Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kasalak G., Aksu M., "The Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Cynicism of Research Assistants", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.125-133, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kasalak G., Özcan M., Dağyar M., "Relationship Between Pre-service Teachers' University Image Perceptions and Student Loyalty: A Structural Equation Model ", Universal Journal of Educational Research, vol.7, pp.480-489, 2019 (Link)
Dağyar M., Kasalak G., "Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması", Hacettepe Üni,versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.1-20, 2018 (Link)
Kasalak G., Özcan M., "Öğrenci Sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Analizi", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.8, pp.127-135, 2018 (Link)
Kasalak G., Günbayi İ., Özçetin S., "Öğretim Elemanlarının Yönetsel Hizmetlere İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.22, pp.507-536, 2016 (Link)
Kasalak G., Aksu M., "How Do Organizations Intoxicate? Faculty's Perceptions on Organizational Toxicity at University", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, pp.676-694, 2016
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Profesörlerin Cinsiyetlerine göre ‘Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim Kadını’ Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.5, pp.148-155, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Aksu M., Aksu T., Apaydin Ç., Kasalak G., Şenol Y., Tan O., "Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Desteklenmesi ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.21, pp.131-160, 2015 (Link)
Sabanci A., Şahin A., Kasalak G., "Understanding School Leaders’ Characteristics and Estimating the Future. ", Open Journal of Leadership, vol.2, pp.56-62, 2014
Aksu M., Apaydin Ç., Kasalak G., "Novice teacher self-efficacy belief: A study of scale development", International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.1, pp.262-276, 2014
Sabanci A., Şahin A., Kasalak G., "Characteristics of a School Leader According to the Views of School Principals: A Qualitative Study", International Journal of Business and Social Science , vol.5, pp.177-185, 2014
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar: Bir durum çalışması ", Yükseköğretim Dergisi, cilt.3, ss.97-108, 2013 (Link)
Kasalak G., "Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.3, pp.133-141, 2013 (Link)
Kalağan G., Güzeller C.O., "Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.83-97, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dağyar M., Sezgin E., Kasalak G., "Bilişim Çocukları, Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir", 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SAMSUN, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.11-11
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., Kasalak G., "Toksik Davranışların Turizm İşletmelerinde İncelenmesi: Antalya Alan Arştırması", The Second International Congress On Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURİSM 2018), MERSİN, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.382-396
Kasalak G., "Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Etkinliklerine İlişkin Bir Araştırma", 6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2017, pp.1-1
Kasalak G., Özcan M., "Öğrenci Sinizmi: Yükseköğrenim Kurumlarına Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Aksu M., Kasalak G., "Inequality against the Students: Some Observations of Pre-Service English Teachers at Middle Schools.", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Jurmala, LETONYA, 15-17 Eylül 2016, pp.24-24
Güneri B., Kasalak G., "The Assessment of The Effect Of Culinary Students' Self-Efficacy Beliefs On The Academic Motivation", 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, LETONYA, 21-23 Temmuz 2016, pp.89-96
Kasalak G., Kasalak T.F., "How Do Physics Pre-Service Teachers Perceive Professional Learning And Development On Teacher Certificate Program? ", Türk Fizik Derneği 32.Uluslararası Fizik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2016, pp.219-219
Kasalak G., Aksu M., "Relationship with Perception of, Effects of, and Coping Strategies for Organizational Toxicity in Higher Education", 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, LETONYA, 21-23 Temmuz 2016, pp.79-88
Kasalak G., Günbayi İ., "Academic Dishonesty Tendency Of Pre-Service Teachers In A Higher Education ", WCLE (World Congress on Lifelong Education), ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.109-117
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Öğretim Üyelerinin Cinsiyetlerine Göre "Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı Ve Bilim Kadını" Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2014, ss.1-1
Aksu M., Apaydin Ç., Kasalak G., "Geçmişten Günümüze Akademisyen Yetiştirme Süreci: Bir Olgubilim Çalışması", 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2014, ss.1-1
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Öğretim Elemanlarının Akademik Dışı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 1. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, pp.470-471 (Link)
Kasalak T.F., Kasalak G., Oral O., "Üniversite 1.Sınıf Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanımına İlişkin Motivasyon Düzeyleri", Akademik Bilişim 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ocak 2013, ss.601-607 (Link)
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalardaki Etik Dışı Davranışlara İlişkin Görüşleri", II. Kamu Etiği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mart 2013, ss.1-1 (Link)
Sabancı A., Şahin A., Kasalak G., "Characteritics Of A School Leader: Understanding The Time, Estimating The Future", European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.1-1
Turan F., Kasalak G., "Stratejik Planlamaya ve Uygulamalarına İlişkin Ortaöğretim Okulundaki Yöneticilerin Görüşleri", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.1-1
Turan F., Kasalak G., "Eğitim Müfettişlerinin Kadın Yöneticilere Bakış Açılarındaki Metaforik Farklılıklar", VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Nisan 2011, ss.1-1
Bilgin Aksu P.M., Özdemir İ., Kasalak G., "Çağdaş Denetim Anlayışına Sahip Eğitim Müfettişleri Nasıl Yetiştirilmelidir? (Bir Durum Çalışması)", Uluslararası Katılımlı III. Eğitim Denetimi Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2011, ss.1-1
Bilgin Aksu M., Kasalak G., "School Leaders’ Views And Appraisals Concerning Ethical Principles", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Reykjavik, IRLANDA, 22-24 Eylül 2011, pp.1-1
Dağli E., Kasalak G., Turan F., Güzelbayram Ş., "Doktora Öğrencilerinin Akademik Danışmanlıkla İlgili Görüş Ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi", V. Lisansüstü EğitimSempozyumu, TÜRKIYE,
Bilgin Aksu P.M., Kalağan G., "Eğitim Yöneticilerinin Takım Liderliğinde Yeterlik Düzeyleri", V. Ulusal Eğitim Yönetimi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.330-339
Kalağan G., Bilgin Aksu P.M., "Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları: Akdeniz Üniversitesi Örneği", IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2009, ss.1-1
Kalağan G., Aksu M., "Organizational cynicism of the research assistants: A case of Akdeniz University", Procedia - Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Şubat 2009, vol.2, no.2, pp.4820-4825
Güzeller C.O., Kalağan G., "Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’Ye Uyarlaması Ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi", 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2008, ss.87-94
İskele A., Güneri B., Kalağan G., Taşkıran B., "Moral Education For Primary Pupils: Honesty As A Value", Word Council for Curriculum and Instruction (WCCI) on Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-7 Eylül 2008, pp.437-459
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aksu M., Kasalak G., "Supervisory Behavior Continuum: Know Thyself ", Denetim ve Öğretimsel Liderlik Gelişimsel Bir Yaklaşım, Mualla Bilgin Aksu, Esmahan Ağaoğlu, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.97-112, 2014 (Link)
Aksu M., Kasalak G., "The Ethical Perspectives Of Turkish School Leaders", in: The Handbook of Ethical Educational Leadership, Christopher M. Branson,Steven Jay Gross, Eds., Routledge, London/New York , New York, pp.370-385, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi