Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Salı Grubu – Sanayici ve İş Adamları Grubu Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
TMMOB İnşaat ve Jeoloji Mühendisleri Odaları Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
VI. Jeokimya Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2014
V. Jeokimya Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2012
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 320
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Erkül F,Fuat ERKÜL, Hatice Seval MANAP, Sibel TATAR ERKÜL, Cihan ÇOLAK , "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Poster Yarışması 3.sü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Nisan 2016
Erkül F,Erkül ST, Ersoy E, Uysal İ, Klötzli U, "Petrology, mineral chemistry and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of granitoids in the central Menderes metamorphic core complex: Constraints on the evolution of Aegean lithosphere slab, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası- Jeoloji Araştırma Makale Ödülü, Nisan 2015
Erkül F,Özgür Karaoğlu, "Comment on "Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex" by Uzel et al., TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2015
Erkül F,Özgür Karaoğlu, " Comment on "Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex" by Uzel et al., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAYIN TEŞVİK, Ocak 2015
Erkül F,Sibel Tatar Erkül, Yalçın ersoy, Urs Kloetzli, İbrahim Uysal, " Petrology, mineral chemistry and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of granitoids in the central Menderes metamorphic core complex: Constraints on the evolution of Aegean lithosphere slab, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAYIN TEŞVİK, Ocak 2013
Erkül F,Sibel Tatar Erkül, İbrahim Uysal, Urs Kloetzli, Yalçın ersoy, "Tatar Erkül S., Erkül F., "Comment On “Al-In-Hornblende Thermobarometry And Sr-Nd-O-Pb Isotopic Compositions Of Early Miocene Alaçam Granite In Nw Anatolia (Turkey). , TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2013
Erkül F,Sibel Tatar Erkül, "Magma interaction processes in syn-extensional granitoids: The Tertiary Menderes Metamorphic Core Complex, western Turkey, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2012
Erkül F,Sibel Tatar Erkül, "Magma interaction processes in syn-extensional granitoids: The Tertiary Menderes Metamorphic Core Complex, western Turkey, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAYIN TEŞVİK, Ocak 2012
Erkül F,Tatar Erkül S., "Doktora Sonrası Araştırma Bursu - Viyana Üniversitesi, Litosferik Araştırma Bölümü Jeokronoloji Laboratuvarlarında Araştırma Bursu, TÜBİTAK – BİDEB DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU, Mart 2011
Erkül F, "Tectonic Significance Of Synextensional Ductile Shear Zones Within The Early Miocene Alacamdag Granites, Northwestern Turkey, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2010
Erkül F,Helvaci C. , Ersoy Y., Sözbilir H., Sümer Ö., Uzel B., "Geochemistry And 40Ar/39Ar Geochronology of Miocene Volcanic Rocks From The Karaburun Peninsula: Implications For Amphibole-Bearing Lithospheric Mantle Source, Western Anatolia, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2009
Erkül F,Tatar Erkül S., Sözbilir H., Helvaci C. , Ersoy Y., Sümer Ö., "Geochemistry Of I-Type Granitoids In The Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence For Triassic Continental Arc Magmatism Following Closure Of The Palaeotethys, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAYIN TEŞVİK, Ocak 2008
Erkül F,Ersoy Y., Helvaci C. , Sözbilir H. , Erkül F., Bozkurt E. ,, " A Geochemical Approach To Neogene-Quaternary Volcanic Activity Of Western Anatolia: An Example Of Episodic Bimodal Volcanism Within The Selendi Basin, Turkey, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2008
Erkül F,Sibel Tatar Erkül, Cahit Helvacı, Hasan Sözbilir, Yalçın ersoy, Ökmen Sümer, "Geochemistry Of I-Type Granitoids In The Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence For Triassic Continental Arc Magmatism Following Closure Of The Palaeotethys, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2008
Erkül F,Erkül F., Helvaci C., Sozbilir H., "Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-arid lake: An example from the Early Miocene Bigadic basin, western Turkey, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2006
Erkül F,Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H, "Evidence For Two Episodes Of Volcanism In The Bigadiç Borate Basin And Tectonic Implications For Western Turkey, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2005
Erkül F,Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H, "Stratigraphy And Geochronology Of The Early Miocene Volcanic Units In The Bigadiç Borate Basin, Western Turkey, TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK, Ocak 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi