Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Moleküler Kanser Zirvesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2014
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1116
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Tanriöver G,Mansur Cici, "poster 3'lük ödülü, 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Nisan 2016
Tanriöver G, "Prof. Dr. Baki Komsuoğlu 2014 Bilim teşvik ödülü. , Kocaeli Üniversitsi, Nisan 2014
Tanriöver G, "Prof. Dr. Rıdvan Ege En İyi Bildiri Ödülü”. , 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi , Mayıs 2014
Tanriöver G, "Sağlık Bilimleri alanında 2013 yılı Teşvik ödülü., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aralık 2013
Tanriöver G, "5. Balb-c farelerde metastatik meme karsinomunun neden olduğu endotel disfonksiyonunda tümör nekrozis faktör-alfa ve NADPHoksidazın rolü. , 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi en iyi bildiri ödülü, Kasım 2013
Tanriöver G, "Arteriyovenöz malformasyon’da (AVM) ultrastrüktürel özellikler ve kavernoz malformasyon-2,3 (CCM2,3) proteinlerinin ekspresyonu” , Prof. Dr. Üveis Maskar Biyoloji Bilimler Poster İkincilik Ödülü., Ekim 2011
Tanriöver G, "PDCD10, the gene mutated in cerebral cavernous malformation 3, is expressed in the neurovascular unit.” , Beyin Araştırmaları Derneği BAD-NOVARTİS Yayın Teşvik ödülü, Nisan 2009
Tanriöver G, "Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği BAD-Jansen-Cilag Proje Desteği ödülü , Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği BAD-Jansen-Cilag Proje Desteği ödülü , Ocak 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi