Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Fuat ERKÜL Yenişehir-Ankara doğumludur. İlkokulu ......19-19 yılları arasında, ortaokulu ve liseyi İzmir Atatürk Lisesinde 19-19 yılları arasında tamamlamıştır. 19 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış, 19-19 yılları arasında lisans eğitimini bölüm derecesi alarak tamamlamıştır. 19 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ekonomik Jeoloji Dalında lisansüstü eğitimine başlamış ve yüksek lisans ve doktora eğitimini yine aynı anabilim dalında yaparak 200.. yılında doktora eğitiminden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine devam ederken 19 yılının .......ayında Dokuz Eyül Üiversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 2006 aralık ayına kadar Dr. araştırma görevlisi olarak görevine devam etmiştir. 2007 yılı aralık ayında Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2011 şubat ayında ise doçent ünvanı almıştır. Bu dönem içerisinde YÖK bursu ile (2011 Mart-2011 Haziran) Viyana Üniversitesi “Litospheric Research Department” bölümünde çalışmıştır. İyi derecede ingilizce bilen araştırmacı, Doçent Dr. Sibel Tatar Erkül ile evli olup bir erkek çocuğa sahiptir.
KATALOG BİLGİLERİ
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Projeler: 1. Afyon volkanizmasının jeokronolojisi ve volkanizmayı denetleyen yapısal unsurların incelenmesi 2. Dumlupınar Volkanik Birimlerinin Petrojenetik Evrimi ve Eskişehir-Afyon-Isparta Çizgiselliği İle Jeodinamik İlişkisi 3. Kuzey Menderes Genişleme Kompleksi’ndeki granitoyidler ile ilişkili milonitlerin EBSD yöntemiyle mikroyapısal ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi 4. Siğ yerleşimli granit sokulumları ile ilişkili milonitlerin mikroyapısal özellikleri: Alaçamdağ, Koyunoba ve Eğrigöz granitleri, Batı Anadolu
TEMEL ESERLER
Karaoğlu Ö., Erkül F., "Comment on "Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex" by Uzel et al. (Earth Planet. Sci. Lett. 415 (2015) 108-125)", EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, vol.427, pp.309-311, 2015
Karaoğlu Ö., Erkül F., "Comment on "Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex" by Uzel et al. (Earth Planet. Sci. Lett. 415 (2015) 108-125)", EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, vol.427, pp.309-311, 2015
Erkül F., Tatar Erkül S., Ersoy Y., Uysal İ. , Klötzli U., "Petrology, mineral chemistry and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of granitoids in the central Menderes metamorphic core complex: Constraints on the evolution of Aegean lithosphere slab", LITHOS, pp.74-91, 2013
Erkül F., Tatar Erkül S., "Magma interaction processes in syn-extensional granitoids: The Tertiary Menderes Metamorphic Core Complex, western Turkey", LITHOS, pp.16-33, 2012
Helvaci C. , Ersoy Y., Sözbilir H. , Erkül F., Sümer Ö., Uzel B. , "Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of Miocene volcanic rocks from the Karaburun Peninsula: Implications for amphibole-bearing lithospheric mantle source, western Anatolia", JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, pp.181-202, 2009

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi