Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat , 2015 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Uzman Araştırmacı , Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Fitopatoloji , Viroloji , 01.04.2001 - 23.10.2015
Lab Tek., Adana Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji, Biyokimya, Hematoloji., , 19.01.1994 - 01.04.2001
VERDİĞİ DERSLER
Virüs Vektör İlişkileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Moleküler Bitki Virolojisi, Doktora, 2016-2017
Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Temel ve Moleküler Yöntemler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitki Virüs Hastalıklarına Karşı Dayanıklılık Mekanizmaları , Doktora, 2016-2017
Bitki virüs hastalıkları, Lisans, 2015-2016
Fitopatoloji , Lisans, 2014-2015
Diseases of Horticultural Plants, Lisans, 2014-2015
Diseases of Horticultural Plants, Lisans, 2013-2014
Agroecology and Plant Protection in Organic (ecological) Farming , Yüksek Lisans, 2013-2014
Fitopatoloji , Lisans, 2013-2014
Diseases of Horticultural Plants, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Sarı, "DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜS HASTALIĞINA KARŞI DAYANIKLILIĞI KIRAN TSWV (TOMATO SPOTTED WILT VIRUS) İZOLATININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Kantitatif Real-Time PCR İle Karpuz Bakteriyel Meyve Leke Hastalık Etmeni Acidovorax citrulli (Schaad vd. 2008)’nin Tanısı, Tespiti ve Karpuz Çeşitlerinin Hastalık Etmenine Karşı Duyarlılık Reaksiyonlarının Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2018
Tez Savunma, Güney Marmara Bölgesi’nde Allium Cinsi Bitkilerde Potyvirüslerin Tanılanması Ve Karakterizasyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018
Tez Savunma, GAP BÖLGESİ BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜK ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ, ETKİN PATOJENİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE MÜCADELESİNDE MİKORİZANIN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü , Aralık, 2017
Tez Savunma, TÜRKİYE’DEKİ SU KABAK (Lagenaria siceraria)’LARINDA KABAK SARI MOZAYİK VİRÜSÜNE (ZYMV) DAYANIKLILIK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ, Erciyes Üniversitesi , Temmuz, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi