Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal F., ""Waldorf Anaokulu Eğitimcileri ile Bu Okula Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Eğitimle ilgili Kavramlara İlişkin Görüşleri"", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt..20, no.2, ss.534-554, 2019 (Link)
Koca C., Ünal F., "Waldorf Anaokulu Eğitimcileri ile Bu Okula Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Eğitimle ilgili Kavramlara İlişkin Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.534-554, 2019
Pinar Y., Ünal F., Kubilay Pinar N., "Impact of Excessive Screen-Based Media Use on Early Childhood Development: A Short Review", Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, cilt.2, ss.297-305, 2018
Ünal F., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Sanat Çalışmalarını Değerlendirmesi", International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, pp.49-71, 2018
Koca C., Ünal F., "Türkiye'deki Bir Waldorf Anaokulunun Misyon, Vizyon ve Diğer Anaokullarından Farklı Yönlerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.185-206, 2018 (Link)
Kök E.E., Ünal F., "Ebeveynlerin Çocukları ile İlişkilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kastamonu Education Journal, vol.26, pp.1437-1446, 2018 (Link)
Ünal F., Pinar Y., "Erken Çocukluk Eğitiminde Müze Deneyiminin Rolü ", İDİL, vol.6, pp.2899 -2917, 2017 (Link)
Ünal F., Kök E.E., Pinar Y., "Öğretmenlerin Penceresinden Oyun ve Eğitim Programlarında Oyuna Yer Verme Durumları", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.4, pp.731-746, 2017
Ünal F., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Oyun” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Route Educational and Social Science Journal, vol.4, pp.407-426, 2017
Ünal F., Günbayi İ., Koca C., "Kurum Kültürü Analizi: Milli Eğitim Bakanliği Bağimsiz Anaokuluna Yönelik Bir Araştirma", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.357-368, 2015 (Link)
Ünal F., Kök E.E., "0-6 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Babalık Rolüne İlişkin Görüşleri", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, pp.1371-1382, 2015 (Link)
Koçer H., Ünal F., Eskidemir Meral S., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” Kavramına ve “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Öğretmenlik Uygulama Planlamalarına Yansıması ", Journal of Research in Education and Teaching , vol.4, pp.171-185, 2015 (Link)
Ünal F., "Observation Of Object Preferences Of Interest By Children Aged Between 4 And 8 In Museums: Antalya Museum Examples", Procedia- Social and Behavioral Sciences, pp.362 - 367, 2012 (Link)
Ünal F., "Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme", Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.3-24, 2011
Ünal F., "Department Of Primary Education Students’ Reasons For Participating Into Civil Society İnitiatives In Akdeniz University", Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.805 -813., 2009 (Link)
Ünal F., "Ailede Çocuk İstismarı Ve İhmali", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.9-18, 2008
Ünal F., "Çocuklarda Empatinin Gelişimi: Empatinin Gelişiminde Anne-Baba Tutumlarının Etkisi", Milli Eğitim, ss.134-148, 2007
Ünal F., "Anasınıfına Giden Çocukların Kısa Süreli Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi", Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.253-267, 2007
Ünal F., "Yaratıcılığın Geliştirilmesi", Öğretmen Dünyası, ss.9-11, 2005
Ünal F., "Aile İçi Etkileşimde Çocuğun Doğuş Sırası", Öğretmen Dünyası, ss.17-19, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kök E.E., Ünal F., "Ebeveynlerin Sosyal Medyada Yer Alan Çocukla İlgili Paylaşımlara Yönelik Görüşleri", V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.224-224
Kök E.E., Ayvalli M., Ünal F., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Helikopter Annelik Tutumu ile Empatik Yönelimleri Arasındaki İlişki", V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.279-279
Aslan F., Ünal F., "Çocuk istismarına yaklaşımda disiplinler arası etkileşim modeli örneği: Çocuk İzlem Merkezleri", V. International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress), ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, ss.255-256
Ünal F., Aslan F., "Eğitim Uygulamalarında Yol Gösterici Paradigma Arayışında Tıp Biliminin Rolü Nedir?", V. International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress), ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.255-256
Pinar Y., Ünal F., Kubilay Pinar N., "Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımının Erken Dönem Çocuk Sağlığı ve Refahı Üzerine Etkileri", 2nd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.49-49
Ünal F., Kök E.E., "Ebeveynlerin Gözünden Çocukların İhtiyaçları, Hakları ve Sorumlulukları", Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, DÜZCE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.0-0
Ünal F., Pinar Y., Kök E.E., "Çocuk Şarkılarında ve Parmak Oyunlarında Değerler", XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium Activity, Baranovichi, BEYAZ RUSYA, 22-27 Ekim 2017, pp.0-0
Pinar Y., Ünal F., "Duygulanım Düzenleme Süreçlerinin Araştırılmasında Psikanalitik Bir Yöntem Olarak Tavistock Modeline Göre Gözlem ", 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2017, pp.20-21
Ünal F., "Çocuklarda Toplumsal Cinsiyetin Kazanılması", Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu, Prag, CEK CUM., 10-14 Temmuz 2016, pp.485-495
Koca C., Ünal F., "Ebeveyn Ve Çocukların Oyuncak Seçimleri Ve Toplumsal Cinsiyetin Etkisi: Oyuncakçı Dükkânı Gözlemi", 6 th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, pp.0-0
Koçer H., Ünal F., Eskidemir Meral S., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” Kavramına ve “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Öğretmenlik Uygulama Planlamalarına Yansıması ", 3 rd World Conference on Educational and Instructional Studies , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.77-77 (Link)
Ünal F., "Geleneksel Çocuk Oyunlarına Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yer Verilmesi", Hollanda’ya Türk İşgücü Göçünün 50. yılında Türkiye–Hollanda İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Amsterdam, HOLLANDA, 24-25 Haziran 2014, vol.53, pp.273-280
Ünal F., "Observation Of Object Preferences Of Interest By Children Aged Between 4 And 8 In Museums: Antalya Museum Examples", World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2012, vol.51, pp.362-367
Ünal F., Altıntaş H., "Meaning Of The Smart Logos And Parental Guidance On Preschool Children’S Watching Tv", 3rd International Congress of Early Childhood Education, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp.336-337
Ünal F., "Erken Çocuklukta Aile Okuryazarlığı", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.389-389
Balkır G., Ünal F., "Sağlık Hakkının Korunması Ve Ayrımcılık Yasağı", 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kalkandelen, MAKEDONYA, 10-13 Eylül 2012, vol.2, pp.545-557
Ünal F., "Erken Çocukluk Döneminde Oyun Ve Oyun Materyalleri (Game And Game Materrials In Early Childhood Period)", VI. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Milano, ITALYA, 17-21 Eylül 2012, pp.441-448
Ünal F., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Etik", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Mostar, BOSNA HERSEK, 29 Mayıs - 5 Haziran 2011, vol.1, pp.150-159
Ünal F., "Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme", Değerler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.187-187
Ünal F., "Öğretmen Adaylarının Sosyal Sorumluluk Projelerinin Topluma Kattığı Değer Hakkındaki Görüşleri", 1.Ulusal İyilik Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-21 Haziran 2009, no.1, ss.81-89
Ünal F., "Department Of Primary Education Students’ Reasons For Participating Into Civil Society İnitiatives In Akdeniz University", World Conference on Educational Sciences, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-9 Nisan 2009, vol.1, no.1, pp.805-813 (Link)
Temel F., Koçer H., Ünal F., "Anaokuluna Giden 6 Yaş Çocuklarının Görsel Algıları Üzerinde Proje Yaklaşımının Etkisinin İncelenmesi", OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, AYDIN, TÜRKIYE, 5-11 Ekim 2003, vol.1, pp.452-468
Temel F., Koçer H., Ünal F., "Proje Yaklaşımının Okul Öncesi Çocuklarının Görsel Algısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 5-11 Ekim 2003, pp.106-106
Ömeroğlu E., Parlakyıldız B., Ünal F., Koçer H., "Anaokuluna Giden 5 Yaş Grubundaki Çocukların Yaratıcılığına Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 1999, ss.139-139
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ünal F., "Aile Eğitimi", Aile Eğitimi ve Katılımı, Ayşe Belgin AKSOY, Ed., Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.11-42, 2018 (Link)
Ünal F., Kök E.E., "Ebeveynlerin Gözünden Çocukların İhtiyaçları, Hakları Ve Sorumlulukları", Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC), Pınarcık Ö., Özözen Danacı, M., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.366-376, 2017 (Link)
Ünal F., "Aile Eğitimi ", Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, Ayşe Belgin Aksoy , Ed., Hedef CS Basım Yayın, Ankara, ss.273-303, 2014
Ünal F., "Çocuklarla İletişim Kurma ", Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, Abide Güngör Aytar , Ed., Hedef CS Basım Yayın, Ankara, ss.67-94, 2014
Ünal F., "Aile Eğitiminde Ebeveyn Hakları İle İlgili Yasalar ve Etik Kurallar ", in: Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Z.Fulya Temel , Eds., Anı Yayıncılık, Ankara, pp.109-155, 2010
Ünal F., "Computer Usage In Early Childhood: Parents’ Views On Early Childhood Computer Usage", in: Research on Education, Marina- Stefania Giannakaki M. S, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards , Eds., Athens Institute for Education and Research, Atina, pp.103-116, 2006
Topçuoğlu M., Ünal F., Buz S., Şahin Ş., "İş Pedagojisi Ders Notları", M.E.B. Kız Tek. Öğretim Gn. Md. Gökalp Yayınevi, ANKARA, 1988
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi