Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2011
Arş.Gör.Dr., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2009 - 2010
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2005 - 2009
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2001 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Psikolojik Danışman, Arı Okulları , , 15.08.1999 - 27.08.2000
Psikolojik Danışman / Psikoloji Öğretmeni, Alp Koleji , , 10.05.1998 - 20.06.1999
VERDİĞİ DERSLER
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2018-2019
İstatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme, Yüksek Lisans, 2018-2019
Psikolojik Testler, Lisans, 2018-2019
Psikolojik Ölçmenin Temelleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ölçme ve Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2018-2019
İstatistik, Lisans, 2018-2019
Psikolojide İstatistik Uygulamaları, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2018-2019
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, 2017-2018
Hemşirelik Yönetiminde İstatistik Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
İleri Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2017-2018
Psikolojide İstatistik Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
Psikolojik Testler, Lisans, 2017-2018
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ölçek Geliştirme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Yüksek Lisans, 2016-2017
İstatistik II , Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Yüksek Lisans, 2016-2017
İleri Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, 2016-2017
Psikolojik Ölçmenin Temelleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Psikolojik Testler, Lisans, 2016-2017
İstatistik I , Lisans, 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Bİlgisayar Uygulamalı İstatistik II, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik II, Lisans, 2015-2016
İstatistik II, Lisans, 2015-2016
İleri Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
Psikolojik Testler, Lisans, 2015-2016
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I , Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Lisans, 2015-2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
İstatistik I , Lisans, 2015-2016
Ölçek Geliştirme, Lisans, 2014-2015
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Test Geliştirme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik II, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
İstatistik II, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
Psikolojik Ölçmenin Temelleri , Yüksek Lisans, 2014-2015
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
Eğitim İstatistiği , Yüksek Lisans, 2014-2015
İstatistik I, Lisans, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma , Lisans, 2013-2014
İstatistik (Bilimsel Hazırlık), Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri Araştırma Teknikleri (İstatistik) II , Yüksek Lisans, 2013-2014
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II , Yüksek Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme , Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
İstatistik (Bilimsel Hazırlık), Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri Araştırma Teknikleri I , Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Ölmez Çağlar, "Relationships among Possible Selves, Motivations and Self-efficacy Beliefs of Senior Student Teachers of English", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, A.Kütük, "Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı'na (Akdeniz YÖS-2018) İlişkin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, A.Tavlıca, "TIMSS 2015 Dördüncü Sınıf Matematik Testinin Ölçme Değişmezliğinin Ülkelere Göre İncelemesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, E.Ceyhan, "PISA 2012 Okuma Becerileri Ölçeğinin, Uygulama Dili Doğrultusunda Belirlenen Ülkeler Arasında Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, E.Ukşul, "Türkiye’de Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılmış Bilimsel Yayınların Sosyal Ağ Analizi İle Değerlendirilmesi: Bir Bibliyometrik Çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Mine Oruç (Yüksek Lisans) Doğum sonu dönemde kadınların annelik fonksiyonu ile maternal bağlanma ilişkisinin incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Karacaoğlu, S. (Doktora) Yerel Halkın Toplum Temelli Turizm Gelişimine İlişkin Algı, Tutum ve Desteği: Misi Köyü Örneği, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Çiftçi, S. G. (Yüksek Lisans) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Okuma Yazma Öğreniyorum Kitaplarının İçerik Yönünden Yeterliliği Hakkında Öğretmen Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Fatma Özlem Üner (Yüksek Lisans) Kanser kaygı ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Aydın, R. (Yüksek Lisans) Barkin annelik fonksiyonu ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Terzioğlu, Z.A. (Yüksek Lisans) Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve stres belirtilerinin yordayıcılarının incelenmesi , Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Uyumaz, G. (Doktora) Dina Modelde Q Matrisinin Hatalı Belirlenmesinin Farklı Örneklem Büyüklüklerinde Parametre Kestirimine ve Sınıflama Tutarlılığına Etkisi, Ankara Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Saka, D. (Yüksek Lisans) Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Yüklemeleri ile Okul Tükenmişliklerinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Erdoğan, Ş. (Yüksek Lisans) Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerine Yönelik Tutumları Üzerinne Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Ayvallı, M. (Yüksek Lisans) PISA 2012 matematik okur-yazarlığı testinin ölçme değişmezliğinin incelenmesi , Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Ölmez, F. (Yüksek Lisans) A Comparison of Students’ and Teachers’ Perceptions on the Use and Instruction of Vocabulary Learning Strategies, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Coşkun, S. (Yüksek Lisans) Developing Listening and Speaking Skills of 6th Grade Primary School Students By Using Student-Centred Activities, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2013
Tez Savunma, Altınkaynak, S. (Yüksek Lisans) Devlet okullarında çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olan ve olmayan rehber öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Karadeniz, H.K. (Yüksek Lisans) Otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların alıcı dil becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi , Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Aksoy, V. (Doktora) Eğitsel Planlama İçin Otizm Tarama Araçları (ASIEP-3)' nın Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği, Anadolu Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Şahin, İ. (Yüksek Lisans) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hikaye edici metinlerde özetleme ve ana fikir bulma becerileri üzerinde hikaye haritalarının etkisi , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi