", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.3, pp.44-51, 2019 (Link)
Ceylan R.F., Akpinar M.G., Güven M., Özaydin O., Cherciov A.M., "COMPARISON OF CONSUMER PREFERENCES FOR ORGANIC PRODUCT DEMAND: ROMANIA AND TURKEY", International Journal of Current Research, vol.11, pp.11-13, 2019
Alidou M., Ceylan R.F., "FACTORS AFFECTING LOCAL TOMATO VARIETY PREFERENCES AND PRICE ACCEPTANCE IN BENIN REPUBLIC", International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, vol.5, pp.4068-4073, 2018
Ceylan R.F., Sayin C., Özkan B., Akpinar M.G., İlbasmiş E., "COMPARATIVE ADVANTAGE ANALYSIS FOR TURKISH GRAPE AND CHERRIES EXPORT MARKET", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.2, pp.75-86, 2018 (Link)
Ceylan R.F., Akpinar M.G., Cherciov A., Özkan B., Gül M., "CONSUMER PREFERENCES OF ORGANIC PRODUCTS FOR ROMANIA", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.2, pp.47-55, 2018 (Link)
Ceylan R.F., Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O., "LAND OWNERSHIP AND PROFITABILITY OF GREENHOUSE PRODUCTION: ANTALYA CASE", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, pp.630-635, 2018 (Link)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O., "ANTALYA İLİ SERACILIK İŞLETMELERİNDE VERGİLENDİRME ALGISININ VERGİLENDİRİLME DÜZEY VE USULÜ İLE KAR ETKİNSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ", Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.31, ss.261-267, 2018
Alidou M., Ceylan R.F., "FACTORS AFFECTING LOCAL TOMATO PREFERENCE IN COMPARISON WITH IMPORTED TOMATO IN BENIN REPUBLIC", Journal of Economics, Management and Trade, vol.21, pp.1-9, 2018 (Link)
Ceylan R.F., Bayraktar Ç., Demirtaş S., Kurt Z., "Tohum Dış Ticaretinde Rekabet Gücünün Analizi ve Değerlendirilmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, cilt.21, ss.22-34, 2018 (Link)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., İlbasmış E., Sav O. , "Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, vol.31, pp.261-267, 2018 (Link)
Ceylan R.F., Özkan B., İlbasmiş E., "IS PRICE SIGNIFICANT IN PLANNING FOR SUGAR BEET PRODUCTION? AN EXAMPLE FROM TURKEY", Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.31, ss.117-122, 2018 (Link)
Karacan E., Ceylan R.F., "ANTEP FISTIĞI FİYATININ TÜRKİYE’DE ÜRETİCİ KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - ICEBSS Özel Sayı, cilt.18, ss.88-100, 2017 (Link)
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O. , "Impact of Taxation on Price Formation in Agricultural Markets: Example from Antalya Greenhouse Production", Journal of Agricultural Science, no.6, pp.120-130, 2017 (Link)
Alidou M., Ceylan R.F., İlbasmiş E., "Trade And Revealed Comparative Advantage Measures: A Case Of Main Export Crops Of Benin Republic", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - ICEBSS Özel Sayı, cilt.18, ss.382-396, 2017
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O. , "TAXATION IN AGRICULTURAL MARKETS ANTALYA GREENHOUSE PRODUCTION", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - ICEBSS Özel Sayı, cilt.18, ss.334-345, 2017 (Link)
Ceylan R.F., "TOHUMCULUK PAZARI GELİŞMELERİ VE SEKTÖRE SAĞLANAN DESTEKLER", Tohum, ss.18-19, 2015
Ceylan R.F., "BİTKİSEL YAĞ ÜRETİMİNDE VE TÜKETİMİNDE NEREYE GELDİK?", Tarla Sera, ss.24-25, 2015
Ceylan R.F., "TARIMDA SİGORTA SİSTEMİ", Tarla Sera, ss.22-23, 2015
Ceylan R.F., "TEMEL TARIM ÜRÜNLERİNDE FİYAT PLANLANAMIYOR", Tarla Sera, ss.70-70, 2014
Ceylan R.F., "BEKLENTİLER GERÇEKLEŞİRKEN", Tarla Sera, ss.64-65, 2014
Ceylan R.F., "Direct And Indirect Agricultural Fund Transfers And Economic Growth In The European Union", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, cilt.3, ss.49-64, 2014 (Link)
Özkan B., Ceylan R.F., "THE RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT LEVEL AND SUPPLY AND DEMAND OF MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS", Journal of Food Distribution Research, vol.40, pp.152-158, 2009 (Link)
Özkan B., Ceylan R.F., Kizilay H., "A Review of Productive Efficiency in Agricultural Production", Journal of Applied Sciences Research, vol.5, pp.796-801, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceylan R.F., Bayraktar Ç., Mülazimoğullari E., Bayraktar D., "AN ASSESSMENT OF LIVESTOCK BREEDING AND LIVESTOCK PRODUCTION IN TURKEY", 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" , Prag, CEK CUM., 18-20 Nisan 2019, pp.42-42 (Link)
Özkan B., İlbasmiş E., Ceylan R.F., "Energy Inputs, Greenhouse Structures and Crop Yield Relationship in Greenhouse Pepper Production", 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" (ICAFLS 2019), Prag, CEK CUM., 18-20 Nisan 2019, pp.12-12 (Link)
Özkan B., İlbasmiş E., Ceylan R.F., "Traceability in Fresh Fruits and Vegetables Exports: Case of Antalya/Turkey", 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" (ICAFLS 2019), Prag, CEK CUM., 18-20 Nisan 2019, pp.11-11 (Link)
Karacan E., Ceylan R.F., "COMPARATIVE EXPORT POTENTIAL OF TURKISH PISTACHIO", 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" , Prag, CEK CUM., 18-20 Nisan 2019, pp.21-21 (Link)
Ceylan R.F., Özkan B., Sayin C., Akpinar M.G., "IMPACT OF SUPPORTING SYSTEM IN VEGETABLE PRODUCTION: A CASE OF ANTALYA, TURKEY", 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" , Prag, CEK CUM., 18-20 Nisan 2019, pp.22-22 (Link)
İlbasmiş E., Ceylan R.F., Özkan B., "Framework of export supply chain for fresh fruits and vegetables. ", .164 th. EAAE Seminar. Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains , crete, YUNANISTAN, 5-7 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Özkan B., Akpinar M.G., Ceylan R.F., İlbasmiş E., "A Research on Sustainability of Turkish Fresh Fruits and Vegetables Exports", 1.International Conference on ”Agriculture,Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.122-129
Ceylan R.F., Akpinar M.G., Güven M., Özaydin O., Cherciov A.M., "Organik Ürün Talebinde Tüketici Tercihi ve Tüketici Profili İlişkisi: Romanya ve Türkiye Karşılaştırılması", Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, ss.90-90
Ceylan R.F., Kurt Z., Demirtaş S., Bayraktar Ç., "Tohumculuk Dış Ticaretinde Rekabet Gücünün Analizi ve Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, ss.3-3
Ceylan R.F., Sayin C., Özkan B., Akpinar M.G., Eda İ., "Comparative Advantage Analysis for Turkish Grape and Cherries Export Market", 1. International Conference on ”Agriculture,Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.49-49
Ceylan R.F., Akpinar M.G., Cherciov A.M., Özkan B., Gül M., "The Relationship between Consumer Demographics and Preferences for Organic Agricultural Products: Romania Case", 1. Inernational Conference on Agriculture, Forestry Life Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.48-48
Alidou M., Ceylan R.F., İlbasmiş E., "TRADE AND REVELEAD COMPARATIVE ADVANTAGE MEASURES: A CASE OF MAIN EXPORT CROPS OF BENIN REPUBLIC", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.32-32 (Link)
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O. , "TAXATION IN AGRICULTURAL MARKETS ANTALYA GREENHOUSE PRODUCTION", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.153-153 (Link)
Karacan E., Ceylan R.F., "THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF PISTACHIO PRICE ON THE DECISION OF PRODUCERS", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.59-59 (Link)
Cazan A.C., Ceylan R.F., Taşcioğlu Y., Sayin C., "Financing Agriculture in Turkey, Germany and Romania", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1507-1515 (Link)
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., Sav O., İlbasmiş E., "Tarım Piyasalarında Vergilendirme ve Vergilendirmenin Fiyat Oluşumuna Etkileri: Antalya İli Örtüaltı Üretim Örneği", Değerlendirme Kurulu Toplantısı, Ankara, TÜRKIYE,
Özkan B., İlbasmiş E., Akpinar M.G., Ceylan R.F., "USAGE OF BUSINESS MANAGEMENT KNOWLEDGE BY GREENHOUSE OPERATORS IN VEGETABLE PRODUCTION: A CASE STUDY OF ANTALYA", AEON International Multidisciplinary Conference on Social Sciences and Arts, Venedik, ITALYA, 30 Eylül - 3 Ekim 2016, pp.193-198
Cazan A.C., Ceylan R.F., Taşcioğlu Y., Sayin C., "ROMANYA TÜRKİYE VE ALMANYA DA TARIMIN FİNANSMANI", ULUSLARARASI KATILIMLI 12. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.1507-1515
Popescu C.V., Ceylan R.F., Sayin C., "Türkiye ve Romanya’da Organik Tarımın Karşılaştırılması", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1515-1525 (Link)
Ceylan R.F., Alidou M., Akpinar M.G., Özkan B., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Pamuk Üretimi, Sanayileşmesi ve Pazarlaması: Benin ve Türkiye", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.437-447 (Link)
Akpinar M.G., Çakaloğlu M., Ceylan R.F., "Baklagil Ürünleri Fiyatlarındaki Gelişmelerin Ekonomik Perspektifte Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.333-343 (Link)
Maximovici I.R., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., "İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Çevresel Etkisi", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25 Mayıs - 27 Haziran 2016, cilt.3, ss.2185-2195 (Link)
Rahmonova F., Ceylan R.F., Taşcioğlu Y., Sayin C., "Tarımsal Kuruluşlar – Nasıl Değişti?", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.877-887 (Link)
Ceylan R.F., İlbasmiş E., Özkan B., Uçar Ö., "THE IMPACTS OF THE CRISIS IN TURKISH RUSSIAN RELATIONS ON TURKISH AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS", AEON International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Venedik, ITALYA, 30 Eylül - 3 Ekim 2016, pp.177-184
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., Gül M., "Bitkisel Yağlarda Tüketim Trendi Ve Tüketici Tercihi Analizi", 2. Bitkisel Yağ Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.121-132
Ceylan R.F., "”STK’lar: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, finansman bulma ve başvuru” başlıklı oturumda konuşma ve APGEM - Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi temsiliyle ”Öğrenilen dersler” ve “Atılacak yeni adımlar” başlıklı panellere panelist olarak katılım. ”TR2011/0135.07-011/07” referans kodlu Çocuklara Engel Yok proje deneyimlerinin paylaşımı", Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılım için Teknik Yardım Projesi Kapanış Toplantısı, Ankara, TÜRKIYE,
Ceylan R.F., "Engelli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu Sürecinde Spor ve Sosyal Faaliyetin Önemi", ”Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi - IDP” Hibe Programı Kapanış Toplantısı, Ankara, TÜRKIYE,
Ceylan R.F., Sayin C., Özalp M., "Türkiye’De İzlenen Arazi Toplulaştırması Politikalarının Sürdürülebilir Aile Çiftçiliği Modeline Etkileri", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.127-132
Ceylan R.F., Kizilay H., Mencet M.N., "Tahıl Ürünleri Üretim Miktarının Eşbütünleşme Yöntemi ile Analizi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.2, ss.836-842
Ceylan R.F., "Avrupa Birliği Üyelik Ve Katılım Sürecinde Mali Yardımların Tarım Sektörü Çerçevesinde Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.3, ss.1682-1688
Ceylan R.F., Sayin C., Özalp M., "Tarımsal Vergilendirme Politikalarında Aile Çiftçiliğinin Yeri Ve Önemi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.147-151
Ceylan R.F., "Tarım Ürünü Pazarlama Politikaları", Uluslararası 1. Serik Tarım Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE,
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., "Household’S Satisfaction And Improvement Possibilities For Fresh Fruit And Vegetables Supply Chains In Turkey", Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transtional Economies - "Acta Hotriculturae", Kuala Lumpur, MALEZYA, 4-8 Temmuz 2010, vol.895, pp.23-27
Özkan B., Ceylan R.F., Kizilay H., "Antalya İlinde Serada Domates Yetiştiriciliğinde İşletme Sahibinin Demografik Özelliklerinin Domates Verimi Ve Geliri Üzerindeki Etkileri", ", Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2010, ss.57-64
Özkan B., Ceylan R.F., "Organic Farming in Turkey: Improvements and Prospects", 3rd International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, Kuala Lumpur, MALEZYA, 4-8 Temmuz 2010, vol.895, pp.221-228
Sayin C., Özkan B., Ceylan R.F., "The Role Of Wholesale Markets In The Supply Chain Of Fresh Fruits And Vegetables In Turkey", Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transtional Economies - "Acta Hotriculturae", Kuala Lumpur, MALEZYA, 4-8 Temmuz 2010, vol.895, pp.263-268
Özkan B., Mehter Aykin S., Ceylan R.F., "A Review Of Supply Chain Systems For Fresh Fruits And Vegetables In Turkey", the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1-1
Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., Kizilay H., "Yaş Meyve Sebze Piyasası Düzenlemesi: Türkiye Ve Ab Uygulamaları", AB - Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu'nun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, pp.267-277
Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., Kizilay H., "Regulation of Fresh Fruits and Vegetables Market Implementations in Turkey and EU ", International Symposium on the Multifaceted Development of Civil Society Dialogue between EU and Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 5 Kasım - 8 Ekim 2009, pp.267-276
Özkan B., Sayin C., Karaman S., Ceylan R.F., "Determination of agricultural export potential between Turkey and middle east countries by gravity model", the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1-1
Akpinar M.G., Özkan B., Oral M., Ceylan R.F., "Analyzing The Factors Affecting Households’ Choice Of Fresh Fruit And Vegetable Supply Chains In Turkey", the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1-1
Özkan B., Ceylan R.F., "Gıda Ürünlerine Olan Talebin Tüketicilerin Harcama Gücü Ile İlişkisi", Uludağ Üniversitesi 8. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.92-101
Akpinar M.G., Özkan B., Kizilay H., Ceylan R.F., "Factors Affecting Consumer Purchase Decision for Fresh Fruit and Vegetables: a case study of Antalya Province in Turkey", 8th International Cenference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, HOLLANDA,
Akpinar M.G., Özkan B., Ceylan R.F., "A Research On Consumer Purchasing Preferences For Organic Fresh Fruits and Vegetables in Turkey", 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, HOLLANDA, , pp.43-43
Özkan B., Ceylan R.F., "Gıda Ürünlerine Olan Talebin Tüketicilerin Harcama Gücü ile İlişkisi", Uludağ Üniversitesi 8.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.92-101
Akpinar M.G., Özkan B., Ceylan R.F., "A Research On Consumer Purchasing Preferences For Organic Fresh Fruits and Vegetables in Turkey", 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, HOLLANDA, 23-28 Mayıs 2008, pp.43-43
Özkan B., Ceylan R.F., "Kabuklu Meyve Üretim Değerinin Milli Gelir ve Tarımsal Gelir Üzerine Etkisi", Uludağ Üniversitesi 8. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.223-233
Akpinar M.G., Özkan B., Kizilay H., Ceylan R.F., "Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçiminde Etkili Faktörler", Uludağ Üniversitesi 8. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.493-493
Ceylan R.F., Kılıç G., "Organik Tarım’ ın İstihdam Yaratma Potansiyeli Üzerine bir Değerlendirme-Gökçeada Örneği", Bahçeşehir Üniversitesi Organik Tarım Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Ceylan R.F., Kılıç G., "Organik Tarım’ ın İstihdam Yaratma Potansiyeli Üzerine bir Değerlendirme-Gökçeada Örneği", Bahçeşehir Üniversitesi Organik Tarım Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2007, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sayin C., Öztürk E., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., Koçak A., et al., "T C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİCEL VERİ ARAŞTIRMA RAPORU VE POLİTİKA ÖNERİSİ TAGEM 14 ARGE 63", TAGEM, Antalya, 2016
Sayin C., Öztürk E., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., Koçak A., et al., "T C GIDA TARIM VE HAYVANCILIKBAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT TARAMARAPORU TAGEM 14 ARGE 63", TAGEM, Antalya, 2016
Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., Mencet Yelboğa M.N., "Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Yaş Meyve Sebze Piyasasının Değerlendirilmesi - Sivil Toplum Diyaloğu Geliştirme – Tarım ve Balıkçılık – ‘Akdeniz’in Kalbinde YMS Pazarlama’ Proje yayını", Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2012
DİĞER YAYINLAR
Sayin C., Öztürk E., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., Koçak A., et al., "T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT TARAMA RAPORU TAGEM/14/ARGE/63", Teknik Rapor, ss.64, 2016
Sayin C., Öztürk E., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., Koçak A., et al., "T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİCEL VERİ ARAŞTIRMA RAPORU VE POLİTİKA ÖNERİSİ TAGEM/14/ARGE/63", Teknik Rapor, ss.60, 2016
Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., Mencet M.N., "Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye Ve Avrupa Birliği’Nde Yaş Meyve Sebze Piyasasının Değerlendirilmesi - Sivil Toplum Diyaloğu Geliştirme – Tarım Ve Balıkçılık – ‘Akdeniz’In Kalbinde Yms Pazarlama’ Proje Yayını", Diger, ss.83, 2012
Anse Sile E., Arıkan S., Ceylan R.F., "Görme Engelliler İçin Tanınırlık Ve Daha Fazla Erişebilirlik - Mevzuat Tarama El Kitabı. Sivil Toplum Diyaloğu Geliştirme Programı– ‘Görme Engelliler Için Tanınırlık Ve Daha Fazla Erişebilirlik’ ", Diger, ss.28, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi