Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Meme Kanseri Modelinde Melatoninin Koruyucu Etkisinin Primer Tümör ve Metastaz Açısından Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-2417, Yönetici, Devam Ediyor
"eEF2 kinaz tarafından BRD4’ün düzenlenmesi ve bunların meme kanseri tedavisi ile tümörogenezdeki rolleri", BAP Doktora, TDK-2017-2423, Yönetici, Devam Ediyor
"Fare Meme Kanseri Modeli Metastatik ve Non Metastatik Tümörlerde ve Hücre Hatlarında SIRT1 ile FoxO Proteinlerinin Ekspresyonlarının in vivo ve in vitro Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2088, Yönetici, Devam Ediyor
"Meme kanseri modelinde primer tümör ve metastaz oluşumunda melatonin ve doksorubisinin in vivo ve in vitro etkilerinin değerlendirilmesi.", TÜBITAK Projesi, 315S181, Yönetici, Devam Ediyor
"Fare Meme Kanseri Modeli Primer Tümör ve Metastazlarında CCM1, CCM2, CCM3 Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2015-1036, Yönetici, 2016
"Meme kanseri ve ilişkili organ metastazlarında c-fos’un tümörogenez açısından rolü. ", BAP Arastırma Projesi, 2014.0103.006, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi