Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1998 - 2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, .Aktekin, " Evrenin En Geniş Ölçekli Yapıları olan Galaksi Kümelerinden A426, A1800, A1831 ve A2572’nin Suzaku X-ışını ve Optik Analizleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, Ç.Çetinkaya, "Fen Öğretiminde Kültüre Duyarlı Ve Farklılaştırılmış Kavram Karikatürleri Kullanımının Akademik Başarı Ve Tutuma Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, G.Yonucu, "Fen Bilimleri Dersini Alan 8. Sınıf Öğrencilerinin Basit Makineler Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, E.Doğaç, "Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına Ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, A.Çoban, "3D Bilgisayar Modellerinin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Karagül, "SW Uma ve BZ Uma Coşkun Değişen Yıldızlarının X-ışını Gözlem verilerinin Analizleri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, E.Aktekin, "Bazı SU Uma ve Alt Grubu Wz Sage Türü Kataklizmik Değişenlerin Işık Ölçüm Analiz ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi