Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gel. ve Eğitimi, 1999-2003
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gel. Ev. Eko. Bsl, 1993-1995
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, 1973-1977
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Empatik İletişim Eğitiminin Okulöncesi Çocuğu Olan Annelerin Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Şubat, 2003.
Yüksek Lisans, "Anaokuluna Giden 3-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Yağ Tüketimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gel. Ev. Eko. Bsl Şubat, 1995.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
The Storlyline Approach to Teaching , Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, 2010
Okulöncesi Eğitimde Uygulama Alanındaki Gelişmeler, Gereksinimler ve Modeller, I. Üniversite Anaokulları Sempozyumu kapsamında düzenlenen. Hacettepe Üni. Eğitim Fak., 2009
Demokratik ve Eşitliğe Dayalı Çocuk Eğitimi Semineri, Anadolu Sanat ve Kültür Merkezi (ASKM) ve Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV), 2008
Fark Yaratan Eğitimci Olmak, Happy Kids, 2007
Okul Öncesi Eğitim Modelleri (Almanya’da hizmet veren diğer okul öncesi eğitim kurumları), Unna İli-Göçmen Gençleri ve Çocukları Teşvik ve Destekleme Dairesi, 2007
Müziği Yaşa Hareketi Yaşa- Okulöncesi Eğitiminde Orff Yaklaşımı, Orff- Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Akdeniz Üni.Eği.Fak. Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2007
Montessori Education Workshop, Maria Montessori Training Organisation, 2006
Öğretmenlik Uygulaması, Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Md., 2004
M.E.B. 0-4 Yaş Anne Eğitimi, . Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliği, 2001
Değişik Erken Çocukluk Eğitim Modelleri, UNICEF, 1990
İstihdam Edilebilir Beceri Modülleri, Sanat Eğt ve Glş Mer. Gn.Mdr.Uluslararası Çalışma Örgütü, Ankara, 1988
Eğitimde Program Geliştirme, M.E.B.Hizmetiçi D.Bşk/Ankara, 1988
Hızlı Beceri Kazandırma Teknikleri, Türk Standartları Enstitüsü, 1987
Uygulamalı İstatistik, Başbakanlık Devlet İst. Ens/Ankara, 1984
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi