Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. GÜRAY TONGUÇ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Rektörlük
Bölüm : Enformatik
Ana Bilm Dalı : Enformatik
Sabit Telefon : +90 242 3106033
E Posta Adresi : guraytongucakdeniz.edu.tr | guray.tongucgmail.com
Web Adresi :
Ofis : Enformatik Bölüm Başkanlığı, İletişim Faültesi Yeni Bina, ZC20
Posta Adresi : Enformatik Bölüm Başkanlığı Akdeniz Üniversitesi Kampüs - 07059 ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Anabilim Dalı, 2007-2014
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2004-2007
Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Taşıtlarda Akıllı Trafik Kontrol Sistemlerinin Yazılım ve Donanımlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Anabilim Dalı Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, "Görüntü Isleme Teknikleri Kullanılarak Meyve Tasnifi", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı Şubat, 2007.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
15th Summer School on Image Processing, Institute of Informatics, University of Szeged, 2007
Araştırma Alanları
Bilgisayarla Görme
Diğer
Diğer
Haberleşme Uygulamaları
Haberleşmeli Kontrol Sistemleri
Bilgisayarla Görme
Mekatronik Sistemler
Rota ve Hareket Planlama
Görüntü ve Video İşleme
Tarım Makineleri Tasarımı ve İmalatı
Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon
Web Of Science Araştırma Alanları
Computer Science, Information Systems
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Computer Science, Software Engineering
Automation & Control Systems
Transportation
Transportation Science & Technology
Agricultural Engineering
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Rektörlük, 2014 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Rektörlük, 2008 - 2014
Ögr.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Keçiborlu MYO, 2004 - 2008
Mesleki ve İdari Deneyimler
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), , 01.01.2014 - 12.09.2014
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye’de Otomotiv İmalatı ve Özgün Otomotiv Marka Oluşturma Yolları Komisyonu, , 01.01.2014 - 12.09.2014
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKTS Koordinatoru, , 01.01.2011 - 12.09.2014
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu, , 01.01.2011 - 12.09.2014
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bologna Eşgüdüm Komisyonu, , 01.01.2011 - 12.09.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKTS, , 01.01.2008 - 01.01.2011
Programcı, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi, 15.05.2002 - 12.10.2004
Verdiği Dersler
Bilgi Teknolojileri Kullanımı.Ş66, Lisans, 2014-2015
Bilgisayar II.Ş3, Lisans, 2014-2015
Bilgi Teknolojileri Kullanımı.Ş63, Lisans, 2014-2015
Klavye Kullanımı II.Ş2, Ön Lisans, 2014-2015
Bilgi Teknolojileri Kullanımı.Ş81, Lisans, 2014-2015
İnternet Programcılığı.Ş6, Lisans, 2014-2015
Bilgisayar II.Ş10, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.Ş14, Ön Lisans, 2014-2015
Bilgisayar I.Ş5, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.Ş64, Ön Lisans, 2014-2015
Bilgi Teknolojileri Kullanımı.Ş13, Lisans, 2014-2015
Bilgi Teknolojileri Kullanımı.Ş23, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.Ş43, Ön Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi.Ş70, Ön Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tonguç G., "Automatic recognition of student emotions from facial expressions during a lecture", COMPUTERS & EDUCATION, vol.0, no.0, pp.0-0, 2020 (Link)
Tonguç G., Akçay İ.H., Gürbüz H., "Improvement of the visual warning system for various driving and road conditions in road transportation", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D:PROCEEDİNGS OF THE INSTİTUTİON OF MECHANİCAL ENGİNEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBİLE ENGİNEERİNG, vol.232, pp.175-187, 2017 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sezgin E., Tonguç G., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) , vol.5, pp.296-304, 2016
Gürbüz H., Tonguç G., Yağcilar Tonguç G., "Designing Early Warning Pictogram For Driver Information System And Sample Application", International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), vol.4, no.IJMPE-IRAJ-DOI-4037, pp.67-70, 2016 (Link) (Abstract)
Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkara O., "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı, cilt.1, ss.221-232, 2013
Yiğit T., Aruğaslan E., Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkanan A., "Geleneksel Eğitim Ve Uzaktan Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ET-AD), vol.3, pp.1-1, 2012
Tonguç G., Yakut A.K., "Fruit Grading Using Digital Image Processing Techniques", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.5, ss.93-101, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özaydin Özkara B., Tonguç G., "Ders İçeriğinin Öğrenci Memnuniyeti ve Motivasyona Etkisi.", Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, , , pp.122-131
Tonguç G., Özaydın Özkara B., "Görüntü İşleme Temelli Yüz İfadeleri Tanıma Yöntemi İle İdeal Ders Süresi Tespiti", 3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.181-192 (Link) (Özet) (Abstract)
Tonguç G., Özaydin Özkara B., "Uzaktan Eğitimde Hologram Kullanımı", 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation (FL2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, vol.1, pp.1-1
Sezgin E., Tonguç G., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA", 7th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.164-164
Tonguç G., Özkanan A., "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİ İLE KARİYER DEĞERLERİ ARASINDAKİ UYUM", 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2016, cilt.1, no.1 , ss.1-1
Gürbüz H., Tonguç G., Yağcilar Tonguç G., "Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application", 21st International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Girit (Crete), YUNANISTAN, 22-22 Aralık 2015, pp.45-48
Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkara O., "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri", 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.158-165 (Link)
Yiğit T., Aruğaslan E., Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkanan A., "Geleneksel Eğitim ile Uzaktan Eğitimdeki Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği", 11th International Educational Technology (IET-C), İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, vol.2, pp.1539-1546
Tonguç G., Yakut A.K., "Bilgisayarlı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Elma Tasnifi", Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.1-1
Sencan A., Tokgozlu A., Tonguç G., "Forecasting of Solar Radiation Using Neural Networks and Wavelet Analysis", International Workshop II on Applications of Wavelets to Real World Problems / İstanbul Aydın University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.1-1
Albayrak M., Tonguç G., Pagacli D., "Kamu Kurumlarında Yeni Bir Hizmet İçi Eğitim Modeli: E-Eğitim", III. International Educational Technology Conference and Fair, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28-30 Mayıs 2003, vol.1, pp.636-641
Kultur C., Albayrak M., Oytun E., Tonguç G., "Internet Destekli Egitimde Icerik Gelistirme ve Surecin Onemi", III. International Educational Technology Conference and Fair, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28-30 Mayıs 2003, vol.1, pp.547-554
Tonguç G., Çolak F., "Fizik I Dersi Konularının Bilgisayar Ortamında Simülasyonu", SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 28-28 Mayıs 2001, ss.0-0 (Özet)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özaydin Özkara B., Tonguç G., "Ders İçeriğinin Öğrenci Memnuniyeti ve Motivasyona Etkisi", in: Current Database on Social Science, Zeynel KARACAGİL, Efecan ANAZ, Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp.122-131, 2018
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Meyve Tasnifi", BAP Y.Lisans, 1289YL-06, Araştırmacı, 2007
"Taşıtlarda Akıllı Trafik Kontrol Sistemlerinin Yazılım ve Donanımlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, 2740-D-11, Araştırmacı, 2014
Etkinlik Organizasyonu
SDÜ 16. Uluslarası Bilim ve Bahar Şenliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2012
Ostiv 2011 Meteorological Panel, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2011
International Workshop II On Applications Of Wavelets To Real World Problems, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2007
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2005
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Türkiye’de Otomotiv İmalatı ve Özgün Otomotiv Marka Oluşturma Yolları Komisyonu, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, -, Ocak 2014 - Eylül 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi