Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Stratejik Karar ve Eylemlerin Oluşturulması Sürecinde Hastanelerin Tepe Yönetim Takımlarını Oluşturan Aktörlerin Kendi İçlerinde ve Örgüt Yapısı ile Etkileşimlerinin Nitel Araştırma Yaklaşımı ile İncelenmesi", BAP Doktora, SDK-2016-1556, Araştırmacı, 2017
"Türkiye’de Yat Yapım Kümelerinin Bilgi Paylaşım Ağları, Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Çevrelerinin Yenilikçilik ve Performans Etkileri Açısından Karşılaştırmalı Analizi", TÜBITAK Projesi, 110K357, , 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi