Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dağli F., Yükselbaba U., İkten C., Topakci N., Göçmen H., "MOLECULAR IDENTIFICATION OF COTTON WHITEFLY BEMISIA TABACI GENN. (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) POPULATIONS OF TURKEY BASED ON MITOCHONDRIAL CYTOCHROME OXIDASE SUBUNIT I", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.18, no.2, pp.2351-2361, 2020
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Detection and identification of citrus long-horned beetle, Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) a new pest in Antalya Province, Turkey by sequencing of mtCOI region", TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.41, pp.325-331, 2017
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Detection and identification of citrus long-horned beetle, Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) a new pest in Antalya Province, Turkey by sequencing of mtCOI region", TÜRKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.41, pp.325-331, 2017
Yükselbaba U., Topakci N., Göçmen H., "A new record of Turkey Aleyrodidae fauna, ficus whitefly Singhiella simplex (Singh) (Hemiptera:Aleyrodidae)", PHYTOPARASITICA, vol.45, pp.715-717, 2017
Topakci N., Göçmen H., "A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS OF SOME BEMISIA TABACI (GENN.) (HEMIPTERA:ALEYRODIDAE) POPULATIONS [Kabul edildi]", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.1, pp.1-1, 2017
Yükselbaba U., Göçmen H., "DETERMINATION OF THE RESISTANCE DEVELOPMENT POTENTIAL TO SPIROMESIFEN AND THE ENZYM ACTIVITIES OF THE B AND Q BIOTYPES OF COTTON WHITEFLY BEMISIA TABACI (GENN.) (HEMIPTERA:ALEYRODIDAE)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2461-2465, 2016
Tunç İ., Bahsi S.U., Göçmen H., "Thysanoptera fauna of the Aegean region, Turkey, in the spring", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.36, pp.592-606, 2012
Yükselbaba U., Göçmen H., "Dispersal of the broad mite Polyhagotarsonemus latus (Banks) (Acari:Tarsonemidae) by greenhouse pests", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.9, pp.593-594, 2011
Topakci N., Göçmen H., "A research on the morphological characters of B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) using scanning electron microscopy", TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, pp.495-508, 2011
Cengiz M.F., Certel M., Karakaş B., Göçmen H., "Residue contents of captan and procymidone applied on tomatoes grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications", FOOD CHEMISTRY, vol.100, pp.1611-1619, 2007
Cengiz M., Certel M., Göçmen H., "Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications", FOOD CHEMISTRY, vol.98, pp.127-135, 2006
Özgür A.F., Şekeroğlu E., Ohnesorge B., Göçmen H., "Studies on the population dynamics of Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) in Çukurova", JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, vol.107, pp.217-227, 1989
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Antalya ili yayla koşullarında örtüaltında yetiştirilen hıyarlarda yeni bir zararlı; Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae)’in tanınması ve zararı", Mediterranean Agricultural Science, vol.32, pp.289-295, 2019 (Link)
Tatli E., Göçmen H., "Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta ( Meyrick ) ( Lepidoptera: Gelechiidae) ’nın Batı Akdeniz Bölgesi Domates Üretim Alanlarında Popülasyon Değişiminin Saptanması", Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, vol.9, no.2, pp.63-68, 2019 (Link)
Topakci N., Göçmen H., "Domates zararlıları", TÜRKTOB DERGİSİ, cilt.5, ss.60-65, 2016
Topakci N., Göçmen H., "Kabakta Cucurbita pepo L Bemisia tabaci Genn B ve Q Biyotiplerinin Hemiptera Aleyrodidae gümüşi yaprak simptomu oluşturması yönünden araştırılması", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.29, ss.49-53, 2016
Yükselbaba U., Göçmen H., "Domates güvesinin Tuta absoluta Meyrick Lepidoptera Gelechiidae Batı Akdeniz Bölgesi populasyonlarının mitokondrial cytochrome oxidase subunit I mtCOI e göre genetik varyasyonunun incelenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.5-7, 2016
Yükselbaba U., Göçmen H., "Sarı çayakarı Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)’un sebze seralarına bulaşma yolları üzerine bir araştırma ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.1-4, 2013
Ünal Bahşi Ş., Dağli F., İkten C., Göçmen H., "Antalya ve ilçelerinden toplanan Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) populasyonlarının Acetamiprid, Chlorpyrifos-ethyl ve Cypermethrin’e karşı duyarlılık düzeyleri ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.17-22, 2012
Topakci N., Göçmen H., "Gümüşyaprak Beyazsineği Bemisia tabaci B biyotipi (Homoptera:Aleyrodidae) ve Zararı.", HASAD, cilt.26, ss.70-72, 2010
Göçmen H., Topakci N., İkten C., "Beyazsineği, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera:Aleyrodidae)’ye Karşı Azadiractin’in Etkinliği Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.119-126, 2007
Topakci N., İkten C., Göçmen H., "Inula viscosa (L.). (ASTERACEAE) Yaprak ekstraktının pamuk kırmızı örümceği Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (ACARI:TETRANYCHIDAE)’a karşı bazı etkileri üzerinde bir araştırma", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, no.3, ss.411-415, 2005
Topakci N., Göçmen H., "Wolbachia Bakterileri ve Entomolojideki Yeri", Bahçe, cilt.32, ss.63-68, 2003
Göçmen H., Devran Z., "Determination of genetic variation in populations of Bemisia tabaci in Antalya", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.26, ss.211-216, 2002
Özgür A.F., Şekeroglu E., Gençer O., Göçmen H., Yelin D., İşler N., "Önemli Pamuk Zararlılarının Pamuk Çeşitlerine ve BitkiFenolojisine Bağlı Olarak Populasyon Gelişmelerinin Araştırılması", DoğaTürk Tar. Ve Orm. Derg.,, cilt.12, ss.48-74, 1988
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yükselbaba U., Topakci N., Göçmen H., "Determination of Hemipteran Pest Species and Population Densities in Tomato Cultivation in Highland Conditions of Antalya, Turkey ", III. International Agriculture Congress, Hammamet, TUNUS, 5-9 Mart 2020, pp.40-40
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Determination of Population Density of Red Spider Mite Tetranychus spp (Acari:Tetranychidae) in Tomato Greenhouses in Highland Conditions of Antalya,Turkey ", III. International Agriculture Congress, Hammamet, TUNUS, 5-9 Mart 2020, pp.26-26
Yükselbaba U., Kirmizioğlu M.H., Göçmen H., "Kauçuk beyazsineği’nin Singhiella simplex (Sing) (Hemiptera : Aleyrodidae) Antalyaçevresinde populasyon dinamiğinin araştırılması", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.41-41
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Antalya ili yayla seracılığında Lygus spp. (Hemiptera: Miridae)’nin saptanması", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.163-163
Göçmen H., Topakci N., Yükselbaba U., "Detection and Identification of Citrus Long-Horned Beetles Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae), a New Pest in Antalya Province of Turkey by sequencing of mtCOI Region ", Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Bishkek, KYRGYZSTAN, Bishkek, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.162-162
Topakci N., Göçmen H., "A research on the determination of molecular genetic characteristics of some Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae) populations", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.742-742
Topakci N., Göçmen H., "Bazı Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae) Popülasyonlarının Poliakrilamid Jel Elektroforez Yöntemi ile Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma ", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.1-1
Yükselbaba U., Göçmen H., "Molecular Identification of Three Gelechiidae Species Based on The Mitochondrial cytochrome Oxidase Gene I (MtCOI) Sequences", he Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Bishkek, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.123-123
Yükselbaba U., Göçmen H., "COMPARATION OF RESISTANCE AND BIOCHEMICAL MECHANISM OF WHITEFLY Bemisia tabaci (GENN) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) BIOTYPES WITH PYRIPROXYFEN SELECTION.", VII.International scientific agriculture symposium (Agrosym), Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.572-572
Göçmen H., Yükselbaba U., "ASSESMENT OF RESISTANCE TO SOME INSECTICIDES AND CHANGES IN ENZYME ACTIVITY OF Bemisia tabaci (GENN.) Q BIOTYPE.", VII. International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym), Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.571-571
Yükselbaba U., Göçmen H., "Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae)'nin B ve Q Biyotiplerinin Cyperhmetrin`e Direnç Geliştirme Potansiyellerinin Belirlenmesi", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.36-36
Yükselbaba U., Göçmen H., İkten C., "Determination of the biotypes of Bemisia tabaci(Genadius) (Hemiptera Aleyrodidae) populations from Antalya Province of Turkey by sequence analysis of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (mtCOI) gene region", QBOL-EPPO Conference on DNA Barcoding and diagnostic methods for plant pests , Haarlem, HOLLANDA, 21 Haziran 2011 - 25 Haziran 2012, pp.29-29
Yükselbaba U., Göçmen H., İkten C., "Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)`nın Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (mtCOI) Gen Bölgesinin Belirlenmesi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.115-115
Dağli F., İkten C., Göçmen H., Topakci N., "Bemisia tabaci (Genn.) Antalya Populasyonlarının Acetamiprid, Chlorpyrifos ve Cypermethrin’e Karşı Direnç Durumu", Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1
Topakci N., Göçmen H., "Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera : Aleyrodidae)’nin B ve Q Biotiplerinin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması", Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1
Ünal Bahşi Ş., Dağli F., Göçmen H., İkten C., Tapakçi N., "Bemisia Tabaci (Genn.) Antalya Populasyonlarında Acetamiprid, Chlorpyrifos Ve Cypermethrin'E Karşı Direnç Durumu", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.196-196
İkten C., Yükselbaba U., Bölücek E., Göçmen H., Topakci N., "Batı Akdeniz Bölgesi Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Populasyonları arasında mikrosatellit polimorfizmi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.28-28
İkten C., Göçmen H., Topakci N., Dağli F., Yükselbaba U., "Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.)’nin Türkiye Populsyonlarının Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (mtCOI)’ e göre biyotiplerinin saptanması.", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.47-47
Dağli F., Göçmen H., İkten C., Yükselbaba U., Topakci N., "Bemisia tabaci(Genn.) Akdeniz ve Ege bölgesi Populasyonlarının Bazı İnsektisitlere Duyarlılığı Üzerinde Araştırmalar. ", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.58-58
Dağli F., Göçmen H., İkten C., Topakci N., Yükselbaba U., "Insecticide Resistance In Two Bemisia tabaci (Gennadius) Populations From Antalya.", 8th European Congress of Entomology, İZMİR, TÜRKIYE, 17-22 Eylül 2006, pp.136-136
Göçmen H., Topakci N., İkten C., "The Effects of Azadirachtin on Different Developmental Stages of Western Flower Thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande)(Thysanoptera:Thripidae). ", 61st Annual Meeting of Entomological Society of America - North Central Branch. , Bloomington, ABD, 26-29 Mart 2006, pp.26-29
Göçmen H., İkten C., Göçmen M., Devran Z., Topakci N., "Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera;Aleyrodidae) nin Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8 Eylül - 10 Ekim 2004, ss.87-87
Göçmen H., "PHOTOPERIODISM OF PREDATORY THRIPS, SCOLOTHRIPS-LONGICORNIS PRIESNER (THYSANOPTERA, THRIPIDAE)", 3rd Turkish National Congress of Biological Control, İZMİR, TÜRKIYE, 25-28 Ocak 1994, no.7, ss.549-553
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi