Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi GÜÇLÜ ŞEKERCİOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 4641
Faks : +90 242 2261953
E Posta Adresi : guclusakdeniz.edu.tr | guclu_syahoo.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/gsekerci/
Ofis : Eğitim Fakültesi A Blok Kat:2 Oda No: 267
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, A Blok Kat:2 Oda No: 267 Kampus Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme, 2003-2009
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme, 1998-2001
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, 1993-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çocuklar İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması ve Faktör Yapısının Farklı Değişkenlere Göre Eşitliğinin Test Edilmesi.", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, "Ergenler İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Nisan, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Psikometri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimin Psikolojik Temelleri
Çok Değişkenli İstatistik
Yapısal Eşitlik Modeli
İnsan Kaynaklarında Ölçme
Kültür Bağlamında Psikolojik Ölçme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2011
Arş.Gör.Dr., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2009 - 2010
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2005 - 2009
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2001 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Psikolojik Danışman, Arı Okulları , , 15.08.1999 - 27.08.2000
Psikolojik Danışman / Psikoloji Öğretmeni, Alp Koleji , , 10.05.1998 - 20.06.1999
Verdiği Dersler
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2018-2019
İstatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme, Yüksek Lisans, 2018-2019
Psikolojik Testler, Lisans, 2018-2019
Psikolojik Ölçmenin Temelleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ölçme ve Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2018-2019
İstatistik, Lisans, 2018-2019
Psikolojide İstatistik Uygulamaları, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2018-2019
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, 2017-2018
Hemşirelik Yönetiminde İstatistik Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
İleri Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2017-2018
Psikolojide İstatistik Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
Psikolojik Testler, Lisans, 2017-2018
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ölçek Geliştirme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Yüksek Lisans, 2016-2017
İstatistik II , Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Yüksek Lisans, 2016-2017
İleri Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, 2016-2017
Psikolojik Ölçmenin Temelleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Psikolojik Testler, Lisans, 2016-2017
İstatistik I , Lisans, 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Bİlgisayar Uygulamalı İstatistik II, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik II, Lisans, 2015-2016
İstatistik II, Lisans, 2015-2016
İleri Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
Psikolojik Testler, Lisans, 2015-2016
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I , Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
İstatistik I , Lisans, 2015-2016
Ölçek Geliştirme, Lisans, 2014-2015
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Test Geliştirme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik II, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
İstatistik II, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
Psikolojik Ölçmenin Temelleri , Yüksek Lisans, 2014-2015
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
Eğitim İstatistiği , Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik I, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma , Lisans, 2013-2014
İstatistik (Bilimsel Hazırlık), Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri Araştırma Teknikleri (İstatistik) II , Yüksek Lisans, 2013-2014
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II , Yüksek Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
İstatistik (Bilimsel Hazırlık), Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri Araştırma Teknikleri I , Yüksek Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, E.Ukşul, "Türkiye’de Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılmış Bilimsel Yayınların Sosyal Ağ Analizi İle Değerlendirilmesi: Bir Bibliyometrik Çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Çiftçi, S. G. (Yüksek Lisans) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Okuma Yazma Öğreniyorum Kitaplarının İçerik Yönünden Yeterliliği Hakkında Öğretmen Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Karacaoğlu, S. (Doktora) Yerel Halkın Toplum Temelli Turizm Gelişimine İlişkin Algı, Tutum ve Desteği: Misi Köyü Örneği, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Ayvallı, M. (Yüksek Lisans) PISA 2012 matematik okur-yazarlığı testinin ölçme değişmezliğinin incelenmesi , Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Terzioğlu, Z.A. (Yüksek Lisans) Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve stres belirtilerinin yordayıcılarının incelenmesi , Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Aydın, R. (Yüksek Lisans) Barkin annelik fonksiyonu ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Erdoğan, Ş. (Yüksek Lisans) Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerine Yönelik Tutumları Üzerinne Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Saka, D. (Yüksek Lisans) Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Yüklemeleri ile Okul Tükenmişliklerinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Uyumaz, G. (Doktora) Dina Modelde Q Matrisinin Hatalı Belirlenmesinin Farklı Örneklem Büyüklüklerinde Parametre Kestirimine ve Sınıflama Tutarlılığına Etkisi, Ankara Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Ölmez, F. (Yüksek Lisans) A Comparison of Students’ and Teachers’ Perceptions on the Use and Instruction of Vocabulary Learning Strategies, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Karadeniz, H.K. (Yüksek Lisans) Otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların alıcı dil becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi , Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Altınkaynak, S. (Yüksek Lisans) Devlet okullarında çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olan ve olmayan rehber öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Coşkun, S. (Yüksek Lisans) Developing Listening and Speaking Skills of 6th Grade Primary School Students By Using Student-Centred Activities, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2013
Tez Savunma, Aksoy, V. (Doktora) Eğitsel Planlama İçin Otizm Tarama Araçları (ASIEP-3)' nın Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği, Anadolu Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Şahin, İ. (Yüksek Lisans) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hikaye edici metinlerde özetleme ve ana fikir bulma becerileri üzerinde hikaye haritalarının etkisi , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şekercioğlu G., Bayat N., Bakir S., "Psychometric Properties Of Science Items Comprehension Test", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.447-455, 2014 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Bayat N., Bakir S., "The Relationship Between Reading Comprehension And Success In Science", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.457-466, 2014 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Ergenler Için Benlik Algısı Profilinin Faktör Yapısının Yeniden Gözden Geçirilmesi", Journal of Social Sciences of the Turkish World, pp.215-236, 2012 (Özet) (Abstract)
Aksu A.A., Şekercioğlu G., Ehtiyar V.R., Yildiz S., Yilmaz Y., "The Relationship Between Personality, Gender And Departments: Application Of 16 Personality Factor Questionnaire In The Antalya Region Of Turkey", Quality & Quantity, vol.44, pp.1113-1127, 2010 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şekercioğlu G., Çokluk Bökeoğlu Ö., Büyüköztürk Ş., "Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Yordayıcılarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.6-16, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Koğar H., "The Examination of Measurement Invariance and Differential Item Functioning of PISA 2015 Cognitive Tests In Terms of The Commonly Used Languages", Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), vol.12, pp.152-172, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., "Measurement invariance: Concept and implementation", International Online Journal of Education and Teaching, vol.5, pp.609-634, 2018 (Link) (Abstract)
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, pp.143-156, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Koç N., "Adaptation of self-perception profile for children and testing measurement invariance according to different variables", Elementary Education Online, vol.16, pp.1425-1450, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Şekercioğlu G., "Defining The Psychometric Properties Of The Writing Sensitivity Scale And Analysing Writing Sensitivity With Regard To Different Variables", International Journal of Language Academy, pp.283-301, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Özdemir O., Diken İ.H., Ardıç A., Diken Ö., Şekercioğlu G., Gilliam J., "Adaptation And Examining Psychometrical Properties Of Pragmatic Language Skills Inventory (Plsi) In Turkey", Elementary Education Online, pp.258-273, 2014 (Link) (Abstract)
Özdemir O., Diken İ.H., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-Abc) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’Nun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları", International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), pp.168-186, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Anil D., Güzeller C.O., Çokluk Ö., Şekercioğlu G., "Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub- test", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.1, pp.5292-5298, 2010 (Link) (Abstract)
Şekercioğlu G., Çokluk Ö., Güzeller C.O., "The Adaptation And Psychometric Features Of Decision Making Style Inventory For Turkish University Student", The Nigerian Journal of Guidance and Counseling, pp.1-12, 2008 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şekercioğlu G., Koğar H., "PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.82-82 (Özet)
Şekercioğlu G., Koğar H., "Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement", Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2018, pp.220-220 (Link)
Şekercioğlu G., Koğar H., "PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Koğar H., Şekercioğlu G., "KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Koğar H., Şekercioğlu G., "Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement", Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2018, pp.220-220 (Link)
Şekercioğlu G., "Ölçek Uyarlama Sürecinde Mitler (Söylenceler), Doğru Olduğu DÜşünülen Yanlışlar ve Kafamda Binbir Tilki (Uyarlama Sürecine Başlamadan Önce, Uyarlama Sürecinde, Analiz Sürecinde)", 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), ,
Şekercioğlu G., "Ailede özerk-ilişkisel benlik algısı ile yurttaşlık aidiyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi ", The 3rd International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 15 Haziran - 16 Ocak 2017, pp.5-5
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "İşe Personel Alma, Nepotizm ve Örgütsel Gelişme Hakkında İnsan Kaynakları Çalışanlarının Görüşlerine İlişkin Nitel bir Analiz", 4. Örgütsel Davranış Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2016, ss.102-102
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.218-219 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., "Kağıt-Kalem Testi ve Web Temelli Test Olarak Uygulanan Ölçme Araçlarının Ölçme Değişmezliği ve Evren Ayrışıklığı Bakımından Karşılaştırılması", 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.220-221 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Bayat N., "The Invariance Of Writing Sensitivity Scale’S Factor Structure And Population Heterogenity", 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague, CEK CUM., 29-30 Kasım 2014, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Çetin M., Ayvalli M., "Preschool Teachers’ Recognition And Implementation Of Formal And Informal Measurement Methods And Techniques", International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, pp.224-224 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Çokluk Ö., Büyüköztürk Ş., "Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi Ve Yordayıcılarının Belirlenmesi", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.54-55 (Özet) (Abstract)
Aksoy V., Diken İ.H., Şekercioğlu G., Diken Ö., Ardıç A., Tunçel A., "Turkish Version Of The Autism Screening Instrument For Educational Planning (Asiep-3)", Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, RUSYA, 11-13 Temmuz 2013, pp.2-2
Aksoy V., Diken İ.H., Şekercioğlu G., Ardıç A., "Eğitimsel Planlama Için Otizm Tarama Araçları (Asiep-3)'Nın Türkçeye Uyarlanması", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2013, ss.65-65
Özdemir O., Diken İ.H., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-Abc) Türkiye Uyarlaması: Pilot Çalışma Bulguları", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2013, ss.76-76
Özdemir O., Diken İ.H., Şekercioğlu G., Diken Ö., "Pilot Study Of The Turkish Version Of The Autism Behavior Checklist", Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, RUSYA, 11-13 Temmuz 2013, pp.1-1
Alev G., Diken İ.H., Ardıç A., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Pragmatik Dil Becerileri Envanteri Türkçe Versiyonunun (Pdbe) Standardizasyon Çalışması", 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2013, ss.23-23
Şekercioğlu G., "Assessing Teachers Tendencies For Collaboration", North American Chapter of the World Council for Curriculum and Instruction, Austin, Texas, ABD, 20-23 Ekim 2011, pp.66-66 (Abstract)
Çokluk Ö., Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Öğretmen Adaylarında Fatalizmin Yordayıcıları", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, ss.89-89
Yüksel B., Kaner S., Güzeller C.O., Şekercioğlu G., "Özel Eğitim Ve Genel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişliklerine Etki Eden Değişkenlerin Irdelenmesi", 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.89-89
Şekercioğlu G., Şenel R., "Developing Plurilingualism In Young Learners", IMBILD Intensive Programme, Linz, AVUSTURYA, 10-15 Ağustos 2009, pp.33-33
Tavşancıl E., Çokluk Ö., Gözen G., Şekercioğlu G., Bilican S., Kezer F., Yalçın Ö., Büyükturan E.B., Erdem D., Yalçın N., "Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi", 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2009, ss.223-236
Şekercioğlu G., Koç N., "Çocuklar Için Benlik Algısı Profilinin Uyarlama Çalışması", Uluslararası Katılımlı 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2009, ss.55-55
Kaner S., Şekercioğlu G., Yüksel B., "Öğretmen Mesleki Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss.317-331
Yüksel B., Kaner S., Şekercioğlu G., "Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss.515-530
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "The Adequacy Of The Focus Of Control Scale And Subdimensions Of The Decision Making Styles To Explain Fatalism", 13th World Conference in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2008, pp.111-111 (Abstract)
Güzeller C.O., Şekercioğlu G., "Using Artificial Neural Networks For Development Scale", The World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) Philippines Chapter Conference, Manila, FILIPINLER, 17-19 Nisan 2008, pp.77-77 (Özet) (Abstract)
Kaner S., Şekercioğlu G., Yüksel B., "Engelli Çocuğu Olan Ve Olmayan Anne Babaların Ana Babalık Yetkinliği Inançları, Evlilik Tükenmişliği Algıları Ve Çocukların Problem Davranışlarıyla Başa Çıkma Yollarının Incelenmesi", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2007, ss.118-118
Güzeller C.O., Şekercioğlu G., "Developing A Citizenship Belonging Scale And Examining The Relationship Between The Citizenship Belonging, Fatalism And Life Satisfaction", WCCI North American Chapter Conference, Massachusetts, ABD, 18-20 Ekim 2007, pp.23-23
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Developing An Attitude Scale Towards Foreign Language For Primary School Students", Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context, Presov, SLOVAKYA, 12-15 Nisan 2007, pp.103-112 (Abstract)
Aytuğ Koşan A.M., Çokluk Ö., Şekercioğlu G., Karahan T., "Tıp Fakültesi Dönem I. Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bilimsel Düşünme Becerileri, Düşünme Stilleri, Öğrenme Stilleri Açısından Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2006, ss.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şekercioğlu G., "Yapısal Eşitlik Modellemesi", Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Baloğlu M., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.681-785, 2015 (Link)
Şekercioğlu G., "Hipotez Oluşturma", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.87-96, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Düşünmenin Bir Yöntemi", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.1-18, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Deseninin Seçimi", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.109-141, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Deseni", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.99-108, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Değişkenlerin Belirlenmesi", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.67-85, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Probleminin Oluşturulması", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.47-65, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Alanyazın Taraması", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.33-46, 2014 (Link)
Çokluk Ö., Şekercioğlu G., Büyüköztürk Ş., "Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lisrel Uygulamaları", Pegem Akademi Yayıncılık, ANKARA, 2010 (Link)
Çokluk Ö., Yelboğa A., Şekercioğlu G., "İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme: Temel Kavram Ve Uygulamalar", Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Ed., Turhan Kitabevi, Ankara, ss.85-120, 2010 (Link)
Şekercioğlu G., "İnsan Kaynaklarında İş Analizi", Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Ed., Turhan Kitabevi, Ankara, ss.153-190, 2010 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Süreci: Kısa Bir Bakış", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.19-30, 1999 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Economic Impact Assessment of GIDEM Project (United Nations Development Programme)", AB Destekli Diğer Projeler, 11111, Danışman, 2008
"Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 0000, Danışman, 2012
"Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 09B5250006, Araştırmacı, 2010
"Towards Good Governance, Protection and Justice for Children in Turkey: Needs Assessment and Training Development for Juvenile Justice Professionals and Training Institutes", Diğer Projeler, TR0404.01/01, Araştırmacı, 2007
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER), Yönetim Kurulu, Üye, 17.05.2017 - Devam Ediyor
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER), , Üye, 01.02.2015 - Devam Ediyor
World Council for Curriculum and Instruction (WCCI), , Üye, 04.02.2007 - Devam Ediyor
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, , Üye, 01.02.1998 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP), Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
İlköğretim Online, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Etkinlik Organizasyonu
5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2014
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Konferansı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
3. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2012
World Conference in Education (WCCI), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2008
I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
The 3rd International Language, Culture & Literature Symposium, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 2313
Web Of Science H İndeksi : 4
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi