Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyildirim Gümüş F., Özyildirim G., "Reflective Thinking and Probabilistic Thinking: An Example of Elementary School Students.", Acta Didactica Napocensia, vol.13, no.1, pp.43-56, 2020 (Link)
Sabanci A., Özyildirim G., "The Adaptation of Behavior and Instructional Management Scale into Turkish Language Context: Validity and Reliability Analysis", International Journal of Educational Leadership and Management, vol.8, no.1, pp.34-59, 2020 (Link)
Özyildirim G., "The Effect of Pre-Service Teachers’ Beliefs on Behavior and Instructional Management on Their State of Liking of Children", International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.1, pp.143-165, 2020 (Link)
Kayikçi K., Özyildirim G., "İl Maarif Müfettişlerinin Hissettikleri Yalnızlık Duygusu: Nedenleri ve Başa Çıkmada Kullandıkları Yollar", Journal of Qualitative Research in Education, vol.7, pp.1500-1524, 2019 (Link)
Özyildirim G., Özyıldırım Gümüş F., "Relationship Between Classroom Management Beliefs and Ethical Sensitivity Levels of Preservice Elementary Mathematics Teachers", Journal of Teacher Education and Educators, vol.8, no.2, pp.131-155, 2019 (Link)
Özyildirim G., Kayikçi K., "ÖRGÜTSEL YALNIZLIK ANKETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İL MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN ÖRGÜTSEL YALNIZLIKLARININ İNCELENMESİ", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.11, no.52, ss.137-164, 2019
Özyildirim G., Kayikçi K., Özdemir İ., "Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri. ", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.17, ss.2170-2187, 2018 (Link)
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "Okul Yöneticisi Seçme Ve Yerleştirme Uygulamasına ilişkin Bir Değerlendirme: Görev Süresi Dolan Okul müdürlerinin, Yeniden Görevlendirilme Usullerine ilişkin Görüşleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.874-888, 2018 (Link)
Özyildirim G., Kayıkçı K., "The Assessment On The Applıcation Of School Administrator Selection In Turkey Related To Competency And Career Principles Of Human Resource Management ", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.270-297, 2017 (Link) (Abstract)
Sabancı A., Çimili Gök E.B., Özyildirim G., "School Managers’ Electronic Communication Preferences and Their Implications for Future", Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.1083-1098, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Özyildirim G., Kayıkçı K., "The Conflict Management Strategies Of School Administrators While Conflicting With Their Supervisors", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.1-20, 2017 (Link) (Abstract)
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "The investigation of discipline problems about teachers and administrators reported to the provincial directorate of education", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, pp.78-102, 2016 (Link)
Özyildirim G., Aksu M., "An Investigation on Developmental Supervision Model: Supervisors' and Administrators' Opinions and Teachers' Expectations", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.6, pp.125-146, 2016 (Link)
Aksu M., Aksu T., Özyildirim G., "Theory-practice relations: the views of school administrators", Contemporary Educational Leadership, vol.2, pp.72-95, 2015 (Link)
Sabanci A., Özyildirim G., İmşir R., "The Effect of ICT Usage on the Classroom Management: A Case Study in Language Teaching ", International Review of Social Sciences and Humanities, vol.2, pp.232-245, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özyildirim G., "Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygıları arasındaki ilişki", EYFOR-X, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2019, pp.1-1
Özyildirim G., "Öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin özyeterlik inançları. ", EYFOR-X, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2019, pp.2-2
Özyildirim G., Sabanci A., "The reliability and validity study of Behaviour andInstructional Management Scale in Turkish context", 11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences,, Valletta, MALTA, , pp.59-60
Kayikçi K., Özyildirim G., "Örgütsel Yalnızlık Ölçeğinin Geliştirilmesi", Vth International Eurasian Educational Research Congress, aNTALYA, TÜRKIYE, , pp.499-500
Sabanci A., Özyildirim G., "Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyi İle Sınıf Yönetimi İnançları Arasındaki İlişki", V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, TÜRKIYE,
Özyildirim G., Kayıkçı K., "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesindeki Maarif Müfettişleri Biriminin Örgütsel Yalnızlık Açısından İncelenmesi ", 9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2017, pp.23-24
Sabancı A., Özyildirim G., "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Etiksel Olaylara Yönelik Algıları", 9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2017, pp.50-51
Özyildirim G., Özyıldırım Gümüş F., "Investigation of Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Ethical Sensitivities in Terms of Some Variables", 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.303-305 (Link) (Abstract)
Özyildirim G., Özyıldırım Gümüş F., "An Investigation of Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Beliefs About Classroom Management According To Some Variables", 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.306-308 (Link) (Abstract)
Karataş S., Özyildirim G., Su A., "Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitimin Ekonomi Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.1-10
Sabanci A., Özyildirim G., Engür A., "DENETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUN DURUMLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLEMELERİNİN ETİK TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", EYFOR VII, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Kasım 2016, pp.146-147
Sabanci A., Özyildirim G., Engür A., "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİYE ERİŞİM VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRMEDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE BU SÜREÇTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR", EYFOR VII, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Kasım 2016, pp.144-145
Sabanci A., Özyildirim G., Engür A. , "Akademisyenlerin Görüşlerine Göre Soruşturmacı Olarak Soruşturma Süreçlerinde Etik İlke ve Kurallara Uygun Davranma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması", VIII. Uluslararasi Eğitim Denetimi Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.19-19
Özyildirim G., Aksu M., "Supervısors’ And Admınıstrators’ Understandıng And Teachers’ Expectatıons Of Supervısıon To Glıckman’S Developmental Model", WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.59-59
Aksu M., Özyildirim G., "How Do Educatıonal Admınıstrators See The Issues On Access To Educatıon Of Dısadvantageous Chıldren? A Phenomenologıcal Study", INTE 2014 (International Conference on New Horizons in Education), Paris, FRANSA, 24-28 Haziran 2014, pp.1-1
Sabanci A., İmşir R. , Özyildirim G., "English Language Teachers’ Views About The Effect Of Ict On The Classroom Management: A Case Study", The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2013, pp.87-99
Aksu M., Aksu T., Özyildirim G., "How Do Educational Administrators See Theory And Practice Relations?.", ENIRDELM 2013 (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management),, Portoroz, SLOVENYA, 19-21 Eylül 2013, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kayikçi K., Özyildirim G., "Supervision as a Personnel Development Device", in: Progress in Education, Roberta V. Nata, Eds., NOVA Publications , New York, pp.87-106, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi