Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"EXPO 2016 Antalya Doğal Bitki Tedariki Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, NGBB, Araştırmacı, 2016
"Antalya İlinde Yayılış Gösteren Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poiret) M. Roem. Üzerine Araştırmalar ", BAP Doktora, 2014.03.0121.008, Yönetici, 2019
"Fen Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Projesi", BAP Alt Yapı, FAY-2014-87, Araştırmacı, 2016
"Beydağlari Sahil Milli Parkı’nda Rekreasyon Taşıma Kapasitesi Boyutlarının Analizleri Tabanlı Ziyaretçi Yönetim Modelinin Geliştirilmesi: Faselis ve Çıralı Koyları Örneği. ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-114O344 , Araştırmacı, 2018
"İstanbul İli Cephalaria tuteliana (Sultan Pelemiri) Tür Eylem Planı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Danışman, 2016
"Astragalus gymnolobus ve Astragalus pisidicus (Fabaceae/Leguminosae) Türlerinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0115.008, Araştırmacı, 2017
"İzmir Selçuk Küçük Menderes Deltası Sulak Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, x, Araştırmacı, 2013
"Afyon Çay Karamık Gölü Sulak Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, x, Araştırmacı, 2013
"İzmir Menemen Gediz Nehri Deltası Sulak Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, x, Araştırmacı, 2013
"Çanakkale Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, x, Araştırmacı, 2013
"Balıkesir Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, x, Araştırmacı, 2013
"Denizli Buldan Yayla Gölü Sulak Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, x, Araştırmacı, 2013
"Akdeniz Üniversitesi Herbaryumu’nun (AKDU) Yeniden Yapılandırılması.", BAP Arastırma Projesi, BAP 2012.01.0115.004 , Araştırmacı, 2014
"Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırma Merkezi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-2009K120470, Araştırmacı, 2011
"Bazı Salvia ve Sideritis türlerinin fenolik madde kompozisyonu, antioksidan aktivitesi ve diğer önemli kalite özelliklerinin yetiştirme koşulları, kurutma ve depolamaya göre değişimi. ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-106T747, Araştırmacı, 2011
"Türkiye’de Yetişen Bazı Endemik Cephalaria Türlerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi, Ekstrelerin ve Tanımlanacak Bileşiklerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması. ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-107T028, Araştırmacı, 2010
"Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Serik Armudu (Pyrus serikensis) Türünün Biyolojik Çeşitlilik Yönünden Korunması ve İzlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2, Araştırmacı, 2008
"Batı Akdeniz Bölgesindeki Leucojum aestivum ve Ornithogalum spp. Türlerinin Kültüre Alınması, Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması ve Moleküler Karakterizasyonu. ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOVAG-104-0-327, Araştırmacı, 2010
"Belek ve Patara Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yayılış Gösteren Kum Zambağı (PaNcratium maritimum) Türünün Biyolojik Çeşitlilik Yönünden Korunması ve İzlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2008
"Olimpos-Beydağları Milli Parkındaki Rekreasyonel Faaliyetlerin Bitki Örtüsü ve Toprak Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-107Y100, Araştırmacı, 2010
"Manavgat-İbradı (Antalya) Arası Florası Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2006.02.0121.011, Yönetici, 2008
"Antalya Yöresinde Yayılış Gösteren Cephalaria Türlerinin Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TBAG-HD/178 (106T433) , Araştırmacı, 2006
"Cites Listesinde Bulunan Bazı Türkiye Geofitlerinin Koruma Statüleri ve Sürekli Kullanım Olanaklarının İncelenmesi. ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TBAG Ç.SEK/21 (102 T 107), Araştırmacı, 2005
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Elmalı Sedir Araştırma Ormanı ve Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanlarında İzleme Sistemlerinin Kullanılması.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.6304, Yönetici, 2007
"Türkiye’de yayılış Gösteren Cephalaria Schrader ex Roemer & Schultes (Dipsacaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TBAG 2074, Araştırmacı, 2004
"Türkiye’de yayılış Gösteren Cephalaria Schrader ex Roemer & Schultes (Dipsacaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma", BAP Doktora, 21.01.0121.24, Araştırmacı, 2003
"Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2001
"Manavgat Su Temin Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Flora ve Fauna Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 1995
"Sivrisineklere Karşı Entegre Mücadele II (Belek-Antalya). ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 1995
"Antalya Kenti, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü ve Çevresinin Florası", BAP Y.Lisans, 93.01.0105.02, Araştırmacı, 1995
"Belek Özel Çevre Koruma Alanının Şimdiki Durumunun Tespiti ve İdeal Arazi Kullanım Planının Belirlenmesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 08. 093/05, Araştırmacı, 1995
"Türkiye’nin Endemik Bitkileri", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TBAG-DPT/Ç.SEK. 4C. , Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi