Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2020 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat , 2015 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Uzman Araştırmacı , Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Fitopatoloji , Viroloji , 01.04.2001 - 23.10.2015
Lab Tek., Adana Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji, Biyokimya, Hematoloji., , 19.01.1994 - 01.04.2001
VERDİĞİ DERSLER
Moleküler Bitki Virolojisi, Doktora, 2018-2019
Virüs Vektör İlişkileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitki Virüs Hastalıklarına Karşı Dayanıklılık Mekanizmaları , Doktora, 2016-2017
Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Temel ve Moleküler Yöntemler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitki virüs hastalıkları, Lisans, 2015-2016
Diseases of Horticultural Plants, Lisans, 2014-2015
Fitopatoloji , Lisans, 2014-2015
Diseases of Horticultural Plants, Lisans, 2013-2014
Fitopatoloji , Lisans, 2013-2014
Agroecology and Plant Protection in Organic (ecological) Farming , Yüksek Lisans, 2013-2014
Diseases of Horticultural Plants, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, P.Sarıkaya, "Antalya İli Patlıcan Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi ve En Yaygın Virüsün Moleküler Karakterizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Barut, "Biberde Dayanıklılığı Kıran Biber Hafif Benek Virüsü'nün (Pepper mild mottle virus,PMMoV) Belirlenmesi ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, N.Sarı, "DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜS HASTALIĞINA KARŞI DAYANIKLILIĞI KIRAN TSWV (TOMATO SPOTTED WILT VIRUS) İZOLATININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, DOMATESTE SW-5 DAYANIKLILIĞINI KIRAN TSWV İZOLATLARININ BELİRLENMESİ İÇİN REAL TİME PCR YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Güney Marmara Bölgesi’nde Allium Cinsi Bitkilerde Potyvirüslerin Tanılanması Ve Karakterizasyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018
Tez Savunma, Kantitatif Real-Time PCR İle Karpuz Bakteriyel Meyve Leke Hastalık Etmeni Acidovorax citrulli (Schaad vd. 2008)’nin Tanısı, Tespiti ve Karpuz Çeşitlerinin Hastalık Etmenine Karşı Duyarlılık Reaksiyonlarının Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2018
Tez Savunma, GAP BÖLGESİ BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜK ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ, ETKİN PATOJENİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE MÜCADELESİNDE MİKORİZANIN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü , Aralık, 2017
Tez Savunma, TÜRKİYE’DEKİ SU KABAK (Lagenaria siceraria)’LARINDA KABAK SARI MOZAYİK VİRÜSÜNE (ZYMV) DAYANIKLILIK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ, Erciyes Üniversitesi , Temmuz, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi