Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Psikometri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimin Psikolojik Temelleri
Çok Değişkenli İstatistik
Yapısal Eşitlik Modeli
İnsan Kaynaklarında Ölçme
Kültür Bağlamında Psikolojik Ölçme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Education & Educational Research
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi