Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN YALÇIN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Fakültesi
Bölüm : Matematik Bölümü
Ana Bilm Dalı : Uygulamalı Matematik
Sabit Telefon : +90 242 3102311
E Posta Adresi : fusunyalcinakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/fusunyalcin/
Ofis : Fen Fakültesi B Blok A1-10
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, B. Blok, Dumlupınar Bulvarı,07058 Kampüs Antalya /TÜRKİYE
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 2012-2016
Yüksek Lisans, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2001-2004
Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1990-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "ANTALYA İLİ OTELLERİNİN KONAKLAMA FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MEKÂNSAL ANALİZİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, "VASSİLİEV İNVARYANTLARI", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitütü Matematik Haziran, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
MapInfo Pro, Başarsoft, 2018
Avrupa Birliği Hibe Programına Proje Hazırlama Teknikleri, Antalya Valiliği, 2016
Uygulamalı Girişimcilik, AKGİM, 2016
15. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri 2016 "Mekansal Ekonometri", Pamukkale Üniversitesi, 2016
WİNBAGS Programı İle Bayesian Veri Analizi Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi, 2014
Araştırma Alanları
İstatistik
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Genel Matematik
Matematiksel Modelleme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
İstatistik
İstatistiksel Analiz
Mekansal Modeller, Analiz ve Teknikleri
Uygulamalı Matematik
Web Of Science Araştırma Alanları
Mathematics, Applied
Statistics & Probability
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2017 - 2018
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2016 - 2017
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2011 - 2016
Ögr.Gör., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2011
Ögr.Gör., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Çamardı Meslek Yüksek okulu, 1998 - 2000
Verdiği Dersler
Çok Değişkenli Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Matematik İstatistik, Lisans, 2017-2018
Matematik I, Lisans, 2017-2018
Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2017-2018
Mekansal Veri Analizi, Doktora, 2017-2018
Diferansiyel Denklemler (jeoloji B.), Lisans, 2016-2017
Matematik I(Jeoloji B.), Lisans, 2016-2017
Matematik II (İktisat B.), Lisans, 2016-2017
Matematik I (İktisat B.), Lisans, 2016-2017
Matematik I( ÇEKO), Lisans, 2016-2017
Matematik II (ÇEKO), Lisans, 2016-2017
Lineer Cebir ve Vektör Analizi (Jeoloji B.), Lisans, 2016-2017
Diferansiyel Denklemler (Jeoloji B.), Lisans, 2015-2016
Diferansiyel Denklemler (UBT), Lisans, 2015-2016
Matematik I (İktisat B.), Lisans, 2015-2016
Matematik II (İktisat B.), Lisans, 2015-2016
Diferansiyel Denklemler (Jeoloji B.), Lisans, 2014-2015
Matematik I (İktisat B.), Lisans, 2014-2015
Diferansiyel Denklemler (UBT), Lisans, 2014-2015
Biyologlar için Matematik, Lisans, 2014-2015
Matematik II (İktisat B.), Lisans, 2014-2015
Matematik I (Ziraat F. Şube 2), Lisans, 2013-2014
Matematik II (İktisat B.), Lisans, 2013-2014
Matematik I (Ziraat F. Şube 3), Lisans, 2013-2014
Matematik I (Su Ürn.), Lisans, 2013-2014
Matematik II (ÇEKO), Lisans, 2013-2014
Matematik I (Ziraat F. Şube 1), Lisans, 2013-2014
Matematik I (Ziraat F. Şube 2), Lisans, 2013-2014
Matematik I (İktisat B.), Lisans, 2013-2014
Matematik I (Ziraat F. Şube 3), Lisans, 2013-2014
Matematik I (İşletme B. Şube 2), Lisans, 2012-2013
Matematik I (ÇEKO II. Öğrt.), Lisans, 2012-2013
Matematik II(Ziraat F. Şube 2), Lisans, 2012-2013
Matematik I (İktisat B.), Lisans, 2012-2013
Matematik I (Su Ürn.), Lisans, 2012-2013
Matematik I (Ziraat F. Şube 1), Lisans, 2012-2013
Matematik I (Ziraat F. Şube 2), Lisans, 2012-2013
Matematik I (Ziraat F. Şube 3), Lisans, 2012-2013
Matematik II (Ziraat F. Şube 3), Lisans, 2012-2013
Matematik II (İşletme Şube 1), Lisans, 2012-2013
Matematik II (İşletme Şube 2), Lisans, 2012-2013
Matematik I (Maliye ), Lisans, 2012-2013
Matematik I (İşletme B. Şube 1), Lisans, 2012-2013
Matematik I (İktisat B. II. Öğet.), Lisans, 2012-2013
Matematik I, Lisans, 2012-2013
Matematik I (ÇEKO), Lisans, 2012-2013
Matematik II (ÇEKO), Lisans, 2012-2013
Matematik II (İktisat B.), Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, N.Çizmeci, "Açımlayıcı Faktör Analizi ve Kümeleme Analizi ile Matematik ve Geometri Tutum Ölçeği Üzerine Bir Çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2019.
Jüri Üyelikleri
Yarışma , Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yalçin F., "Data Analysis of Beach Sands’ Chemical Analysis Using Multivariate Statistical Methods and Heavy Metal Distribution Maps: The Case of Moonlight Beach Sands, Kemer, Antalya, Turkey", SYMMETRY-BASEL, vol.12, no.1538, pp.1-18, 2020 (Link)
Yalçin F., İlbeyli N., Demirbilek M., Yalçin M.G., Güneş A., Kaygusuz A., et al., "Estimation of Natural Radionuclides' Concentration of the Plutonic Rocks in the Sakarya Zone, Turkey Using Multivariate Statistical Methods", SYMMETRY-BASEL, vol.12, no.1048, pp.1-18, 2020 (Link)
Yalçin F., Şimşek Y., "A New Class of Symmetric Beta Type Distributions Constructed by Means of Symmetric Bernstein Type Basis Functions ", SYMMETRY-BASEL, vol.12, no.779, pp.1-16, 2020 (Link)
Özer Ö., Yalçin F., Tarinc O.K. , Yalçin M.G., "Investigation of suitability of marbles to standards with inequality expressions and statistical approach using some physical and mechanical properties", JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, vol.97, pp.1-15, 2020 (Link)
Akın E., Pelen N.N. , Tiryaki İ.U., Yalçin F., "Parameter identification for gompertz and logistic dynamic equations", PLOS ONE, vol.15, no.e0230582, pp.1-21, 2020 (Link)
Yalçin F., Unal S., Yalçin M.G., Aktürk Ö., Bilde Ocak S. , Özmen S.F., "Investigation of the Effect of Hydrothermal Waters on Radionuclide Activity Concentrations in Natural Marble with Multivariate Statistical Analysis", SYMMETRY-BASEL, vol.12, no.1219, pp.1-21, 2020 (Link)
Leventeli Y., Yalçin F., Kiliç M., "AN INVESTIGATION ABOUT HEAVY METAL POLLUTION OF DUDEN AND GOKSU STREAMS (ANTALYA, TURKEY)", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, no.2, pp.2423-2436, 2019 (Link)
G. Nyamsari D., Yalçin F., Mboh M., Alfred F., Yalçin M.G., "Natural radioactive risk assessment in top soil and possible health effect in Minim and Martap villages, Cameroon: using radioactive risk index and statistic analysis", KERNTECHNIK, vol.84, no.2, pp.115-122, 2019 (Link)
Yalçin M.G., Coşkun B., Nyamsari D.G., Yalçin F., "Geomedical, ecological risk, and statistical assessment of hazardous elements in shore sediments of the Iskenderun Gulf, Eastern Mediterranean, Turkey", Environmental Earth Sciences, vol.78, no.438, pp.1-28, 2019 (Link)
Cengiz M.F., Kiliç S., Yalçin F., Kiliç M., Yalçin M.G., "Evaluation of heavy metal risk potential in Bogacayi River water (Antalya, Turkey)", ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, vol.189, 2017
Yalçin F., Nyamsari D.G., Paksu E., Yalçin M.G., "Statistical Assessment of Heavy Metal Distribution and Contamination of Beach Sands of Antalya-Turkey: an Approach to the Multivariate Analysis Techniques", FILOMAT, vol.30, pp.945-952, 2016 (Link)
Yalçin F., Kiliç S., G. Nyamsari D., Yalçin M.G., Kiliç M., "Principal Component Analysis of Integ rated Metal Concentrations of Bogacayi Riverbank Sediments in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.25, no.2, pp.471-485, 2016
Battaloglu R., Yalçin F., Yakupoğlu E., İlbeyli N., Yalçin M.G., "MULTIVARIATE ANALYSES TO DETERMINE THE ORIGIN OF SOME POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN HONEY SAMPLES", OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.39, pp.1547-1554, 2016
Yalçin M.G., Simsek G., Ocak S.B., Yalçin F., Kalayci Y., Karaman M.E., "Multivariate Statistics and Heavy Metals Contamination in Beach Sediments from The Sakarya Canyon, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, pp.2059-2066, 2013
Battaloğlu R., Candar S., Yalçin M.G., Yalçin F., "Component Analysis And Determination Of Heavy Metal Accumulation In Euphorbia Macroclada Boiss (Nigde, Turkey)", Asian Journal of Chemistry, vol.25, pp.8545-8548-, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Leventeli Y., Yalçin F., "HEAVY METAL POLLUTION INDEX (HPI) IN SURFACE WATER BETWEEN ALAKIR DAM AND ALAKIR BRIDGE, ANTALYA-TURKEY", Kahramanmaras Sutcu Imam UniversityJournal of Engineering Sciences, vol.22, pp.125-131, 2019
Yalçin F., Özer Ö., Nyamsari D., Yalçin M.G., "Statistical evaluation of the geochemical content of beach sand along the Sarisu - Kemer coastline of Antalya, Turkey", AIP Conference Proceedings, pp.100005-1-100005-4, 2019 (Link)
Yalçin F., Nymsari D., İlbeyli N., Battaloğlu R., "STATISTICAL APPROACH BY FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS ON ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCK SAMPLES", BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, vol.160, no.160, pp.163-175, 2019 (Link)
Yalçin F., "Linear programming approaches and production planning for investments in the dairy industry", AIP Conference Proceedings, vol.2116, no.1, pp.100010-1-100010-4, 2019 (Link)
Yalçin F., Tepe A.M., Doğan G., Çizmeci N., "Regression analysis of the effect of meteorological parameters on air quality in three neighboring cities located on the Mediterranean coast of Turkey", AIP Conference Proceedings, vol.2116, no.1, pp.100015-1-100015-4, 2019 (Link)
Yalçin F., Mert M., "Determination of hedonic hotel room prices with spatial effect in Antalya", ECONOMIA SOCIEDAD Y TERRITORIO, vol.18, no.58, pp.697-734, 2018
Güngör A., Gökçek M., Yalçin F., Koçer A., Yaka İ.F., Sardoğan G.T., "Determining the best model for estimation the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface – A case study in Nigde, Turkey", World Journal of Engineering, vol.13, no.3, pp.307-312, 2015 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yalçin F., Ülkütanir Y., Özer Ö., "İSTATİSTİKSEL ANALİZDE BAZI PARAMETRİK TESTLER İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA: AKADEMİK BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ", International Symposium on Advanced Engineering Technologies, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.1446-1512 (Link)
Özer Ö., Yalçin F., Nyamsari D.G., Yalçin M.G., "Kemer-Sarısu (Antalya) Sahil Şeridindeki Plaj Kumlarının İstatistiksel Anomalileri İle İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi", ULUSLAR ARASI KATILIMLI 72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, TÜRKIYE, , pp.1065-1069
Tarınç O.K., Özer Ö., Yalçin F., Yalçin M.G., Aydin B., "Comparison of Physico-Mechanical Properties ofClova and Lyca Marbles in Akcay (Antalya) Regionby Using Independent-Samples T-test Statistics", The 2nd Mediterranean International Conference of PureApplied Mathematics and Related Areas, PARIS, FRANSA, , vol.1, pp.1-5
Yalçin F., Özer Ö., Nyamsari D.G., Yalçin M.G., "Statistical evaluation of the geochemical content of beach sand along the Sarisu-Kemer coastline of Antalya, Turkey", In American Institute of Physics Conference Series, AIP Conference Proceedings, , , vol.2116, pp.1000051-1000054
Yalçin F., Tepe A.M., Doğan G., Çizmeci N., "Investigation of Air Quality Index by Spatial Data Analysis: a CaseStudy on Turkey", The 2nd Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas, Paris, FRANSA, 28-31 Ağustos 2019, pp.23-27 (Link)
Leventeli Y., Yalçin F., "HEAVY METAL POLLUTION INDEX (HPI) IN SURFACE WATER BETWEENALAKIR DAM AND ALAKIR BRIDGE, ANTALYA-TURKEY", International Symposium on Advanced Engineering Technologies, Kahramanmaraş, TÜRKIYE, , pp.1452-1452
Özer Ö., Yalçin F., Nyamsari D., Yalçin M.G., "Contrasting Contamination Indices and Principal Component Analysis in Metal Elements Accumulation Study of Beach Sand on Kemer -Sarısu Coast Line, Antalya", The 2nd Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas, Paris, FRANSA, 28-31 Ağustos 2019, pp.32-35 (Link)
Çizmeci N., Yalçin F., "Analysis of the Students’ Attitudes Towards Math and Geometry Courses by Using Exploratory Factor Analysis", The 2nd MediterraneanInternationalConference of Pure AppliedMathematics and Related Areas, EVRY, FRANSA, , pp.36-40
Yalçin F., Mert M., "SPATIAL ASSOCIATION LOCAL INDICATORS (LISA) ANALYSIS OF ACCOMMODATION PRICES OF HOTELS IN ALANYA", International Symposium on Advanced Engineering Technologies, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, pp.1501-1505 (Link)
Özer Ö., Yalçin F., Nyamsari D.G., Yalçin M.G., "Appraisal of Metal Accumulation in Beach SandUsing Contamination Indices and MultivariateStatistical Analysis", The 2nd Mediterranean International Conference of PureApplied Mathematics and Related Areas, PARIS, FRANSA, , vol.1, pp.1-5
Özer Ö., Yalçin F., Nyamsari D., Yalçin M.G., "Kemer-Sarısu (Antalya) Sahil Şeridindeki Plaj Kumlarının İstatistiksel Anomalileri İle İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi", 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Şubat 2019, pp.1065-1069 (Link)
Tarınç O.K., Özer Ö., Yalçin F., Yalçin M.G., "AKÇAY KÖYÜ (ELMALI, ANTALYA) BÖLGESİ MERMERLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KULLANILARAK İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ", International Symposium on Advanced Engineering Technologies, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.1333-1338 (Link)
Özdemir B., Özer Ö., Yalçin F., "KIZ KALESİ (MERSİN) PLAJ KUMU ÖRNEKLERİNE AİT ELEMENTEL SONUÇLARIN HİPOTEZ TESTLERİ", International Symposium on Advanced Engineering Technologies, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.1345-1349 (Link)
Yalçin F., Mert M., "DETERMINATION OF THE EFFECTS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF HOTEL ACCOMMODATION PRICES IN KEMER REGION", International Symposium on Advanced Engineering Technologies, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.1506-1511 (Link)
Yalçin M.G., Sidibe M., Kansun G., Copuroglu I., Yalçin F., "STATISTICAL ANALYSES AND GENESIS OF BAUXITE DEPOSITS ON BOLKARDAGI (TURKEY) ", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.461-461 (Link)
Yalçin F., Tepe A.M., Doğan G., Çizmeci N., "Regression analysis of the effect of meteorological parameters on air quality in three neighboring cities located on the Mediterranean coast of Turkey", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018, Rodos, YUNANISTAN, , vol.2116, pp.100015-100015
Yalçin F., Çizmeci N., "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI SİSTEMİNİN FAKTÖR ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.90-90
Yalçin F., "Box Plots Analiysis of Elements in the Lara Beach Sand", The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and related areas, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, pp.225-228 (Link)
Yalçin F., "Linear programming approaches and production planning for investments in the dairy industry", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018), Banska Bystrica, Slovakia, YUNANISTAN, , vol.2116
Yalçin F., İlbeyli N., Nyamsari D., Battaloglu R., Özer Ö., "STATISTICAL INVESTIGATION AND ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCKS BY MULTIVARIATE ANALYSIS", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.261-261 (Link)
Yalçin F., Özer Ö., G. Nyamsari D. , Yalçin M.G., "STATISTICAL EVALUATION OF THE GEOCHEMICAL CONTENT OF BEACH SAND ALONG THE SARISU - KEMER COASTLINE OF ANTALYA, TURKEY", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018), Rodos, YUNANISTAN, 13-18 Eylül 2018, pp.1-1
Yalçin F., Tepe A.M. , Doğan G., Çizmeci N., "Regression Analysis of the Effect of Meteorological Parameters on Air Quality in Three Neighboring Cities Located on the Mediterranean Coast of Turkey ", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018), Rodos, YUNANISTAN, 13-18 Eylül 2018, pp.90-90 (Link)
Yalçin F., Tepe A.M. , Doğan G., Çizmeci N., "Influence Of Coal As The Energy Source For Household Heating On Pm10 Concentrations In Three Neighboring Cities Located On Mediterranean Coast Of Turkey", 4th International Conference on Pollution Control & Sustainable Environment, Roma, ITALYA, 26-28 Haziran 2018, pp.59-59 (Link)
Yalçin F., "Linear Programming Approaches and Production Planning for Investments in the Dairy Industry", 16. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018), Rodos, YUNANISTAN, 13-18 Eylül 2018, pp.231-231
Aydin B., Yalçin F., Özer Ö., Yalçin M.G., "Statistical Classification of Turuncova Marbles with Physical-Mechanical Properties, Finike, Antalya", The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and related areas, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, pp.208-211 (Link)
Yalçin F., Leventeli Y., Kiliç M., "STATISTICAL INVESTIGATION OF HEAVY METALS ON DUDEN AND GOKSU STREAMS (ANTALYA) ", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.260-260 (Link)
Coşkun B., Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Yalçin F., "STATISTICAL INVESTIGATE AND HEAVY METAL CONCENTRATION OF ISKENDERUN SHORE, MEDITERRANEAN ", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.477-477 (Link)
Leventeli Y., Yalçin F., Kiliç M., "STATISTICAL INVESTIGATION OF HEAVY METALS POLLUTION BETWEEN KEPEZ HPP AND BOGACAY(ANTALYA-TURKEY)", World Multidisciplinary Earth Science Symposium, ÇEK CUMHURİYETİ, CEK CUM., 11-15 Eylül 2018, pp.1-1
Yalçin F., Mert M., "Plaj Özelliklerinin Otel Konaklama Fiyatlarına Etkisi", I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.42-42
Yalçin F., İpekçi Çetin E., "Tam Sayılı Doğrusal Programlama ile Üretim Planlaması: süt Endüstrisi Üzerine Örnek Bir Uygulama", ASEAD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2017, pp.66-66
Yalçin F., Koçkal N.U., "Multivariate Data Analysis of Speciments Containing Silica Fume", 7. International Conference on Medical Geology, Moskova, RUSYA, 27 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.60-60
Yalçin F., İlbeyli N., Aydın O. , Yalçin M.G., Leventeli Y., "A STATISTICAL APPROACH OF HEAVY METAL POLLUTION INDEX IN CREEK SURFACE WATER SAMPLES (NIGDE, TURKEY)", 7. International Conference on Medical Geology, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.82-82
Yalçin F., Koçkal N.U., Dağcı F.F., "Correlative Relationships Between The Properties of Bricks Made With Fly Ash", 7. International Conference on Medical Geology, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.44-44
Leventeli Y., Yalçin F., Kiliç M., "Düden Çayı Ağır Metal Kirliliğinin İstatistiksel Olarak Araştırılması (Antalya,Türkiye)", Ç.Ü. Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, ss.249-450
Leventeli Y., Yalçin F., Kiliç M., "STATISTICAL INVESTIGATION OF HEAVY METAL POLLUTION: BETWEEN KEPEZ HPP AND BOGACAY (ANTALYA-TURKEY) ", World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, CEK CUM., 11-15 Eylül 2017, pp.100-100
Yalçin F., Mert M., "Kişilerin İnternet Üzerinden Alışverişleri ile İlgili Ampirik bir Çalışma", I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.43-43
Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Kaya Başar E., Yalçin F., "STATISTICAL ASSESSMENT OF RARE EARTH ELEMENTS OF BAUXITE DEPOSITS OF MINIM-MARTAP PLATEAU, CAMEROON", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Albena, BULGARISTAN, 29 Haziran - 7 Temmuz 2016, pp.819-820
Yalçin F., Tümüklü A. , Boztaş S., İlbeyli N., "INVESTIGATION OF STATISTICAL RELATIONSHIPS BETWEEN Au, Ag, As, Ba, Cd, Cu, Fe, Pb, S, Sb, AND ZnN ELEMENTS OF ANTIMONY DEPOSIT IN NW CAMARDI – NIGDE (TURKEY)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Albena, BULGARISTAN, 29 Haziran - 7 Temmuz 2016, vol.1, no.2, pp.505-512
Yalçin F., İlbeyli N., "Cluster analysis applied to alkaline geochemical data (Hamit, Turkey)", ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2015, pp.128-128
İlbeyli N., Yalçin F., "Application of factor analysis method to the alkaline geochemical data from Central Anatolia (Turkey)", Goldschmidt 2015, Prag, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.1364-1364
Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Yalçin F., Paksu E., "Seperation of Heavy Metals and Some Elements by Factor Analysis in Manavgat – Alanya Beach Sands, Antalya, Turkey", 25 th Goldschmidt, Prag, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.3487-3487
Yalçin F., İlbeyli N., Nyamsari D., Güneş A., "Hamit ve Civarında Yeralan Alkalen Kayaçlardaki Nadir Toprak Elementleri ile Radyoaktif Elementlerin İstatiksel Değerlendirmesi", 2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARASI KATILIMLI), KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.101-102
Yalçin F., Nyamsari D.G. , Paksu E., Yalçin M.G., "Statistical Assesment of Heavy Metals Distribution and Contamination of Beach Sand Along the Manavgat-Alanya Costline of Antalya, Turkey", The 28th International Conference of Jangjeon Mathematical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2015, pp.127-127
Güngör A., Gökçek M., Yalçin F., Sardoğan G.T., "Determining the best model for estimation the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface – A case study in Nigde, Turkey", SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2014, ss.145-149
İlbeyli N., Yalçin F., "Multivariation Statistics Determination of the Hamit Alkaline Plutonic Rocks (Kirsehir-Turkey)", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.228-228
Battaloglu R., Yakupoğlu E., Yalçin F., İlbeyli N., "Determination of some polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) and simple statistics of heavy metals contents in the honey samples from Nigde city, Turkey". ", V. International Symposium “Interactions between biogenic and abiogenic components in natural and anthropogenic systems”, St. Petersburg, RUSYA, 20-22 Ekim 2014, pp.20-23
Kiliç S., Yalçin M.G., Kiliç M., Yalçin F., "Bogaçayı(Antalya) Havzası(Korkuteli, Kemer Ve Konyaaltı Sahil Arası) Su Örneklerine Ait As, Cr, Mn, Co, Ni Içerilkleri", EsAn 2014 III. ESER ANALİZ ÇALIŞTAYI, TOKAT, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2014, ss.158-158
Kiliç S., Yalçin F., Kiliç M., Yalçin M.G., Paksu E., "Chemical Content and Statistical Correlation of Rare Earth Elements (REE) Between Boğaçayı (Antalya) river sediment and Alanya-Manavgat (Akdeniz) Beach sand", 30 th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism”, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.93-96
Yalçin M.G., İlbeyli N., Yaman S., Yalçin F., "Genetic Features of Gümüşler (Niğde, Turkey) Polymetallic Antimony-Mercury Mineralization", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, MOSKOVA, RUSYA, 16-17 Eylül 2013, pp.61-62
Yalçin F., Yalçin M.G., Kiliç S., "Statistical Approach and Heavy Metal Analyses of Konyaalti (Antalya, Turkey) Coast Water", Goldschmidt 2013, Floransa, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, vol.77, no.5, pp.1459-1459 (Link)
Yalçin F., Kaya Başar E., İlbeyli N., "An Application Of Multivariate Statistical Analysis Using Sas Programme To Identify Heavy Metal Sources Between Cebeci (Kocaeli)-Eregli (Zonguldak), Turkey", Goldschmidt 2013, Floransa, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, vol.77, no.5, pp.2537-2537 (Link)
Yalçin M.G., İlbeyli N., Pearce J.A., Yalçin F., "Field, petrographic and geochemical characteristics of the alkaline magmatism in central Anatolia (Turkey)", XXIX International Conference “Ore potential of alkaline and carbonatite magmatism, SUDAK, UKRAYNA, 1-4 Eylül 2012, pp.124-125
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çok Değişkenli İstatistiksel Değerlendirme ile Boğaçayı (Antalya) Havzası (Korkuteli, Kemer ve Konyaaltı Sahil Arası) Su ve Sediment Örneklerine Ait Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.003, Araştırmacı, 2015
"Antalya İli Otellerinin Konaklama Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Mekansal Analizi", BAP Doktora, SDK-2016-1281, Araştırmacı, 2016
"Açımlayıcı Faktör Analizi ve Kümeleme Analizi ile Matematik ve Geometri Tutum Ölçeği Üzerine Bir Çalışma", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4384, Yönetici, 2020
"Sarısu ve Kemer Antalya arası plaj kumlarının ağır metal içerikleri, kökeni, mekansal analizi ve kirlilik endeksleri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3484, Araştırmacı, 2019
"TÜRKİYE'NİN HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AÇIKLAYICI MEKANSAL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 3410, Yönetici, 2019
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
16TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, Rodos, Eylül 2018
SADAB-Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Nisan 2018
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, , Mayıs 2018
4th International Conference on Pollution Control & Sustainable Environment, Rome, Haziran 2018
The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas, Antalya, Ekim 2018
I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Aralık 2017
ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Ekim 2017
7. International Conference on Medical Geology, Moskva, Ağustos 2017
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016), Varna, Haziran 2016
2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Konya, Kasım 2015
28. Ulusal Matematik Sempozyumu, Antalya, Eylül 2015
ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society, Antalya, Mayıs 2015
Goldschmidt 2015, Praha, Ağustos 2015
SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, İzmir, Kasım 2014
30th Ore potential of alkaline, kimberlite and carbonatite magmatism, antalya, Eylül 2014
EsAn 2014 III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat, Mayıs 2014
V. International Symposium “Interactions between biogenic and abiogenic components in natural and anthropogenic systems, St. Petersburg, Ekim 2014
II. Tıbbi Jeoloji Çlıştayı, Antalya, Aralık 2013
29th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Moskova, Eylül 2013
Goldschmith2013 Conferance, Floransa, Ağustos 2013
XXIX International Conferance “Ore potential of Alkaline, kimberlite and carbonatite magmatism-2012, Sudak, Eylül 2012
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Engineering & Applied Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Sakarya University Journal of Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Etkinlik Organizasyonu
The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2015
28. Ulusal Matematik Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
30th Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism International Conference, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2014
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 28
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Yalçin F,Çetin, E. İ., "Poster Sunum Birincilik Ödülü, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Ekim 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi