Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Sinirilim, histoloji ve embriyoloji, tümör biyolojisi, metastaz
Research Areas:Neuroscience, histology and embryology, tumor biology, metastasis
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : esas üzerinde çalıştığım konu, tümör biyolojisi ve metastazı hakkında olup özellikle in vivo ve invitro deneylerle yolakları açıklamak üzerine kuruludur. Bunu açıklamak için  immunohistokimyasal western blot, ELISA, hücre kültürü , immunofloresan ve çiftli boyama tekniklerini kullanmaktayız. Metastaz ile ilgili çalışmalarımızda da migrasyon deneyleri ve hücre canlılık testleri ile sonuçları yorumluyoruz.  Bir diğer araştırma konum da Parkinson hastalığının moleküler mekanizmaları açıklamak üzerine kuruludur. Hayvan modelleri kullanarak yapılan bu çalışmalarda da dopaminerjik nöronların hangi yolakları kullandığını açıklamaya çalışıyoruz.   
Current Research Activities :

My current research focus on tumor biology and metastasis by using in vivo and in vitro techniques. Especially we are using an immunohistochemistry, western blot, ELISA, cell culture methods, immunoflourescence and double immunostaining techniques. We are using a couple of thecniques for metastasis analysis such as migration assay, cell viability assay.

My other main research is in the area of Parkinson disease by using animal models. We would like to explain Parkinson disease molecular pathway by using histological techniques. 

TEMEL ESERLER
Dalaklioğlu S., Taşatargil A., Kale Ş., Tanriöver G., Dilmaç S., Erin N., "Metastatic Breast Carcinoma Induces Vascular Endothelial Dysfunction In Balb-C Mice: Role Of The Tumor Necrosis Factor-? And Nadph Oxidase.", VASCULAR PHARMACOLOGY, vol.59 (3-4), pp.103-111, 2013
Erin N., Kale Ş., Tanriöver G., Köksoy S., Korcum A.F., "Differential Characteristics Of Heart, Liver, And Brain Metastatic Subsets Of Murine Breast Carcinoma", BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT, vol.139 (3), pp.677-689, 2013
Hacioglu G., Seval-Celik Y., Tanriöver G., Özsoy Ö., Saka-Topcuoglu E., Balkan S., Ağar A., "Docosahexaenoic Acid Provides Protective Mechanism In Bilaterally Mptp-Lesioned Rat Model Of Parkinson'S Disease", FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, vol.50, pp.228-238, 2012
Özsoy Ö., Tanriöver G., Derin N., Uysal V.N., Demir N., Gemici B., Kencebay Manas C., Yargiçoğlu Akkiraz P., Ağar A., Aydin Aslan M., "The Effect Of Docosahexaenoic Acid On Visual Evoked Potentials In A Mouse Model Of Parkinson'S Disease: The Role Of Cyclooxygenase-2 And Nuclear Factor Kappa-B", NEUROTOXICITY RESEARCH, vol.20, pp.250-262, 2011
Ağar A., Hacioglu G., Seval-Celik Y., Tanriöver G., Özsoy Ö., Saka-Topcuoglu E., "The Effect Of Docosahexaenoic Acid On A Rat Model Of Parkinson Disease", JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES, vol.59, pp.511-511, 2009

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi