Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim F.S., Say S., "Flıpped Classroom Implementatıon In Scıence Teachıng", International Online Journal of Education and Teaching, vol.7, no.2, pp.606-620, 2020
Say S., Yildirim F.S., "Investigation of Pre-service teachers' Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficacy Belief Levels and their Views on Web 2.0 Tools", International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.2, pp.245-35, 2020 (Abstract)
Yildirim F.S., "An Investigation of Teachers’ Skills on Preparing Constructivist Learning Environment By Means of Some Variables", Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.15-24, 2017
Yildirim F.S., Mirici S., "Improving the student’s opinion about the nature of science with the processbased activies by the teachers who gets distance education about the nature of science", .International Online Journal of Education and Teaching, vol.3, no.4, pp.262-283, 2016 (Link)
Yildirim F.S., Ateş A., "Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri", The Journal Of International Education Science., vol.3, pp.168-181, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirim F.S., Karasu G., "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİ", V INES Human and Civilization Congress From Past To Future, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.88-88
Yildirim F.S., Kaya Kök M., "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ", V INES Human and Civilization Congress From Past To Future, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.89-89
Bozkurt E., Yildirim F.S., "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE YANLIŞ ANLAMALARININ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.2620-2627
Yildirim F.S., "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVI İLE İLGİLİ SINAV KAYGI DÜZEYLERİ", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.871-879
Yildirim F.S., Mirici S., "ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ EĞİTİMİ ALMALARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ", I. ULUSAL BİYOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mayıs 2016, ss.110-111
Doğu S., Meydan A., Yildirim F.S., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi", VII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.107-107
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim F.S., "TIMSS,PISA Sınavlarının Eğitim Sistemindeki Yansımaları", in: Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, Bağ H, Say S., Eds., pegem akademi, Ankara, pp.77-95, 2019
Yildirim F.S., "Augmented Reality and Education", in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2019, Dr. Mack Shelley & Dr. S.Ahmet Kiray, Eds., ISRES Publishing, Iowa, pp.286-297, 2019
Yildirim F.S., Kiray S.A., "Flipped Classroom in Education", in: Research Highlights in Education and Science, Wenxia Wu, Selahattin Alan, Mustafa Tevfik Hebebci, Eds., Egiten&ISRES Publishing, ANKARA, pp.2-8, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi