Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tonguç G., Ozkara B.O., "Automatic recognition of student emotions from facial expressions during a lecture", COMPUTERS & EDUCATION, vol.148, 2020 (Link)
Tonguç G., Akçay İ.H., Gürbüz H., "Improvement of the visual warning system for various driving and road conditions in road transportation", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D:PROCEEDİNGS OF THE INSTİTUTİON OF MECHANİCAL ENGİNEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBİLE ENGİNEERİNG, vol.232, pp.175-187, 2017 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezgin E., Tonguç G., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) , vol.5, pp.296-304, 2016
Gürbüz H., Tonguç G., Yağcilar Tonguç G., "Designing Early Warning Pictogram For Driver Information System And Sample Application", International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), vol.4, no.IJMPE-IRAJ-DOI-4037, pp.67-70, 2016 (Link) (Abstract)
Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkara O., "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı, cilt.1, ss.221-232, 2013
Yiğit T., Aruğaslan E., Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkanan A., "Geleneksel Eğitim Ve Uzaktan Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ET-AD), vol.3, pp.1-1, 2012
Tonguç G., Yakut A.K., "Fruit Grading Using Digital Image Processing Techniques", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.5, ss.93-101, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özaydin Özkara B., Tonguç G., "Ders İçeriğinin Öğrenci Memnuniyeti ve Motivasyona Etkisi.", Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, , , pp.122-131
Tonguç G., Özaydın Özkara B., "Görüntü İşleme Temelli Yüz İfadeleri Tanıma Yöntemi İle İdeal Ders Süresi Tespiti", 3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.181-192 (Link) (Özet) (Abstract)
Tonguç G., Özaydin Özkara B., "Uzaktan Eğitimde Hologram Kullanımı", 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation (FL2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, vol.1, pp.1-1
Sezgin E., Tonguç G., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA", 7th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.164-164
Tonguç G., Özkanan A., "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİ İLE KARİYER DEĞERLERİ ARASINDAKİ UYUM", 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2016, cilt.1, no.1 , ss.1-1
Gürbüz H., Tonguç G., Yağcilar Tonguç G., "Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application", 21st International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Girit (Crete), YUNANISTAN, 22-22 Aralık 2015, pp.45-48
Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkara O., "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri", 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.158-165 (Link)
Yiğit T., Aruğaslan E., Özaydin Özkara B., Tonguç G., Özkanan A., "Geleneksel Eğitim ile Uzaktan Eğitimdeki Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği", 11th International Educational Technology (IET-C), İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, vol.2, pp.1539-1546
Tonguç G., Yakut A.K., "Bilgisayarlı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Elma Tasnifi", Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.1-1
Sencan A., Tokgozlu A., Tonguç G., "Forecasting of Solar Radiation Using Neural Networks and Wavelet Analysis", International Workshop II on Applications of Wavelets to Real World Problems / İstanbul Aydın University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.1-1
Albayrak M., Tonguç G., Pagacli D., "Kamu Kurumlarında Yeni Bir Hizmet İçi Eğitim Modeli: E-Eğitim", III. International Educational Technology Conference and Fair, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28-30 Mayıs 2003, vol.1, pp.636-641
Kultur C., Albayrak M., Oytun E., Tonguç G., "Internet Destekli Egitimde Icerik Gelistirme ve Surecin Onemi", III. International Educational Technology Conference and Fair, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28-30 Mayıs 2003, vol.1, pp.547-554
Tonguç G., Çolak F., "Fizik I Dersi Konularının Bilgisayar Ortamında Simülasyonu", SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 28-28 Mayıs 2001, ss.0-0 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özaydin Özkara B., Tonguç G., "Ders İçeriğinin Öğrenci Memnuniyeti ve Motivasyona Etkisi", in: Current Database on Social Science, Zeynel KARACAGİL, Efecan ANAZ, Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp.122-131, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi