Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kartal H., Kantek F., "Examination of psychometric characteristics of the nursing image scale among nurse manegers", MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.14, pp.190-197, 2018
Kantek F., Simsek B., "Factors relating to professional self-concept among nurse managers", JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.26, pp.4293-4299, 2017
Kantek F., Kaya A., Gezer N., "The effects of nursing education on professional values: A longitudinal study", NURSE EDUCATİON TODAY, vol.58, pp.43-46, 2017
Kantek F., Kaya A., "Professional Values, Job Satisfaction, and Intent to Leave Among Nursing Managers", JOURNAL OF NURSİNG RESEARCH, no.4, pp.319-325, 2017
Kantek F., Yildirim N., Kavla İ., "Nurses' Perceptions Of Motivational Factors: A Case Study In A Turkish University Hospital", JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol.23, pp.674-681, 2015
Kantek F., Kazanci G., "An Analysis Of The Satisfaction Levels Of Nursing And Midwifery Students In A Health College In Turkey", Contemporary Nurse, vol.42, pp.36-44, 2012
Kantek F., Gezer N., "Faculty Members' Use Of Power: Midwifery Students' Perceptions And Expectations", Midwifery, vol.26, pp.475-479, 2010
Kantek F., Gezer N., "Conflict In Schools: Student Nurses' Conflict Management Styles", Nurse Education Today, vol.29, pp.100-107, 2009
Kantek F., Baykal Ü., "Organizational Culture In Nursing Schools In Turkey: Faculty Members' Perspectives", International Nursing Review, vol.56, pp.306-312, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kartal H., Kantek F., "Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri ", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi , cilt.5, ss.57-63, 2018
Kantek F., Yeşilbaş H., "BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PROBLEM SOLVING LITERATURE IN NURSING STUDENTS: THE CASE OF TURKEY", Journal of Educational & Instructional Studies in the World, vol.8, pp.28-34, 2018
Yeşilbaş H., Kantek F., "ACADEMIC SUCCESS STUDIES IN NURSING STUDENTS: BIBLIOMETRIC ANALYSIS", Journal of Educational & Instructional Studies in the World, vol.8, pp.35-41, 2018
Kantek F., Kurnaz H., " Türkiye’de Hastane Örgüt Kültürünü İnceleyen Çalışmalara Bakış", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.5, ss.201-209, 2018
Kantek F., Kabukcuoğlu K., "Burnout in nurses: A meta analysis of related factors Hemşirelerde tükenmişlik: İlgili faktörlerin meta analizi", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.1242-1254, 2017
Kaya A., Kantek F., " Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.3, ss.18-25, 2016
Kantek F., Yilmaz H. , "Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları: Literatür İnceleme ", Sağlık ve hemşirelik yönetimi dergisi, cilt.3, ss.110-117, 2016
Kantek F., Kartal H. , "A META ANALYSIS: THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF NURSING AND OTHER BACHELOR STUDENTS", JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.6, pp.120-127, 2016
Kantek F., Kartal H., "Hemşirelerde çalışma statüsünün iş doyumuna etkisi: Bir meta analiz çalışması", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.4269-4277, 2016
Kantek F., Yildirim N., Kavla İ., "The Relationship of Burnout, Work Environment Satisfaction and Perceived Health", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, pp.1338-1348, 2016
Kantek F., Yildirim N., "SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: META ANALİZ ÇALIŞMASI", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.58-64, 2016
Kantek F., Kaya A., Gezer N., "The Relationship Between Professional Values, Student’S Satisfaction And Tendency To Leave The School", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, no.., pp.38-45, 2015 (Link)
Kantek F., Baykal U. , Altuntas S., "Culture Of Nursing School: Students’ Perceptions", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.174 , pp.1207-1213, 2015
Kantek F., Kartal H., "Conflict Management In Student Nurses: Systematic Review", JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.5, pp.63-67, 2015
Kantek F., "Distance Education In Nursing In Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.639-643, 2014
Baykal Ü., Altuntaş S., Öztürk H., Sökmen S., Seren İntepeler Ş., Kantek F., "Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma Iklimi", İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20 , ss.26-34, 2012
Kantek F., Baykal Ü., Altuntaş S., "Okul Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, , cilt.13, ss.36-43, 2010
Gezer N., Kantek F., Yildirim N., "Profile And Critical Thinking Levels Of Nursing Students In A Health School", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp.2057-2061, 2010
Kantek F., "Why Do Student Nurses Leave? ", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp.1922-1925, 2010
Baykal Ü., Altuntaş S., Öztürk H., Sökmen S., Seren İntepeler Ş., Kantek F., "Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ve Etkileyen Faktörler", Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.8 , ss.52-58, 2009
Kantek F., Baykal Ü., "Hemşirelik Yüksekokulları Için Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11 (2) , ss.29-37, 2008
Kantek F., "Hemşirelik Yüksekokulları Ve Örgüt Kültürü", Hastane Yönetimi, cilt.11, ss.104-106, 2007
Kantek F., Kavla İ., "Nurse-Nurse Manager Conflict: How Do Nurse Managers Manage It?", The Health Care Manager, vol.26, pp.147-151, 2007
Kantek F., Gezer N., "Sorumlu Hemşirelerin Güç Kullanımı. ", Hastane Yönetimi, cilt.10, ss.37-40, 2006
Buldukoğlu K., Kantek F., Öncel S., "Eğitimi Değerlendirme Ve Iyileştirme Çalışması: Antalya Sağlık Yüksekokulu Ilk Üç Dönem Mezunlarının Görüşü", Hemşirelik, cilt.7, ss.8-16, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeşilbaş H., Kantek F., "Academic Success Studies in Nursing Students: Bibliometric Analysis", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.74-74
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’de Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Düzeylerine Cinsiyetin Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.127-128
Yeşilbaş H., Kantek F., "Sosyal Ağ Analizi ile Hemşirelik Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi", 1st International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.95-95
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’de Hemşirelerin Profesyonellik Algısı:Durum Analizi ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.366-374
Yeşilbaş H., Kantek F., "Türkiye’de Hemşirelikte Profesyonellik Çalışmalarındaki Eğilimler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.315-323
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’de Hemşirelerde İş Doyumu: Bibliyometrik Bir Analiz", International Congress on Politic, Economic and Social Studies, VENİCE, ITALYA, 27-30 Haziran 2018, pp.230-239
Kantek F., Yeşilbaş H., "Bibliometric Analysis of Problem Solving Literature in Nursing Students: The Case of Turkey", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.73-73
Kantek F., Yeşilbaş H., "Hemşirelerde Çatışma: En Fazla Atıf Alan 100 Yayının Bibliyometrik Analizi", International Congress on Politic, Economic and Social Studies, VENİCE, ITALYA, 27-30 Haziran 2018, pp.170-170
Yeşilbaş H., Kantek F., "Hemşirelikte Şiddet Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Bibliyometrik Analiz", 1st International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.280-280
Kantek F., Kurnaz H., "TÜRKİYE’DE HASTANE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ İNCELEYEN ÇALIŞMALARA BİR BAKIŞ", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp..-.
Aytur Özen T. , Kantek F., "TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ: SİSTEMATİK DERLEME", 1.SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, AYDIN, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp..-.
Kantek F., Kartal H., "Yönetici hemşirelerin kurumdan ayrılma niyeti belirleyicilerinin CHAID analizi ile incelenmesi", International Congress on Politic, Economic and Social Studies, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 18-22 Mayıs 2017, pp..-.
Yildirim N., Kantek F., "Türkiye’de Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünmeyi İnceleyen Çalışmaların Bibliyometrik Profili ", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp..-.
Kantek F., Kartal H., "Hemşirelerin Eğitim Düzeylerinin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması", International Congress on Politic, Economic and Social Studies, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 18-22 Mayıs 2017, pp..-.
Kartal H., Kantek F., "Son beş yılda Hemşirelik Doktora Tezlerinin Bibliyometrik incelenmesi", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2017, pp.1-1
Aytur Özen T. , Kantek F., "Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Motive Eden Faktörler: Ulusal Çalışma Sonuçlarının İncelenmesi", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5 Kasım - 7 Aralık 2017, pp.1-1
Savgat S. , Kantek F., "Hemşireler Kendilerini Ne Kadar Güçlendirilmiş Hissediyorlar?", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2017, pp.1-1
Kantek F., Kurnaz H., "Hemşirelerde Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği İle İlgili Ulusal Çalışmaların incelenmesi", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp.1-1
Yeşilbaş H., Kantek F., "Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, pp.98-98
Yeşilbaş H., Kantek F., "Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2017, pp.1-1
Kantek F., Yildirim N., Kavla İ., "The Relationship of Burnout, Work Environment Satisfaction and Perceived Health", 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.77-77
Kantek F., Kartal H. , "The Effects of Nursing Education on Problem Solving Skills of Students: A Meta Analysis", The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague , Prague, CEK CUM., 27-28 Mayıs 2016, pp.210-216
Kantek F., Yildirim N., "SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: META ANALİZ ÇALIŞMASI", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, pp.39 -39
Kantek F., Kartal H. , "A META ANALYSIS: THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF NURSING AND OTHER BACHELOR STUDENTS", 7th International Congress on New Trends in Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, pp.75-76
Kartal H. , Kantek F., "Yönetici Hemşirelerde Hemşirelik İmaji Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi", 2.Hemşirelikte Yönetim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Aralık 2016, ss..-.
Kantek F., Kartal H., "Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", International Science and Technology Conference, St.Petersburg, RUSYA, 1-4 Eylül 2015, pp..-.
Şimşek B. , Kantek F., "Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavrami Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ", 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, ss..-.
Kantek F., Kartal H., "Conflict Management In Student Nurses: Systematic Review", 6th International Congress on New Trends in Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, pp..-.
Kantek F., Kaya A., "Türkiye’De Hemşirelerin İş Doyumu: Literatür Incelemesi", II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, ss.60-60
Kantek F., Kaya A., Gezer N. , "The Relationship Between Professional Values, Student’S Satisfaction And Tendency To Leave The School ", 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, vol.., no.., pp..-.
Kartal H., Kantek F., "Hematolojide Kullanilan Anti-Neoplastik Ajanlarin Hemşire Sağliğina Etkisi", I3. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2014, ss.0-0
Kantek F., Baykal Ü., Altuntaş S., "Culture Of Nursing School: Students’ Perceptions", International Conference on New Horizons, Paris, FRANSA, 25-27 Temmuz 2014, pp.0-0
Kantek F., Yildirim N., "Hemşirelikte Liderlik Ve Güç Etkileşimi", I.Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 06-07 Aralık 2013
Kantek F., Durmuş D., "Türkiye’De Hemşirelikte Liderlik Çalışmalarının İncelenmesi", I.Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 06-07 Aralık 2013
Yildirim N., Kantek F., "Hemşirelikte Liderlik Geliştirme Programlarının Kullanımı", I.Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 06-07 Aralık 2013
Kantek F., Yildirim N., Kavla İ., "Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Özellikleri", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 25 – 27 Ekim 2013
Kaya A., Kantek F., "Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı Ile Iş Doyum Düzeylerinin Incelenmesi", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 25 – 27 Ekim 2013
Kantek F., Gezer N., "Yapısal Ve Psikolojik Güçlendirme Açısından Hemşire Çalışma Ortamlarının Incelenmesi", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 25 – 27 Ekim 2013
Kantek F., "Türkiye’Deki Hemşirelik Imajı Çalışmalarının Incelenmesi", Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE, 11-12 Nisan 2013
Kantek F., "Distance Education In Nursing In Turkey", 5th World Conference on Educational Scıences, ITALYA, 06-08 February 2013, pp.639-643
Kantek F., "Örgüt Kültürünün Değişiminde Yöneticilerin Rolü", International Science and Technology Conference, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 13-15 Aralık 2012
Gezer N., Kantek F., "Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Güçlendirme Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi", 7.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 5-8 Mayıs 2011
Kantek F., Yildirim N., Kavla İ., "Motivators Affecting Nurses' Job Performance", 15th International Nursing Research Conference, ISPANYA, 15-18 November 2011
Kantek F., "Why Do Student Nurses Leave?", World Conference on Learning, Teaching and Administration, MISIR, 29-31 October 2010, pp.0-0
Kantek F., Yildirim N., Gezer N., "Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin Incelenmesi", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, TÜRKIYE, 11-13 November 2010
Gezer N., Kantek F., Yildirim N., "Profile And Critical Thinking Levels Of Nursing Students In A Health School", 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, MISIR, 29-31 Ekim 2010, vol.9, pp..-.
Kantek F., Gezer N., "Conflict Management Styles And Power Bases Relations", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice,, YUNANISTAN, 15 - 17 October 2009
Kantek F., "Master’S Degree In Nursing Management In Turkey", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, YUNANISTAN, 15 - 17 October 2009
Yildirim N., Kantek F., "Nursing And Emotional Intelligence", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, YUNANISTAN, 15 - 17 October 2009
Kantek F., Bektaş H., "An Analysis Of The Student Nurses’ Conflict Experiences And The State Of Conflict Management", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, YUNANISTAN, 15 - 17 October 2009
Kantek F., Kavla İ., Özen A., Özdemir A.E., "The Determination Of The Leadership Behaviors Expected From Nurse Managers", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice , YUNANISTAN, 15 - 17 October 2009
Kavla İ., Kantek F., "Nursing Academic Personnel And Burnout", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, YUNANISTAN, 15 - 17 October 2009
Kantek F., Baykal Ü., Altuntaş S., "Okul Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi", VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Ekim 2008
Kantek F., Baykal Ü., "Hemşirelik Okullarındaki Akademik Personel, Örgüt Kültürlerini Nasıl Algılıyor?", VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Ekim 2008
Ateş A., Kantek F., "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerin Aile Hekimliği Modeline Ilişkin Görüşleri", 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-27 Haziran 2008
Kantek F., Kazanci G., "Antalya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Incelenmesi", VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Ekim 2008
Baykal Ü., Altuntaş S., Öztürk H., Sökmen S., Seren İntepeler Ş., Kantek F., "Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma Iklimi Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki Ilişki", VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Ekim 2008
Kantek F., "Members Of The Profession'S Role In Strengthening Nursing Culture", 1st ETNA International Conference, TÜRKIYE, 4-6 June 2008
Yalnız Kaya H., Kantek F., "Hizmet Alanların Ebelik Mesleğine Ve Hizmetine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi", I. Ulusal Ebelik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 3-4 Mayıs 2007
Kantek F., Kavla İ., "The Relationship Of Burnout And Job Satisfaction With Conflict Resolution Styles Of Nurse Managers. ", ICN International Conference, JAPONYA, 27 May-1 June 2007
Kantek F., "Hastanelerde Örgüt Kültürü Analizi ", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-3 Mayıs 2007
Kantek F., Kavla İ., "Nurses’ Conflict Management Style", III. International Nursing Management Conference, TÜRKIYE, 9-11 November 2006
Kantek F., Yangin H., Özdemir A.E., "The Determination Of The Leadership Behaviours Of Nurse Managers ", I. International Nursing Management Conference, TÜRKIYE, 22-24 October 2001
Kantek F., Kukulu K., "Antalya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi", 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarının Geleceği Sempozyumu, , MALATYA, TÜRKİYE, 15-17 Haziran 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kantek F., "Mali Planlama", Hemşirelikte Liderlik rolleri ve yönetim işlevleri, Ayşe Nefise Bahçecik, Havva Öztürk, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, istanbul, ss.204-234, 2017
Kantek F., "Örgüt Kültürü", Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Baykal ÜT, Türkmen EE , Ed., Akademi, İstanbul, ss.679-696-, 2014
Kantek F., "Improving Student Satisfaction In Nursing Education", in: Nursing Students and their Concerns, Colin E. Wergers, Eds., Nova Science Publishers, New York, pp.179-195-, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi