Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Işin G., "The building complex on the Tepecik acropolis at Patara", ANATOLIAN STUDIES, vol.60, pp.93-104, 2010
Işin G., "Excavations of "The Ruler's House" on the Tepecik Acropolis at Patara (2003-2007): The Terracottas of the Late Archaic-Early Classical Period", OLBA, vol.18, pp.85-106, 2010
Işin G., "“Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. 2. Teil: Funde klassischer bis römischer Zeit”. Yazarlar: Mitsopoulos-Leon,V., Lang-Auinger, C. Österreichisches Akademie der Wissenschaft Wien, 2007", JOURNAL OF HELLENIC STUDIES, vol.1, pp.210-211, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkut T., Işin G., Uygun Ç., Özdemir B., Usanmaz U.O., "Excavations at the Ancient City of Tlos in 2018 Tlos Antik Kenti Kazıları 2018", ANMED, no.17, pp.115-122, 2019
Korkut T., Işin G., Uygun Ç., Özdemir B., "Excavations at the Ancient City of Tlos (2005-2017)", ANMED. News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, pp.132-141, 2018
Işin G., "Tlos 2015 Kazı Etkinlikleri", Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.407-424, 2017
Korkut T., Çolak M., Işin G., "Tlos 2014 Kazı Etkinlikleri", Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.406-407, 2016
Dündar E. , Işin G., "The hellenistic ceramics from the cellar of the building complex on the Tepecik acropolis at Patara in 2003-2009: Preliminary report", British Archaeological Reports, vol.2750, pp.203-215, 2015
Korkut T., Işin G., Takaoğlu T., Özdemir B.Ş., "Tlos Antik Kenti Yakınlarındaki Tavabaşı Mağarası Kaya Resimleri", Tüba-Ar, pp.37-49, 2015
Işin G., "Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Sürecinde Vatansız Kalmış Anıt Eserler- Monuments Left Stateless during the Collapse Process of the Ottoman Empire", ARO , pp.06-21, 2015
Korkut T., Işin G., "Tlos Antik Kenti Yakınlarındaki Tavabaşı Mağarası Kaya Resimleri", Tüba Ar, pp.37-49, 2015
Işin G., "Monuments Left Stateless during the Collapse Process of the Ottoman Empire", Aro, ss.6-21, 2015
Işin G., "The Sanctuaries And Cult Of Apollo In Southern Pisidia", ANADOLU/ANATOLIA, vol.40, pp.87-104, 2014 (Özet) (Abstract)
Işin G., "Sanctuaries and Cult Places of Apollo in Southern Pisidia", Anadolu/Anatolia, pp.87-104, 2014
Takoğlu T. , Korkut T., Işin G., " “Achaeological Evidence for the 9th 8th millennia BC at Girmeler Cave near Tlos in SW Turkey", Documenta Prehistorica, vol.41, pp.111-118, 2014 (Link)
Işin G., "The Great God Mamblasenos/Apollo", Bollettino di Arhaeologia on line , vol.D , no.D1, pp.101-110, 2010 (Link)
Işin G., "Evren Tanrı İnsan yaratılışında Çift Cinsiyetlilik", Aktüel Arkeoloji, ss.98-102, 2009
Işin G., "The Preliminary Report to the Hellenistic Pottery of Patara from “Tepecik Hill", Asia Minor Studien , vol.55, pp.157-171, 2008
Işin G., "Cult of Apollo in Southern Pisidia and Apollo Sideton", Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi, vol.2, pp.107-116, 2008
Işin G., "“Tepecik Sarnıcı” Ed. F. Işık “Patara 2004”. ", ANMED. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, vol.1, pp.61-62, 2005
Işin G., "“Tepecik Dönmez Açması” Ed. F. Işık, “Patara 2003” ", ANMED. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri , vol.1, pp.41-43, 2004
Işin G., "Terrakotten Als Grabbeigaben In Den Nekropolen Von Patara", Babesch , vol.suppl., pp.107-115, 2002
Işin G., "Ointment/Medicine Vessels from Patara: An Overview of a simple Hellenistic Form in the Ancient Mediterranean World", Archeologischer Anzeiger, vol.2, pp.85-96, 2002
Işin G., "Apollo Of Patara", Lykia, vol.3, pp.65-70, 1999
Işin G., "The Ruins At Kozan-Bodrumkaya", ADALYA, vol.3, pp.111-128, 1998
Işin G., "The Easternmost Rock Tomb In Lycia: Topal Gavur", Lykia, vol.1, pp.68-78, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Işin G., "Lykia'da Mezar Sahipliği ve Kültürel Kimlik Algısı", TAG Türkiye Serisi Arkeolojik Şeyler 5-6 Şubat 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Şubat 2017, vol. 2, pp.129-143
Işin G., "Ölü Ölüm Müzecilik ", Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi I Nekropol ve Peyzaj Uygulamalar Yaklaşımlar Öneriler, BURSA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2016, pp.10-10 (Özet) (Abstract)
Işin G., Bideci M. , "Bir İmge Olarak Knidos Aphroditesi'nin Kültürel Miras Kapsamında Hikayeleştirilmesi", Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, ss.5-5 (Link)
Korkut T., "Tavabaşı Mağarası", 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.109-110
Işin G., "Tepecik Akropolisi", 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2009, pp.3-4
Işin G., "Tepecik Bey Konağı", 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2008, pp.338-339
Işin G., "The Hellenistic And Roman Pottery Of Patara", XVI. International Congress of Classical Archaeology, ABD, 23-26 Ağustos 2003, pp.98-012
Işin G., "Yumaklar Arpalık Tepe Küçük Buluntuları: Ön Rapor", 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 1- 3 Haziran 2005, pp.125-134
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Işin G., "ANTİK ÇAĞ’DA ÖLÜM VE MÜZECİLİK / DEATH IN THE ANCIENT HISTORY AND MUSEOLOGY / ", NEKROPOL VE PEYZAJ UYGULAMALAR, YAKLAŞIMLAR VE ÖNERİLER , Şahin M., Özkılınç G., Özbey A.S., Ed., Nilüfer Yayıncılık, Bursa, ss.125-135, 2019 (Özet) (Abstract)
Korkut T., Işin G., Takaoğlu T., Özdemir B., "TLOS ANTİK KENTİ VE TERİTORYUMU PREHİSTORİK YERLEŞİMLERİ", in: Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri - IV Olympos Araştırmaları - II ULUSLARARASI, Korkut T., Işın G., Takaoğlu T., Özdemir B., Eds., Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, pp.110-130, 2018
Korkut T., Işin G., Takaoğlu T., "Cave habitations in Chalcolithic Lycia: The case of Tavabaşı near Tlos", in: Communities in transition, sØren dietZ, fanis maVridis, ZARKO TANKOSIC and TURAN TAKAOĞLU., Eds., Oxbow Books For Academics , Oxford & Philadelphia, pp.548-555, 2017
Işin G., Yildiz M.E., "Tomb Ownership in Lycia: Site selection and burial rights with selected rock tombs and epigraphic material from Tlos", in: Life & Death in Asia Minor, Hellenistic Roman & Byzantine Times, Brandt j.R, Hagelberg E, Bjornstad G, Ahrens S, Eds., Oxbow Books , Oxford, pp.85-109, 2017 (Link)
Korkut T., Işin G., "Fethiye Müzesi'nden Bir Grup Tlos Seramiği", Arkeoloji, Epigrafi , Jeoloji , Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu, Korkut T, Ed., Seydikemer Kaymakamlığı Yayınları I, Ankara, ss.213-228, 2015
Işin G., "Terracotta Figurines from Arpalık Tepe in Pisidia", in: Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine volume 2 Iconographie et contexts. Figurines de terre cuite en Méditerranée orientale grecque et romaine. Iconographie et Contextes., Muller A., Laflı E., Huysecom-Haxi S., Eds., Les éditions du Septentrion , Lille, pp.551-567, 2015 (Link)
Işin G., Takaoğlu T., Sezgin K., "Tlos Seramikleri", Arkeoloji Epigrafi Jeoloji Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu, Korkut Taner, Ed., Seydikemer Kaymakamlığı, Ankara, ss.148-213, 2015
Işin G., "Patara’Dan Terrakotta Bir Portre-Büst", in: Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGETES, Delemen, İ., Eds., Zero Prodüksiyon, İstanbul, pp.587-599-, 2008
Işin G., "Patara Terrakottaları. Hellenistik Ve Erken Roma Dönemleri. Patara V", Zero Prodüksiyon, İSTANBUL, 2007
Işin G., "An Achaemenid Stamp Seal From Patara", in: The Achaemenid Impact on Local Populations and Culture in Anatolia (6th – 4th Centuries B.C.), Delemen, İ., Eds., Zero Prodüksiyon, İstanbul, pp.75-82-, 2007
Işin G., "Hellen Düşüncesinde Teklik İçinde Çiftlik Kavramının Kökeni Ve Anadolu’Daki İzleri", in: 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan Anadolu’da Doğdu , Korkut, T., Işkan, H., Işın, G., Eds., Ege, İstanbul, pp.369-377-, 2004
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Denktaş M., Işin G., Uçar A., "ANTALYA 2 İDARE MAHKEMESİ 2016 340 NOLU DOSYA", ANTALYA 2 İDARE MAHKEMESİ, 11 Sayfa, Antalya, Kasım, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi