Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şekercioğlu G., Bayat N., Bakir S., "Psychometric Properties Of Science Items Comprehension Test", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.447-455, 2014 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Bayat N., Bakir S., "The Relationship Between Reading Comprehension And Success In Science", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.457-466, 2014 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Ergenler Için Benlik Algısı Profilinin Faktör Yapısının Yeniden Gözden Geçirilmesi", Journal of Social Sciences of the Turkish World, pp.215-236, 2012 (Özet) (Abstract)
Aksu A.A., Şekercioğlu G., Ehtiyar V.R., Yildiz S., Yilmaz Y., "The Relationship Between Personality, Gender And Departments: Application Of 16 Personality Factor Questionnaire In The Antalya Region Of Turkey", Quality & Quantity, vol.44, pp.1113-1127, 2010 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şekercioğlu G., Çokluk Bökeoğlu Ö., Büyüköztürk Ş., "Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Yordayıcılarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.6-16, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Koğar H., "The Examination of Measurement Invariance and Differential Item Functioning of PISA 2015 Cognitive Tests In Terms of The Commonly Used Languages", Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), vol.12, pp.152-172, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., "Measurement invariance: Concept and implementation", International Online Journal of Education and Teaching, vol.5, pp.609-634, 2018 (Link) (Abstract)
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, pp.143-156, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Koç N., "Adaptation of self-perception profile for children and testing measurement invariance according to different variables", Elementary Education Online, vol.16, pp.1425-1450, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Şekercioğlu G., "Defining The Psychometric Properties Of The Writing Sensitivity Scale And Analysing Writing Sensitivity With Regard To Different Variables", International Journal of Language Academy, pp.283-301, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Özdemir O., Diken İ.H., Ardıç A., Diken Ö., Şekercioğlu G., Gilliam J., "Adaptation And Examining Psychometrical Properties Of Pragmatic Language Skills Inventory (Plsi) In Turkey", Elementary Education Online, pp.258-273, 2014 (Link) (Abstract)
Özdemir O., Diken İ.H., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-Abc) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’Nun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları", International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), pp.168-186, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Anil D., Güzeller C.O., Çokluk Ö., Şekercioğlu G., "Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub- test", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.1, pp.5292-5298, 2010 (Link) (Abstract)
Şekercioğlu G., Çokluk Ö., Güzeller C.O., "The Adaptation And Psychometric Features Of Decision Making Style Inventory For Turkish University Student", The Nigerian Journal of Guidance and Counseling, pp.1-12, 2008 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şekercioğlu G., Koğar H., "PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.82-82 (Özet)
Şekercioğlu G., Koğar H., "Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement", Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2018, pp.220-220 (Link)
Şekercioğlu G., Koğar H., "PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Koğar H., Şekercioğlu G., "KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Koğar H., Şekercioğlu G., "Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement", Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2018, pp.220-220 (Link)
Şekercioğlu G., "Ölçek Uyarlama Sürecinde Mitler (Söylenceler), Doğru Olduğu DÜşünülen Yanlışlar ve Kafamda Binbir Tilki (Uyarlama Sürecine Başlamadan Önce, Uyarlama Sürecinde, Analiz Sürecinde)", 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), ,
Şekercioğlu G., "Ailede özerk-ilişkisel benlik algısı ile yurttaşlık aidiyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi ", The 3rd International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 15 Haziran - 16 Ocak 2017, pp.5-5
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "İşe Personel Alma, Nepotizm ve Örgütsel Gelişme Hakkında İnsan Kaynakları Çalışanlarının Görüşlerine İlişkin Nitel bir Analiz", 4. Örgütsel Davranış Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2016, ss.102-102
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.218-219 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., "Kağıt-Kalem Testi ve Web Temelli Test Olarak Uygulanan Ölçme Araçlarının Ölçme Değişmezliği ve Evren Ayrışıklığı Bakımından Karşılaştırılması", 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.220-221 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Bayat N., "The Invariance Of Writing Sensitivity Scale’S Factor Structure And Population Heterogenity", 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague, CEK CUM., 29-30 Kasım 2014, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Çetin M., Ayvalli M., "Preschool Teachers’ Recognition And Implementation Of Formal And Informal Measurement Methods And Techniques", International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, pp.224-224 (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Çokluk Ö., Büyüköztürk Ş., "Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi Ve Yordayıcılarının Belirlenmesi", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.54-55 (Özet) (Abstract)
Aksoy V., Diken İ.H., Şekercioğlu G., Diken Ö., Ardıç A., Tunçel A., "Turkish Version Of The Autism Screening Instrument For Educational Planning (Asiep-3)", Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, RUSYA, 11-13 Temmuz 2013, pp.2-2
Aksoy V., Diken İ.H., Şekercioğlu G., Ardıç A., "Eğitimsel Planlama Için Otizm Tarama Araçları (Asiep-3)'Nın Türkçeye Uyarlanması", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2013, ss.65-65
Özdemir O., Diken İ.H., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-Abc) Türkiye Uyarlaması: Pilot Çalışma Bulguları", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2013, ss.76-76
Özdemir O., Diken İ.H., Şekercioğlu G., Diken Ö., "Pilot Study Of The Turkish Version Of The Autism Behavior Checklist", Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, RUSYA, 11-13 Temmuz 2013, pp.1-1
Alev G., Diken İ.H., Ardıç A., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Pragmatik Dil Becerileri Envanteri Türkçe Versiyonunun (Pdbe) Standardizasyon Çalışması", 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2013, ss.23-23
Şekercioğlu G., "Assessing Teachers Tendencies For Collaboration", North American Chapter of the World Council for Curriculum and Instruction, Austin, Texas, ABD, 20-23 Ekim 2011, pp.66-66 (Abstract)
Çokluk Ö., Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Öğretmen Adaylarında Fatalizmin Yordayıcıları", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, ss.89-89
Yüksel B., Kaner S., Güzeller C.O., Şekercioğlu G., "Özel Eğitim Ve Genel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişliklerine Etki Eden Değişkenlerin Irdelenmesi", 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.89-89
Şekercioğlu G., Şenel R., "Developing Plurilingualism In Young Learners", IMBILD Intensive Programme, Linz, AVUSTURYA, 10-15 Ağustos 2009, pp.33-33
Tavşancıl E., Çokluk Ö., Gözen G., Şekercioğlu G., Bilican S., Kezer F., Yalçın Ö., Büyükturan E.B., Erdem D., Yalçın N., "Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi", 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2009, ss.223-236
Şekercioğlu G., Koç N., "Çocuklar Için Benlik Algısı Profilinin Uyarlama Çalışması", Uluslararası Katılımlı 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2009, ss.55-55
Kaner S., Şekercioğlu G., Yüksel B., "Öğretmen Mesleki Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss.317-331
Yüksel B., Kaner S., Şekercioğlu G., "Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss.515-530
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "The Adequacy Of The Focus Of Control Scale And Subdimensions Of The Decision Making Styles To Explain Fatalism", 13th World Conference in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2008, pp.111-111 (Abstract)
Güzeller C.O., Şekercioğlu G., "Using Artificial Neural Networks For Development Scale", The World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) Philippines Chapter Conference, Manila, FILIPINLER, 17-19 Nisan 2008, pp.77-77 (Özet) (Abstract)
Kaner S., Şekercioğlu G., Yüksel B., "Engelli Çocuğu Olan Ve Olmayan Anne Babaların Ana Babalık Yetkinliği Inançları, Evlilik Tükenmişliği Algıları Ve Çocukların Problem Davranışlarıyla Başa Çıkma Yollarının Incelenmesi", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2007, ss.118-118
Güzeller C.O., Şekercioğlu G., "Developing A Citizenship Belonging Scale And Examining The Relationship Between The Citizenship Belonging, Fatalism And Life Satisfaction", WCCI North American Chapter Conference, Massachusetts, ABD, 18-20 Ekim 2007, pp.23-23
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Developing An Attitude Scale Towards Foreign Language For Primary School Students", Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context, Presov, SLOVAKYA, 12-15 Nisan 2007, pp.103-112 (Abstract)
Aytuğ Koşan A.M., Çokluk Ö., Şekercioğlu G., Karahan T., "Tıp Fakültesi Dönem I. Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bilimsel Düşünme Becerileri, Düşünme Stilleri, Öğrenme Stilleri Açısından Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2006, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şekercioğlu G., "Psikolojik Testlerin Özellikleri", Psikolojik Testler: İlkeler, Uygulama ve Tanıtım, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.105-156, 2019 (Link)
Şekercioğlu G., "Yapısal Eşitlik Modellemesi", Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Baloğlu M., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.681-785, 2015 (Link)
Şekercioğlu G., "Hipotez Oluşturma", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.87-96, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Düşünmenin Bir Yöntemi", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.1-18, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Deseninin Seçimi", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.109-141, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Deseni", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.99-108, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Probleminin Oluşturulması", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.47-65, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Alanyazın Taraması", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.33-46, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "Değişkenlerin Belirlenmesi", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.67-85, 2014 (Link)
Şekercioğlu G., "İnsan Kaynaklarında İş Analizi", Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Ed., Turhan Kitabevi, Ankara, ss.153-190, 2010 (Link)
Çokluk Ö., Şekercioğlu G., Büyüköztürk Ş., "Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lisrel Uygulamaları", Pegem Akademi Yayıncılık, ANKARA, 2010 (Link)
Çokluk Ö., Yelboğa A., Şekercioğlu G., "İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme: Temel Kavram Ve Uygulamalar", Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Ed., Turhan Kitabevi, Ankara, ss.85-120, 2010 (Link)
Şekercioğlu G., "Araştırma Süreci: Kısa Bir Bakış", Araştırma Yöntemleri - Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Araştırma Rehberi, Çokluk Ö., Ed., Edge Akademi, Ankara, ss.19-30, 1999 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi