Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Galiç A., Takma C., "Estimates of Genetic Parameters for Body Weight in Turkish Holstein Bulls using Random Regression Model", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.25, no.3, pp.328-333, 2019
Galiç A., "Determination of the Body Condition Score and Its Relationship with Milk Yield in Turkish Holstein Cows", TARİM BİLİMLERİ DERGİSİ-JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCES, vol.23, pp.464-471, 2017
Alkan S., Galiç A., Karsli T., Karabağ K., "Effects of egg weight on egg quality traits in partridge (Alectoris Chukar)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.43, pp.450-456, 2015
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "Comparison Of Milk Yield And Animal Health In Turkish Farms With Differing Stall Types And Resting Surfaces", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.28, pp.268-272, 2015
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., "Determination Of Phenotypic Correlations Between Internal And External Quality Traits Of Guinea Fowl Eggs", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.861-867, 2013
Şahin E., Karsli T., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Identification Of Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (Blad) And Bovine Citrullinaemia (Bc) Alleles In Holstein Cows Reared In Antalya Region", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.41, pp.56-60, 2013
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "The Effects Of Thermal Manipulation During Early And Late Embryogenesis On Hatchability, Hatching Weight And Body Weight In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol.56, no.2, pp.789-796, 2013
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "The Effects Of Thermal Manipulations During Early And Late Embryogenesis On Body Temperatures Of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.40, pp.13-16, 2012
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlığa Ait Genetik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.935-939, 2012
Galiç A., Kumlu S., "Türkiye’De Yetiştirilen Siyah Alacaların Kontrol Günü Süt Verimlerine Ait Genetik Parametre Tahmininde Şansa Bağlı Şansa Bağlı Regresyon Modelinin Kullanımı", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.719-724, 2012
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "Effects Of Stall Type And Bedding Materials On Lameness And Hygiene Score And Effect Of Lameness On Some Reproductive Problems In Dairy Cattle", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.39, pp.334-338, 2011
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Effects Of Selection For Body Weight And Egg Production On Egg Quality Traits In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines And Relationships Between These Traits", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.239-244, 2010
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Determination Of Body Weight And Some Carcass Traits In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.277-280, 2010
Gösterit A., Galiç A., Gürel F., "The Effect Of Queen Removal On Sexual Production In The Bumble Bee, Bombus Terrestris (Hymenoptera: Apidae)", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.33, pp.403-407, 2009
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Effects Of Season And Line On Sexual Maturity And Some Egg Yield Traits In Selected Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.35, pp.105-108, 2009
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Effects Of Genotype And Egg Weight On Hatchability Traits And Hatching Weight In Japanese Quail", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.38, pp.231-237, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., "The Effects Of Selection And Season On Clutch Traits And Egg Production In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.71-77, 2013 (Link)
Karslioğlu Kara N., Galiç A., "Relationship Between the Method of Manure Removal and Some Reproductive Problems in Holstein Cows", Macedonian Journal of Animal Science, vol.3, pp.133-134, 2013
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., "The effects of different slaughter ages and sex on carcass characteristics in Japanese quails of different lines Coturnix coturnix japonica", SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.8, ss.12-18, 2013
Galiç A., Işik U.E., Kumlu S., "Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Sürü Yenileme Oranı Ve Sürüden Çıkarma Nedenleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.11-14, 2010
Galiç A., "Süt Sığırlarında Beden Kondisyon Puanı", HASAD HAYVANCILIK DERGİSİ, cilt.301, ss.38-39, 2010
Galiç A., Kumlu S., "Otomatik Fırçaların İneklerin Davranışları Ve Süt Verimine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.7-10, 2010
Kumlu S., Galiç A., Kumlu Z., "Antalya İli Sığır Yetiştiriciliğinde Yapay Tohumlama", ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.24, pp.198-204, 2009
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "The Effects Of Different Seasons On Body Temperature In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) From Different Lines", ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.24, pp.194-197, 2009
Galiç A., "Dişi Sığırlarda Bazı Döl Verimi Ölçütleri", ANTALYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ, cilt.10, ss.4-5, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "Antalya Yöresinde Kış Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Genotip Ve Canlı Ağırlığın Yumurta Verimi Ve Yem Tüketimine Etkileri", LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.73-79, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Predicting Yolk Height, Yolk Width, Albumen Length, Eggshell Weight, Egg Shape Index, Eggshell Thickness, Egg Surface Area Of Japanese Quails Using Various Egg Traits As Regressors", INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.7, pp.85-88, 2008
Alkan S., Galiç A., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlık Ve Yumurta Verimi Bakımından Seleksiyonun Çıkış Ve 6. Hafta Canlı Ağırlıklarına Etkisi", HAYVANSAL ÜRETİM DERGİSİ, vol.49, pp.16-19, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., Yolcu H.İ., Karsli T., "Yaz Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlığın Yumurta Verimine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, pp.35-40, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Kınalı Kekliklerde (Alectoris Chukar) Erkek-Dişi Oranının Kuluçka Özelliklerine Etkisi", LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.45-50, 2008
Alkan S., Karabağ K., Balcioğlu M.S., Galiç A., "Kınalı Kekliklerde (Alectoris Chukar) Bazı Yumurta Özelliklerinin Ve Canlı Ağırlıkların Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, pp.225-228, 2007
Galiç A., Şekeroğlu H., Kumlu S., "İzmir İli Siyah Alaca Sığır Yetiştiriciliğinde İlk Buzağılama Yaşı Ve Süt Verimine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, pp.87-93, 2005
Galiç A., Baydilli T., Özfiliz A., Kumlu S., "İzmir İlinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Sürü Büyüklüğünün Süt Ve Döl Verimi Özelliklerine Etkisi", HAYVANSAL ÜRETİM DERGİSİ, vol.45, pp.17-22, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "Süt Sığırı İşletmelerinde Farklı Durak Tipi Ve Altlık Materyallerinde Topallık Ve Hijyen Skoru", I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss.1379-
Galiç A., Firat M.Z., "Boğa Modelinde Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Genetik Parametre Tahmini", III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.351-
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "The Effects Of Hygiene Score On Some Reproductive Problems In Dairy Cattle", I9th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, SIRBISTAN, - , pp.218-
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "Seleksiyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) İç Ve Dış Yumurta Kalitesi Özelliklerine Etkisi", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.1-
Galiç A., Karslioğlu Kara N., Koyuncu M., "Effect Of Lameness On Some Health Problems In Holstein Cows", International Conference on Agricultural, Food and Animal Sciences, ISVIÇRE, - , pp.1-
Kumlu S., Galiç A., Kumlu Z., "Antalya İli Sığır Yetiştiriciliğinde Yapay Tohumlama", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.1-
Kumlu S., Galiç A., "Otomatik Fırçaların İneklerin Davranışları Ve Süt Verimine Etkileri", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.1-
Galiç A., Karslioğlu Kara N., Koyuncu M., "An Investigation on the Reasons for Involuntary Culling in Holstein and Simmental", International Symposium on Animal Science, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.35-35
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "An Investigation on Milk Yield and Longevity in Different Origin Simmental Cows", IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, ITALYA, 23-25 Ağustos 2017, ss.285-285
Gösterit A., Özsoy A.N., Aktan S., Galiç A., Gürel F., "Genetic and Phynotypic Correlations Among Queen and Colony", 45 th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.189-189
Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Bovine Citrullinaemia in Turkish Grey Cattle", European Biotechnology Conference, Riga, LETONYA, 5-7 Mayıs 2016, pp.1-1
Gösterit A., Özsoy A.N., Aktan S., Galiç A., Gürel F., "Comparison of Total Numbers of Individual in Commercial Bombus Terrestris Colonies Produced by Two Different Breeders", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.157-157
Özsoy A.N., Galiç A., Aktan S., Gürel F., Gösterit A., "Comparison of Individual and Family Models on stimation of Genetic Parameters for Colony Traits in Bumblebee", 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.236-236
Karslioğlu Kara N., Koyuncu M., Galiç A., "Importance of Manure Management in Dairy Cow Herds", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.184-184
Galiç A., Karslioğlu Kara N., "Investigation on Determining Factors Affecting Body Condition Score in First Parity Holstein Cows", International Science and Tecnology Conference, St Petersburg, RUSYA, 2-4 Eylül 2015, pp.73-73
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "Body Condition Scoring in Different Farm Animals", Balkan Agricultural Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.298-298
Galiç A., Ardıç A., "Organic Milk Production in Turkey", International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Prag, CEK CUM., 10-11 Temmuz 2014, pp.549-549
Karslioğlu Kara N., Galiç A., Koyuncu M., "Effects Of Different Stall Type And Bedding Materials On Lactation Length, Milk Yield And Some Health Problems In Dairy Herds", ADSA-ASAS JOINT ANNUAL MEETING, INDIANAPOLIS, ABD, - , pp.288-288
Karslioğlu Kara N., Galiç A., "Relationships Between Method Of Manure Removal And Some Reproductive Problems In Holstein Cows", V International Symposium of Livestock Production, ÜSKÜP, MAKEDONYA, - , pp.133-134
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., "Effects Of Genotype And Body Weight Groups On Egg Production In Japanase Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Breeding In Spring Season In Antalya Region", V-th International Symposium of Livestock Production, Üsküp, MAKEDONYA, 5-7 Eylül 2012, pp.63-63
Galiç A., Işik U.E., Kumlu S., " 1.6.1. Galiç, A., Işik, U.E., Kumlu, S., 2007. Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Sürü Yenileme Oranı Ve Sürüden Çıkarma Nedenleri", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.1-1
Kumlu S., Şahin O., Galiç A., "Sığırlarda Dış Görünüşe Göre Sınıflandırmada Saha Elemanlarının Etkisi", IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.86-90
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi