Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TURİSTLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ BOŞ ZAMAN MOTİVASYONU VE BOŞ ZAMAN TATMİNLERİNE ETKİSİ", BAP Arastırma Projesi, 1703, Araştırmacı, 2018
"BİLİŞİM ÇOCUKLARI; KENDİ MOBİL OYUNUNU KENDİN GELİŞTİR", TÜBITAK Projesi, 398332, Uzman, 2018
"Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-1711, Yönetici, 2017
"Ekolojik Çiftliklerin Ekoturizm Girişimciliği Kapsamında Değerlendirilmesi Antalya İli Alan Araştırması", BAP Arastırma Projesi, SBA-2015-716, Araştırmacı, 2017
"The Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Cynicism of Research Assistants", Bilimsel Araştırma Projesi, SYD-2015-435, Araştırmacı, 2015
"Yükseköğretimde Örgütsel Toksisite: Kaynakları, Etkileri Ve Başa Çıkma Yöntemlerini Anlamaya Ve Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ", BAP Doktora, 2014.03.0158.001, Araştırmacı, 2016
"Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Geliştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0110.001, Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi