Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımı ve Bağımlılık Eğilimleri(Smartphone use and addiction tendency of turkish students)", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-2711, Yönetici, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi