Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN VELİ KÖKTÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Sosyoloji
Ana Bilm Dalı : Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Sabit Telefon : +90 242 3106151 | Dahili : 6151
E Posta Adresi : gkokturkakdeniz.edu.tr | gokhanvkokturkgmail.com
Mobil Telefon : +90 +905359692333
+90 +905359692332
Web Adresi : http://gokhanvkokturk.weebly.com
Ofis : 458
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 1999-2005
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 1996-1999
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "TÜRK SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİK DEĞİŞMELER:1980-2003", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, "BAYKAN SEZER'DE DOĞU-BATI SORUNU", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Temmuz, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Toplumsal Yapı ve Değişme
TÜRK SOSYOLOJİSİ
TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ
TÜRK SOSYOLOGLARI
BATILILAŞMA/ÇAĞDAŞLAŞMA
BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Sociology
Social Sciences, Interdisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2018
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat, Sosyoloji, 22.12.2019 - Devam Ediyor
BAP Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 21.01.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Besyo Özel gereksinimli bireyler araştırma ve uygulama merkezi , , 01.12.2009 - 01.12.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 01.01.2008 - 01.02.2017
Verdiği Dersler
Kitle Hareketleri ve Propaganda, Doktora, 2016-2017
TÜRK SOSYOLOJİSİ TARİH ŞERİDİ, Doktora, 2016-2017
Görsel Sosyoloji, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik, Yüksek Lisans, 2016-2017
SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
SOSYOLOJİDE VERİ ANALİZİ, Lisans, 2013-2014
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora, 2013-2014
SOSYOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Lisans, 2013-2014
UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
BİTİRME ÇALIŞMASI II, Lisans, 2013-2014
TÜRK SOSYOLOGLARI, Lisans, 2013-2014
BİTİRME ÇALIŞMASI I, Lisans, 2013-2014
SOSYOLOJİDE YÖNTEM, Lisans, 2013-2014
TÜRKİYE"DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ, Doktora, 2012-2013
SOSYOLOJİDE NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ, Doktora, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ö.Özcan, "Kriminolojide Yeni Bir Yaklaşım: Görsel Kriminoloji", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, Ç.Yaylamiş, "Büyü ve Sosyal İlişkiler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, S.Ramadanova, "ANTALYA'DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, E.Demir, "Çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda ebeveynlerin yönlendirilmesinde TV reklamlarının rolü: İçerik Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, D.Şahin, "Görsel Verilerin Sosyolojide Kullanımı:Fotoğraf Analizi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yrd.Doç.Dr.Gökhan V. Köktürk, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümöü, Eylül, 2015
Tez Savunma, Danışman, AKDENİZÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2014
Tez Savunma, Yrd.Doç.Dr.Gökhan V. Köktürk, AKDENİZÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2013
Tez Savunma, Danışman, AKDENİZÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Köktürk G.V., "Üniversite Öğrencilerinin Memnuniyet ve Beklentileri:Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2012-2013", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.5, no.1, ss.293-299, 2015 (Link)
Köktürk G.V., "METHODOLOGICAL APPROACHES IN TURKISH SOCIOLOGY", ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.52, pp.177-189, 2015
Köktürk G.V., "Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.1, no.ISSN 2146-4812, ss.165-169, 2011 (Link)
Köktürk G.V., "“Küresel Sosyoloji Çağrısı ve Türk Sosyolojisinin Tavır Belirleme Zorunluluğu", Türk Yurdu, cilt.31, no. ISSN1300-2333, ss.177-177, 2011 (Link)
Köktürk G.V., "1980 Sonrası Süreçte Türk Sosyolojisinin Temel Konuları Üzerine Bir Sözlü Tarih Uygulaması", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.8, ss.155-166, 2008 (Link)
Köktürk G.V., "Türkiye’de 1980-2003 Yılları Arasında Sosyal Bilimler Alanında Yayımlanmış Yöntem ve Araştırma Teknikleri Kitaplarının Hedef Kitleleri ve Yazılma Amaçları Açısından Değerlendirmesi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.-, no.-, pp.113-129, 2005 (Link)
Köktürk G.V., "Tarihin Diğer Adı:Doğu-Batı", Türk Yurdu, cilt.25, ss.70-71, 2005
Köktürk G.V., "Baykan Sezer ve Niyazi Berkes’in Osmanlı Toplum Yapısı ve Batılılaşma ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.57-66, 2004 (Link)
Köktürk G.V., "Baykan Sezer Adına Dikilen Anıt", Türk Yurdu, cilt.24, ss.60-60, 2004
Köktürk G.V., "Baykan Sezer’in Türk Sosyolojisindeki Yeri", Hacettepe Üniversitesi SBE Dergisi, no.1, ss.1-5, 2002
Köktürk G.V., "Ekonomi Çevre Yönetim İlişkisi Bağlamında Bir 21 Yüzyıl Fenomeni Sürdürülebilir Kalkınma", e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.4, no.60, ss.1-1, 2002 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Köktürk G.V., "DEĞİŞEN FARKLILIK ve TOPLUMSAL YANSIMALARI", 11th international congress of social seciences with current researh, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.VI, no.VI, pp.150-155 (Link)
Köktürk G.V., Özcan Ö.Ö., "DOĞU-BATI İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİRLİKTE YAŞAM VE BİR ARADA YAŞAM BİÇİMLERİ ", 2nd International Conference on Language Education and Culture, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.3-9 (Link)
Köktürk G.V., "Üniversitede Şiddet ve Şiddetin Yönelimi:Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği", I.Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-5 Haziran 2015, ss.88-97 (Link)
Köktürk G.V., "A theoretical overview of the language of visual sociology", Akdeniz Language Studies Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2012, vol.70, pp.1200-1203 (Link)
Dikeçligil P.D.B., Burcu E. , Balamir R., Uluocak Ş. , Köktürk G.V., Tekin H., "“Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme” ", III. Ulusal Sosyoloji Kongresi,Yeni Sosyolojik Arayışlar:Dünyada ve Türkiye'de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2000, ss.34-36
Kitap ve Kitap Bölümleri
Arıkan A. , Köktürk G.V., "Küreselleşme ve Medya", Küreselleşme Kuramları, Bozkurt V., Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-18, 2014
Köktürk G.V., "Baykan Sezer ", Türk Sosyologları, Özdemir. M, Ed., A.Ö.F Yayınları, Ankara, ss.156-177, 2013
Köktürk G.V., "Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler 1980-2003", Doğu Kitabevi, İstanbul, 2013
Köktürk G.V., "Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler:1980-2003.", Doğu Kitabevi, İSTANBUL, 2013 (Link)
Köktürk G.V., "Baykan Sezer’de Doğu-Batı Sorunu ", Doğu Kitabevi, İSTANBUL, 2013 (Link)
Köktürk G.V., "Türk Sosyolojisinin Metodolojik Tarihi: 1980 Sonrası Dönemin Değerlendirmesi", in: Türk Sosyologları ve Eserleri I, "Ertan Eğribel", "Ufuk Özcan", Eds., Kitabevi, İstanbul, pp.359-412, 2010 (Link)
Köktürk G.V., "Türk Sosyolojisi'nde Pozitivist Sosyoloji Anlayışının Gelişimi ve Son Dönemde Metod Farklılaşmaları Üzerine Bir Değerlendirme", in: Prof.Dr.M.Cihat Özönder'in Anısına Sosyoloji Yazıları 1, "Nevin Güngör Ergan", "Esra Burcu", "Birsen Şahin", Eds., Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.337-347, 2010 (Link)
Köktürk G.V., "Türk Sosyolojisi Açısından Modern Toplum Olmadan Sosyoloji Yapmak Mümkün Mü?", in: Türkiye'de Toplum Bilimlerinin Gelişimi II, "Ertan Eğribel", "Ufuk Özcan", Eds., Kitabevi, İstanbul, pp.319-327, 2009 (Link)
Köktürk G.V., "Doğan Ergun", in: Türkiye'de Sosyoloji (İsimler - Eserler ) II, M.Çağatay Özdemir, Eds., Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.325-343, 2008 (Link)
Köktürk G.V., "Sarıkeçili Yörüklerinde Geçiş Dönemleri", in: Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı, Özönder C,Aksoy E, Köktürk G, Eds., Hacettepe Üniversitesi yayınları , Ankara, pp.43-58, 2005
Özönder P., Köktürk G.V., "İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz:İlköğretim Okullarının 7. ve 8. Sını?arında Okuyan Öğrencilerin Okulda Şiddet ve Tacize İlişkinKavramsallaştırmaları", Köksav, ANKARA, 2005 (Link)
Köktürk G.V., "Baykan Sezer'de Türk Sosyolojisinin Yöntem Sorunuı", Baykan Sezer'e Armağan / Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi , "Eğribel E.","Özcan U.", Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.199-205, 2004
Arıkan P., Özönder P., Ergan P.G., Sağlam P.S. , Gelekçi P., Köktürk G. , "Kalecik`e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2004
Köktürk G.V., "Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarihi ve Bölümde Yapılan Lisans Üstü Tez Çalışmaları ", Kemal Tahir'in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına /Sosyoloji Yıllığı /Kitap 10 İ.Ü.Sosyoloji Araştırma Merkezi-Kemal Tahir Vakfı Çalışması , "Özcan M.U"., "Eğribel İ.E". , Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.411-426, 2003
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Üniversite Öğrencilerinin Şiddet ve Şiddetin Yönelimi Betimlemeleri: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği ", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0116.001, Yönetici, 2015
"Yrd.Doç.Dr.Serdar Sağlam yürütücülüğünde "Üniversite Gençliğinin "Küreselleşme" ve "Ulus Devlet"Kavramlarına akış Açısını Belirleyen süreçler"", BAP Güdümlü, 2002, Araştırmacı, 2004
"Prof Dr.M.Cihat Özönder yürütücülüğüne "Son Konar-Göçerlerin(Sarıkeçili Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı"", BAP Güdümlü, 2003, Araştırmacı, 2005
"Prof.Dr.Gülay Arıkan Yürütücülüğünde "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri üzerine Bir Araştırma "", BAP Güdümlü, 2004, Araştırmacı, 2006
"Prof.Dr.Tülin İçli Yürütücülüğünde "Türkiye'de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgli Sosyolojik Bir Analiz"", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1999, Araştırmacı, 1999
"Prof.Dr.M.Cihat Özönder Yürütücülüğünde "Türkiye'de Uyuşturucu Madde Kullanan Gençlerin Sosyo Kültürel Özellikleri ve Uyuşturucu Madde Kullanımına Neden Olan Yapısal Unsurlar"", BAP Güdümlü, 2002, Araştırmacı, 2002
"Prof Dr.M.Cihat Özönder yürütücülüğüne "Türkiye'de Tıp Etiği ve Yaşama Hakkı"", BAP Güdümlü, 2002, Araştırmacı, 2005
"Prof Dr.M.Cihat Özönder yürütücülüğüne "İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz"", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2005, Araştırmacı, 2005
"Prof.Dr.Beylü Dikeçligil yürütücülüğünde"Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme"", BAP Güdümlü, 2002, Araştırmacı, 2005
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
BİLİM ARMONİSİ, Editörler Kurulu Üyesi, 15.05.2018 - Devam Ediyor
SOSYOLOGCA, Danisma Kurul Üyesi, 31.01.2014 - 30.06.2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Anadolu Değerleri Dermeği, , Üye, 01.12.2015 - Devam Ediyor
Sosyoloji Derneği, , Üye, 11.04.2004 - 30.06.2010
KÖKSAV-Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar, , Üye, 01.04.2001 - 01.04.2007
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
IAkdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı., Antalya, Haziran 2015
Akdeniz Language Studies Conference 2012, Antalya, Nisan 2012
"Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin TİKA desteğiyle 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği 1.Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı , Kocaeli, Kasım 2005
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Academic Research Review, Dergide Hakemlik, Eylül 2020
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2016
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2016
SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Etkinlik Organizasyonu
Kampüsteki Can Dostlarımız Alan Araştırması/Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2019-2020 II. III sınıf Öğrencileri İle Birlikte , Organizatör, , TÜRKIYE, Eylül 2019
2017-2018 Sosyoloji bölümü 3.sınıf öğrencilerinin Uğur Okulları Konyaaltı ve Muratpaşa kampüslerinde saha araştırması sertifika programına katılması, Organizatör, , TÜRKIYE, Eylül 2017
Akdeniz Dil, Edebiyat, Kültür Çalıştayı II, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Antalya'da Engelli Olmak Poster Sunumu, Düzenleme Kurulu Baskani, , TÜRKIYE, Mart 2014
Akdenız Language Studıes Conference, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2012
Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2004
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :TÜRK SOSYOLOJİSİ
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :TURKISH SOCİOLOGY
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi