Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Menderes ve Alanya Masiflerindeki Bazik Metamagmatik ve Şistlerin Jeokimyası ve Jeokronolojisi: Gondvana'nın Kuzey Kenarının Neoproterozoyik Evrimindeki Yerleri", TÜBITAK Projesi, 117Y346, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Afyon volkanizmasının jeokronolojisi ve volkanizmayı denetleyen yapısal unsurların incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1124, Yönetici, Devam Ediyor
"Siğ yerleşimli granit sokulumları ile ilişkili milonitlerin mikroyapısal özellikleri: Alaçamdağ, Koyunoba ve Eğrigöz granitleri, Batı Anadolu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1106, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Dumlupınar Volkanik Birimlerinin Petrojenetik Evrimi ve Eskişehir-Afyon-Isparta Çizgiselliği İle Jeodinamik İlişkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-479, Araştırmacı, 2016
"Kuzey Menderes Genişleme Kompleksi’ndeki granitoyidler ile ilişkili milonitlerin EBSD yöntemiyle mikroyapısal ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Y360, Yönetici, 2017
"Antalya Kompleksi İçerisindeki Triyas Yaşlı Mafik Volkanik Kayaçların Tetis Evrimindeki Konumu ve Önemi.", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0102.017, Araştırmacı, 2015
"Genişleme ile eş yaşlı Eğrigöz ve Koyunoba granitoyidlerinde gelişen magma süreçlerinin mineral kimyası ve Sr-Nd-Pb izotopları bakımından incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y244, Araştırmacı, 2013
"Alaçamdağ, Salihli ve Turgutlu granitoyidlerinin U-Pb laser ablation yöntemi ile yaşlandırılması: Batı Anadolu'da metamorfik çekirdek kompleksinin oluşum zamanı", BAP Arastırma Projesi, 2011,01,0102,003, Yönetici, 2012
"Salihli ve Turgutlu granodiyoritlerinin Batı Anadolu gerilmeli sıyrılma tektoniği içerisindeki jeodinamik konumu", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0102.006 , Araştırmacı, 2011
"Selendi havzasının stratigrafik, petrografik, jeokimyasal ve tektonik veriler ışığında volkano-sedimanter evrimi ve ekonomik potansiyeli ", TÜBITAK Projesi, 103Y124, Araştırmacı, 2007
"Alaçamdağ volkano-plütonik kompleksinin evrimi ve Batı Anadolu tektoniğindeki önemi", TÜBITAK Projesi, 104Y274, Yönetici, 2008
"Mineralojik, petrografik, jeokimyasal, jeokronolojik ve yapısal veriler ışığında Buldan Graniti’nin Menderes Masifi’nin evrimindeki yeri", BAP Arastırma Projesi, M-263 , Araştırmacı, 2008
"Karaburun yarımadası geç Tersiyer magmatizmasının evrimi: stratigrafik, sedimentolojik ve jeokimyasal açıdan bir yaklaşım", BAP Arastırma Projesi, 04.KB.FEN.087, Araştırmacı, 2007
"İç ve Doğu Anadolu'daki bazı granitoyidlerin K-Ar, 40Ar/39Ar, fission track jeokronolojisi, Sr-Nd izotop jeokimyası ve kristal boyu dağılımının incelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 102Y149, Araştırmacı, 2005
"Soma ve Bigadiç arasındaki (Batı Anadolu) volkanik fasiyeslerin sedimentolojik, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında kökensel yorumu ", TÜBITAK Projesi, 100Y044, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi