Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztürk F., "OSMANLI BİYOGRAFYA GELENEĞİNDE KÂTİB ÇELEBİ’NİN FEZLEKE’Sİ ", HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), ss.156-162, 2016 (Link)
Öztürk F., "Tokatlı Kânî'nin Başa Dair Söz ve Deyişleri İçeren Mizahi Bir Mektubu", International Journal of Language Academy, ss.235-249, 2015 (Link)
Öztürk F., "KIRK YILLIK KÂNÎ OLUR MU YANİ: DELİ FİŞEK BİR OSMANLI BÜROKRATININ GURBET VE SÜRGÜN YILLARI", The Journal of Academic Social Science Studies, ss.201-209, 2015 (Link)
Öztürk F., "Halikarnas Balıkçısı’nda Doğa, Estetik ve Akdeniz Uygarlığı’nın Kaynağı: Arşipel", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, pp.207-213, 2014 (Link)
Öztürk F., "Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, pp.177-184, 2012 (Link)
Öztürk F., "Diliçi Çeviride Şiirsellik ve Neşatî’nin Bir Gazeli", TURKISH STUDIES, pp.360-373, 2009 (Link)
Öztürk F., "İşlevsel Sözlük ve Osmanlı Şiirinde Bağlam", TURKISH STUDIES, pp.326-334, 2008 (Link)
Öztürk F., "Osmanlı Edebiyatı Metin Neşri Çalışmalarında İmlâ ve Çeviriyazı Tercihleri", TURKISH STUDIES, pp.360-373, 2008 (Link)
Öztürk F., "Osmanlı Şiirine Sanat Ontolojisiyle Yaklaşmak Üzerine", TURKISH STUDIES, pp.680-684, 2007 (Link)
Öztürk F., "Baş Açuk Abdal: Hayalî Bey ve Bakî'nin Şiirlerinde Melami İşlev Üzerine Bir Deneme", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, pp.215-220, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öztürk F., "Kırk Yıllık Kânî Olur mu Yani: Deli Fişek Bir Osmanlı Bürokratının Gurbet İzlenimleri", Doğu Edebiyatında Batı Batı Edebiyatında Doğu, Krakow, POLONYA, 25-30 Haziran 2015, pp.397-404
Öztürk F., "Halikarnas Balıkçısı'Nda Akdeniz Uygarlığı", Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.1-6
Öztürk F., "Bakî'Nin Şiir Dili", Divan Şiirinin Dili Uluslararası Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2012, pp.1-5
Öztürk F., "Osmanlı Edebiyatında Birinci Ağızdan Anlatılar Çerçevesinde Temeşvarlı Osman Ağa’Nın Otobiyografisi", Tarih ve Mekân/Zaman Bağlamında Türk Edebiyatı, KIBATEK, BİLECİK, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2011, pp.307-312
Öztürk F., "Eş-Şakâyıku’n-Nu’mâniyye Külliyatı Çerçevesinde Osmanlı Biyografya Geleneğinde Alıntılama", VII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2011, ss.1-5
Öztürk F., "Halikarnas Balıkçısında Akdenizlilik", Akdenizde Edebiyat Edebiyatta Akdeniz Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Nisan 2010, pp.121-125
Öztürk F., "Osmanlı Nesir Geleneği Çerçevesinde Katib Çelebi'Nin Fezlekesi", IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu Hatırasına), KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2009, ss.1-6
Öztürk F., "Dil İçi Çeviride Şiirsellik Ve Neşatî'Nin Bir Gazeli", III. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-13 Şubat 2009, ss.1-8
Öztürk F., "Harun Tolasa'Nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine", V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), MARDİN, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2009, pp.1-8
Öztürk F., "Osmanlı Edebiyatı Metin Neşri Çalışmalarında İmla Ve Çevriyazı Tercihleri", II. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, ss.1-7
Öztürk F., "Osmanlı Şiirine Sanat Ontolojisiyle Yaklaşmak", I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına), KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2007, ss.1-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öztürk F., "Tevfîk Fikret, Rübâb-ı Şikeste (Eleştirel Basım)", DBY Yayınları , İSTANBUL, 2020 (Link)
Öztürk F., "Ahmedî'nin İskendernâme'sinde Acaib ü Garâib", Semih Tezcan Kitabı, Emine Yılmaz-Nuran Tezcan-Nurettin Demir, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.243-258, 2020 (Link)
Öztürk F., "Nef'î Sihâm-ı Kazâ (Eleştirel Basım)", DBY Yayınları, İSTANBUL, 2020 (Link)
Öztürk F., "Lügat-ı Nâcî (Cep Boy) Muallim Nâcî", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2019 (Link)
Öztürk F., "Ahmedî, İskendernâme", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018 (Link)
Öztürk F., "Ebüzziya Tevfik, Nef'î", DBY Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Öztürk F., "Bâkî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük)", DBY Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Öztürk F., "Recâîzâde Mahmûd Ekrem, Ta'lîm-i Edebiyyât (Eleştirel Basım)", DBY Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Öztürk F., "Silâhdârzâde Mehmed Emîn, Tezkire-i Silâhdârzâde (Eleştirel Basım)", DBY Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Öztürk F., "Ebüzziya Tevfik, Nümûne-i Edebiyyât-ı Osmâniyye", DBY Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Öztürk F., "Bâkî, Dîvân", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Öztürk F., "Necmettin Halil Onan", DTCF'de Türkoloji'nin Öyküsü, Prof. Dr. Hasan Özdemir, Hadi Işık, Ed., DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayını I, Ankara, ss.295-312, 2006
Öztürk F., "Ferid Kam", DTCF'de Türkoloji'nin Öyküsü, Prof. Dr. Hasan Özdemir, Hadi Işık, Ed., DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları I, Ankara, ss.283-294, 2006
Öztürk F., "Abdülbaki Gölpınarlı", DTCF'de Türkoloji'nin Öyküsü, Prof. Dr. Hasan Özdemir, Hadi Işık, Ed., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayını I, Ankara, ss.119-218, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi