Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Işin G., "The building complex on the Tepecik acropolis at Patara", ANATOLIAN STUDIES, vol.60, pp.93-104, 2010
Işin G., "Excavations of "The Ruler's House" on the Tepecik Acropolis at Patara (2003-2007): The Terracottas of the Late Archaic-Early Classical Period", OLBA, vol.18, pp.85-106, 2010
Işin G., "“Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. 2. Teil: Funde klassischer bis römischer Zeit”. Yazarlar: Mitsopoulos-Leon,V., Lang-Auinger, C. Österreichisches Akademie der Wissenschaft Wien, 2007", JOURNAL OF HELLENIC STUDIES, vol.1, pp.210-211, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkut T., Işin G., Uygun Ç., Özdemir B., "Excavations at the Ancient City of Tlos (2005-2017)", ANMED. News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, pp.132-141, 2018
Işin G., "Tlos 2015 Kazı Etkinlikleri", Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.407-424, 2017
Korkut T., Çolak M., Işin G., "Tlos 2014 Kazı Etkinlikleri", Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.406-407, 2016
Korkut T., Işin G., "Tlos Antik Kenti Yakınlarındaki Tavabaşı Mağarası Kaya Resimleri", Tüba Ar, pp.37-49, 2015
Işin G., "Monuments Left Stateless during the Collapse Process of the Ottoman Empire", Aro, ss.6-21, 2015
Dündar E. , Işin G., "The hellenistic ceramics from the cellar of the building complex on the Tepecik acropolis at Patara in 2003-2009: Preliminary report", British Archaeological Reports, vol.2750, pp.203-215, 2015
Korkut T., Işin G., Takaoğlu T., Özdemir B.Ş., "Tlos Antik Kenti Yakınlarındaki Tavabaşı Mağarası Kaya Resimleri", Tüba-Ar, pp.37-49, 2015
Işin G., "Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Sürecinde Vatansız Kalmış Anıt Eserler- Monuments Left Stateless during the Collapse Process of the Ottoman Empire", ARO , pp.06-21, 2015
Işin G., "Sanctuaries and Cult Places of Apollo in Southern Pisidia", Anadolu/Anatolia, pp.87-104, 2014
Takoğlu T. , Korkut T., Işin G., " “Achaeological Evidence for the 9th 8th millennia BC at Girmeler Cave near Tlos in SW Turkey", Documenta Prehistorica, vol.41, pp.111-118, 2014 (Link)
Işin G., "The Sanctuaries And Cult Of Apollo In Southern Pisidia", ANADOLU/ANATOLIA, vol.40, pp.87-104, 2014 (Özet) (Abstract)
Işin G., "The Great God Mamblasenos/Apollo", Bollettino di Arhaeologia on line , vol.D , no.D1, pp.101-110, 2010 (Link)
Işin G., "Evren Tanrı İnsan yaratılışında Çift Cinsiyetlilik", Aktüel Arkeoloji, ss.98-102, 2009
Işin G., "The Preliminary Report to the Hellenistic Pottery of Patara from “Tepecik Hill", Asia Minor Studien , vol.55, pp.157-171, 2008
Işin G., "Cult of Apollo in Southern Pisidia and Apollo Sideton", Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi, vol.2, pp.107-116, 2008
Işin G., "“Tepecik Sarnıcı” Ed. F. Işık “Patara 2004”. ", ANMED. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, vol.1, pp.61-62, 2005
Işin G., "“Tepecik Dönmez Açması” Ed. F. Işık, “Patara 2003” ", ANMED. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri , vol.1, pp.41-43, 2004
Işin G., "Terrakotten Als Grabbeigaben In Den Nekropolen Von Patara", Babesch , vol.suppl., pp.107-115, 2002
Işin G., "Ointment/Medicine Vessels from Patara: An Overview of a simple Hellenistic Form in the Ancient Mediterranean World", Archeologischer Anzeiger, vol.2, pp.85-96, 2002
Işin G., "Apollo Of Patara", Lykia, vol.3, pp.65-70, 1999
Işin G., "The Ruins At Kozan-Bodrumkaya", ADALYA, vol.3, pp.111-128, 1998
Işin G., "The Easternmost Rock Tomb In Lycia: Topal Gavur", Lykia, vol.1, pp.68-78, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Işin G., "Lykia'da Mezar Sahipliği ve Kültürel Kimlik Algısı", TAG Türkiye Serisi Arkeolojik Şeyler 5-6 Şubat 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Şubat 2017, vol. 2, pp.129-143
Işin G., "Ölü Ölüm Müzecilik ", Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi I Nekropol ve Peyzaj Uygulamalar Yaklaşımlar Öneriler, BURSA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2016, pp.10-10 (Özet) (Abstract)
Işin G., Bideci M. , "Bir İmge Olarak Knidos Aphroditesi'nin Kültürel Miras Kapsamında Hikayeleştirilmesi", Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, ss.5-5 (Link)
Korkut T., "Tavabaşı Mağarası", 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.109-110
Işin G., "Tepecik Akropolisi", 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2009, pp.3-4
Işin G., "Tepecik Bey Konağı", 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2008, pp.338-339
Işin G., "The Hellenistic And Roman Pottery Of Patara", XVI. International Congress of Classical Archaeology, ABD, 23-26 Ağustos 2003, pp.98-012
Işin G., "Yumaklar Arpalık Tepe Küçük Buluntuları: Ön Rapor", 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 1- 3 Haziran 2005, pp.125-134
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Korkut T., Işin G., Takaoğlu T., "Cave habitations in Chalcolithic Lycia: The case of Tavabaşı near Tlos", in: Communities in transition, sØren dietZ, fanis maVridis, ZARKO TANKOSIC and TURAN TAKAOĞLU., Eds., Oxbow Books For Academics , Oxford & Philadelphia, pp.548-555, 2017
Işin G., Yildiz M.E., "Tomb Ownership in Lycia: Site selection and burial rights with selected rock tombs and epigraphic material from Tlos", in: Life & Death in Asia Minor, Hellenistic Roman & Byzantine Times, Brandt j.R, Hagelberg E, Bjornstad G, Ahrens S, Eds., Oxbow Books , Oxford, pp.85-109, 2017 (Link)
Korkut T., Işin G., "Fethiye Müzesi'nden Bir Grup Tlos Seramiği", Arkeoloji, Epigrafi , Jeoloji , Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu, Korkut T, Ed., Seydikemer Kaymakamlığı Yayınları I, Ankara, ss.213-228, 2015
Işin G., "Terracotta Figurines from Arpalık Tepe in Pisidia", in: Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine volume 2 Iconographie et contexts. Figurines de terre cuite en Méditerranée orientale grecque et romaine. Iconographie et Contextes., Muller A., Laflı E., Huysecom-Haxi S., Eds., Les éditions du Septentrion , Lille, pp.551-567, 2015 (Link)
Işin G., Takaoğlu T., Sezgin K., "Tlos Seramikleri", Arkeoloji Epigrafi Jeoloji Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu, Korkut Taner, Ed., Seydikemer Kaymakamlığı, Ankara, ss.148-213, 2015
Işin G., "Patara’Dan Terrakotta Bir Portre-Büst", in: Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGETES, Delemen, İ., Eds., Zero Prodüksiyon, İstanbul, pp.587-599-, 2008
Işin G., "Patara Terrakottaları. Hellenistik Ve Erken Roma Dönemleri. Patara V", Zero Prodüksiyon, İSTANBUL, 2007
Işin G., "An Achaemenid Stamp Seal From Patara", in: The Achaemenid Impact on Local Populations and Culture in Anatolia (6th – 4th Centuries B.C.), Delemen, İ., Eds., Zero Prodüksiyon, İstanbul, pp.75-82-, 2007
Işin G., "Hellen Düşüncesinde Teklik İçinde Çiftlik Kavramının Kökeni Ve Anadolu’Daki İzleri", in: 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan Anadolu’da Doğdu , Korkut, T., Işkan, H., Işın, G., Eds., Ege, İstanbul, pp.369-377-, 2004
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Denktaş M., Işin G., Uçar A., "ANTALYA 2 İDARE MAHKEMESİ 2016 340 NOLU DOSYA", ANTALYA 2 İDARE MAHKEMESİ, 11 Sayfa, Antalya, Kasım, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi