Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya İlindeki Besi Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3310, Yönetici, 2019
"Turkish Dairy Supply Chains Emissions Reduction Accelerator", AB Destekli Diğer Projeler, 1, Danışman, 2018
"Siyah Alaca ve Simental Irkı İneklerde Sürü Ömrü, Damızlıkta Kalma Süresi ve Laktasyon Süt Verimi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2018
"Antalya İlinde Yetiştirilen Sığırlarda Beden Kondisyon Puanı ile Süt Verimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.006, Yönetici, 2016
"Bombus terrestris L. Arılarında Koloni Gelişim Özelliklerine Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Tahmin Edilmesi", TÜBITAK Projesi, 114O645, Araştırmacı, 2017
"Ziraat Fakültesi Büyükbaş Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Ünitesi Altyapı Projesi", BAP Alt Yapı, 2013.21.0104.001, Araştırmacı, 2016
"Ziraat Fakültesi Sığırcılık İşletmesi Alt Yapı Projesi 2", BAP Alt Yapı, 2009.01.0300.01, Araştırmacı, 2012
"Antalya Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarında DUMPS, BLAD, Citrullinaemia ve Faktör XI Yetmezliği Kalıtsal hastalıklarının PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0104.002, Araştırmacı, 2010
"Genetik Parametre ve Damızlık Değer Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinden Yararlanma Olanakları", BAP Doktora, 2006.03.0121.009, Araştırmacı, 2010
"Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi", BAP Y.Lisans, 2002.01.0121.01, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi