Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi , 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi , 2009 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü, 28.11.2006 - 31.10.2008
Fakülte Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü, 23.11.2006 - 23.11.2010
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü, 14.11.2006 - 14.11.2008
Merkez Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi , Sürekli Eğitim Merkezi, 01.11.2004 - 03.11.2014
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi , Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 01.11.2004 - 01.11.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi , Sürekli Eğitim Merkezi, 01.11.2004 - 03.11.2008
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü, 01.10.2000 - 30.11.2004
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi , , 01.09.2000 - 30.11.2009
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2014-2015
Öğretim Tasarımı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Okullarda Örtük Program Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Lisans, 2014-2015
Davranış Bilimleri, Lisans, 2012-2013
Yaratıcı Yazı , Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Şimşek, "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, G.Duman, "Mobil Destekli Dil Öğretiminde Araştırma Eğilimleri Program Geliştirme Açısından Doğurguları ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, B.Uyanık, "UNIQUE 9 Ders Kitabının Milli Eğitim İngilizce Dersi Öğretim Programına Uygunluğu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, Ş.Akbunar, "Yükseköğretimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Öğrenci İhtiyaçlarına Göre İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, B.Başkök, "Yaratıcı yazı etkinliklerinin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine olan tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisi.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, B.Çimen, "Devlet ve özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğretim sürecinde mizah kullanma yeterlilikleri konusundaki algılarının incelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, F.Demir, "6-13 Yaş Arası Çocukların Yaratıcılıklarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından incelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Yılmaz, "İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin Antalya Bölgesinin tarihi ve arkeolojik özellikleriyle ilgili temel kavramları öğrenmelerinde müzenin etkis", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, O.Bal, "Yaratıcı Yazı Etkinliklerinin Anadolu Liselerindeki Dil Bölümlerinde Kullanımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Ağustos, 2014
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Ağustos, 2011
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi , Ağustos, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, 9 Eylül Üniversitesi , Mayıs, 2009
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Selçuk Üniversitesi , Mayıs, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi