Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç G., Fidan H., Sari N., Çaliş Ö., "A comparative study on apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) isolates from different hosts of the east Mediterranean region ın Turkey", Applied Ecology And Environmental Research, vol.18, no.1, pp.141-157, 2020 (Abstract)
Çolak A., Fidan H., Gökhan B. , "MOLECULAR CHARACETIZATION OF TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS AND FUSARIUM OXYSPORUM FORMAE SPECIALES AND RACES OF TOMATO AREAS IN NORTHERN CYPRUS.", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.19, no.3, pp.25-35, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Murat H., Yilmaz N., Fidan H., "EVALUATION OF SOME CUCURBIT ACCESSIONS COLLECTED FROM NORTHERN CYPRUS FOR RESISTANCE TO ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS (ZYMV)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.7, pp.5402-5404, 2019 (Özet) (Abstract)
Fidan H., Koç G. , "Occurrence of Artichoke latent potyvirus (ARLV) and Tomato spotted wilt virus (TSWV) as mixed infection in artichoke production areas", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, pp.7679-7691, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Fidan H., Karacaoğlu M., Koç G. , Caglar B.K., "Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) strains and epidemiological role of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) biotypes on tomato agroecology in Turkey", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.4, pp.9131-9144, 2019
Fidan H., Koç G., "Occurrence, ecology and phylogeny of banana streak badnavirus (BSV) and cucumber mosaic cucumovirus (CMV) in Musa sp. production areas of the Mediterranean coastline of Turkey", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.3, pp.5935-5951, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Fidan H., Sarı N. , "Molecular characterization of resistance-breaking tomato spotted wilt virus(TSWV) isolate medium segment in tomato", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, pp.5321-5339, 2019 (Link) (Özet)
Çolak A. , Fidan H., Karacaoğlu M., Daşgan Y., "The Identıfıcatıon of The Resıstance Levels of Fusarıum Oxysporum F. Sp. Radıcıs - Lycopersıcı And Tomato Yellow Leaf Curl Vıruses In Dıfferent Tomato Genotypes Wıth Tradıtıonal and Molecular Methods", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.1, pp.2203-2218, 2019 (Link) (Abstract)
Çolak Ateş A. , Fidan H., Özarslandan A., Ata A. , "Determınatıon of The Resıstance of Certaın Eggplant Lınes Agaınst Fusarıum Wılt, Potato Y Potyvırus and Root-Knot Nematode Usıng Molecular and Classıc Methods ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.11, pp.7446-7453, 2018 (Abstract)
Caglar B.K., Fidan H., Elbeaino T., "Detection and Molecular Characterization of Pepper Mild Mottle Virus from Turkey", JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY, vol.161, pp.434-438, 2013
Ozer M., Sipahioglu H.M., Usta M., Fidan H., "Cloning and sequencing of coat protein gene of Zucchini yellow mosaic virus isolated from squash and muskmelon in Turkey", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.36, pp.423-429, 2012
Caglar B.K., Fidan H., Guldur M.E., Elbeaino T., "The Prevalence of Three Viruses Infecting Fig in Southern Turkey", JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY, vol.159, pp.181-183, 2011
Fidan H., Baloğlu S., "FIRST REPORT OF LEEK YELLOW STRIPE VIRUS ON LEEK IN TURKEY", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.91, pp.234-234, 2009
Fidan H., Baloğlu S., "First Report of Onion yellow dwarf virus and Leek yellow stripe virus in Garlic in Turkey", PLANT DISEASE, vol.93, pp.672-672, 2009
Fidan H., Baloğlu S., "First Report Of Garlic Common Latent Virus İn Garlic İn Turkey", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.91, pp.97-112, 2009
Fidan H., Baloğlu S., "First Report Of Garlic Common Latent Virus İn Garlic İn Turkey", PLANT PATHOLOGY, vol.91, pp.112-112, 2009
Fidan H., Baloğlu S., "Fırst report of leek yellow strıpe vırus on leek ın Turkey", PLANT DISEASE, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Fidan H., Sarıkaya P. , "Antalya ili patlıcan (Solanum melongena) yetiştiriciliğinde sorun olan virüs hastalıkları Virus diseases in eggplant (Solanum melongena) cultivation in Antalya province ", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES , vol.33, no.1, pp.27-35, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Fidan H., "Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV): Güncel durumu ve geleceği Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV): Current situation and future prospects", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, vol.33, no.1, pp.41-49, 2020 (Özet) (Abstract)
Fidan H., Sarıkaya P. , Çaliş Ö., "First report of Tomato brown rugose fruit virus on tomato in Turkey", The British Society for Plant Pathology, vol.39, no.18, pp.18-18, 2019 (Abstract)
Fidan H., Barut M., "Biber hafif benek virüs’üne (PMMoV) karşı L4 dayanıklılık durumunun taranması ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.32, no.3, pp.297-305, 2019 (Link)
Fidan H., Sari N., "Domateste Tomato spotted wilt virüs’üne karşı dayanıklılığı kıran izolatının fenotipik karakterizasyonu", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.32, no.3, pp.307-314, 2019 (Link)
Erberk G., Onaral A., Fidan H., Çaliş Ö., "Burdur Rezene Üretim Alanlarında Tehditkâr Fungal Patojen: Cescosporidium punctum", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.68-73, 2019 (Link)
Yurtmen M., Hazır A., Gök P. , Fidan H., "Attemts to eradicate sharka disease in the Eastern Mediterranean region of Turkey.", Acta Horticulture, vol.2017, no.116, pp.116-122, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Ercan E. , Fidan H., Eker S. , "Hıyar mozaik virüsünün (CMV) hıyarda bitki besin elementi içeriğine etkisi", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.263-268, 2017 (Özet) (Abstract)
Nacar Ç. , Aras V. , Tekin S. , Fidan H., Ünlü M. , Sarı N. , "Zucchini yellow mosaic virüsüne tolerant yazlık kabak (Cucurbita pepo) hatlarında genetik farklılığın SRAP markır sistemleriyle belirlenmesi (Determination of genetic diversity by SRAP marker systems in tolerant to zuccuni yellow mosaic virus in squash (Cucurbita pepo))", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.115-120, 2017 (Özet) (Abstract)
Koç G. , Fidan H., "Türkiye’de Cucumber Mosaic Virus (CMV) için herdem yeşil bir konukçu: Polygala myrtifolia", DERİM, cilt.d34, no.1, ss.29-36, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Çolak Ateş A. , Fidan H., Yilmaz N., Konuksal A., "Botrytis fabae and Bean common mosaic virus (BCMV) are the most common diseases of Faba bean (Vicia faba L.) in TRNC", Akademik Ziraat Dergisi , vol.6, no.2, pp.111-118, 2017 (Abstract)
Ekbiç İ.E., Fidan H., Eker S., "Hıyar Mozaik Virüsünün (CMV) Hıyarda Bitki Besin Elementi İçeriğine Etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, cilt.6, ss.263-268, 2017
Nacar Ç., Aras V., Tekin S., Fidan H., Ünlü M., Sari N., "Zucchini yellow mosaic virüsüne tolerant yazlık kabak (Cucurbita pepo) hatlarında genetik farklılığın SRAPmarkır sistemleriyle belirlenmesi(Determination of genetic diversity by SRAP marker systems in tolerant to zuccuni yellow mosaic virus insquash (Cucurbita pepo))", Akademik Ziraat Dergisi, cilt.6, ss.115-120, 2017
İnce E., Gök P. , Ygül M. , Yurtmen M., Keleş Öztürk P. , Yavuz Ş. , et al., "Domestic quarantine studies of sharka disease in the Eastern Mediterranean region of Turkey", Acta Horticulture , vol.1163, no.1, pp.53-56, 2017 (Link) (Abstract)
Gür N., Atlıhan R. , Karut Ş. , Karacaoğlu M., Fidan H., Akbaş B. , et al., "Development and survival of Bemisia tabaci reared on Solanum nigrum under field conditions", Türkiye Entomoloji Dergisi, no.3, ss.193-198, 2016
Fidan H., Koç G., Topçu T., "Anthurium sp de Tomato Spoted Wilt Virus TSWV Enfeksiyonu ve Moleküler Karakterizasyonu", Alatarım, cilt.15, ss.28-36, 2016
Fidan H., Koç G. , Topçu T. , "Anthurium sp.’de Tomato Spoted Wilt Virus (TSWV) Enfeksiyonu ve Moleküler Karakterizasyonu ", ALATARIM, vol.15, no.1, pp.28-36, 2016 (Özet)
Koç G. , Fidan H., Baloğlu S., "Melon Necrotic Spot Virus (MNSV), A Newly Reported Virus Diseases in Squash Species for Turkey", Turkish Phytopathology, cilt.43, no.7, ss.1-7, 2014 (Abstract)
Caglar B.K., Elbeaino T., Küsek M., Pehlivan D., Fidan H., Portakaldalı M., "Stolbur Phytoplasma Infections in Potato and Tomato Plants from Different Locations in Turkey", Turkish Phytopathology , vol.39, no.3, pp.1-8, 2014
Fidan H., Adak N.A., Konuksal A., Akerzurumlu E., Yilmaz M.A., "Occurrence Of Alfalfa Mosaıc Vırus (AMV) Dıseases On Potato Crops In Northern Cyprus. ", Acta Horticulture, vol.960, pp.341-346, 2012
Ercan E. , Fidan H., Yıldız M., Abak K., "Screenıng Of Turkısh Melon Accessıons For Resıstance To ZYMV, WMV and CMV ", Notulae Scientia Bioloicae , vol.2, pp.55-57, 2010 (Abstract)
Öztemiz S., Güllü M., Fidan H., Bülbül F., "Akdeniz bölgesinde mısırda entegre mücadele araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları üzerine araştırmalar", KSÜ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2008
Öztemiz S., Güllü M., Fidan H., Özdemir F., Bülbül F., " Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Çalışmaları Üzerine Araştırmalar", KSÜ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.81-91, 2008 (Özet)
Aloğlu Ö., Ercan B. , Sade B., Soylu S., Öztemiz S., Palta Ç., et al., "Konya İlinde Zyginidia sohrab Zachvatkin (Hemiptera: Cicadellidae)’ın Mısır (Zea mays) BitkisindePopulasyon Gelişimi ile Bunun Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri", BİTKİSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.5, no.1309-3975, ss.8-17, 2007
Alaoğlu Ö., Ercan B., Sade B., Soylu S., Öztemiz S., Palta Ç., et al., "Zyginidia sohrab Zachvatkin (Hemiptera: Cicadellidae)’ın mısır (Zea mays L) bitkisinde popülasyon gelişimi ile yoğunluğunun verim ve verim öğeleri üzerine etkileri", Bitkisel Araştırma Dergisi, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bilgili A. , Fidan H., Yücel S. , Güldür M.E. , "Determination of Mixed Fusarium spp. Infections Causing Dryings in Pepper Growing Areas in the Gap Region of Turkey", International Workshop Plant Health: Challenges and Solutions 23-28 April, 2017 Antalya, TURKEY , ANTALYA, TÜRKIYE, 23-28 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.61-61 (Link)
Fidan H., "Identification and Severity of Pathogens of Fungal Diseases Caused Root and Crown Rot on Spring Cereals in Northern Cyprus", II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), IĞDIR, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.99-99
Fidan H., Denli N., Yetişir H., Öztürk P., Nacar Ç., "Open-Field Survey of Turkish Bottle Gourd Germplasm Reaction to Virus Diseases", The XIth Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics & Breeding, Varşova, POLONYA, 24-28 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.283-288
Fidan H., Koç G. , Topçu T. , "Anthurium sp, Türkiye’de Tomato Spoted Wilt Virus (TSWV) İçin Yeni Bir Konukçu", VI. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2016, ss.14-14
Koç G. , Fidan H., Baloglu S., "Zinnia elegans, Türkiye’de Cucumber Mosaic Virus (CMV) İçin Bir Ara Konukçu ", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi ,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.760-760
Çolak Ateş A. , Fidan H., Ata A. , "Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae) ve Patates çizgi virüsü (Potato Y potyvirus)’ne Dayanıklılığın Araştırılması ", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.601-601
Öztürk P., Fidan H., Keleş D., İnce E., Baloğlu S., "Karaisalı Biber Hatlarında Bazı Viral Etmenlerin Saptanması ve Tobacco etch virus (TEV) Hastalığına Dayanıklılık Geninin Araştırılması", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi ,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.736-736
Hekimhan H., Konuksal A., Fidan H., Gözüaçik C., Değirmenci R., Güllü M., et al., "IMPORTANT FUNGAL DISEASE PROBLEMS OF CEREAL PRODUCTION AREAS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS AND SOLUTION OFFERS", VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2016", Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.112-112
Fidan H., Çolak A.A. , Özarslandan A., Topçu T. , Yıldız G. , Abak K., "Domates Islah Programlarında Hastalıklara Dayanıklılık İçin Kullanılan Moleküler Markırların Klasik Bulaştırma Testleri ile Karşılaştırılması ", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu , ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Ekim 2016, ss.34-34
Atay Ü. , Efil F. , Fidan H., Öztürk H. , "Pestisit Kullaniminda Enerji Tüketimi", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi ,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.408-408
Çolak Ateş A. , Fidan H., "Farklı Domates Genotiplerinde Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici ve Tomato Yellows Leaf Curl Virus Dayanıklılık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi ,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.599-599
Fidan H., "Antalya’da Örtü Altı Domates ve Biber Alanlarında Dayanıklılık Kıran Tomato spotted wilt virus (TSWV) İzolatların Genetik Kıyaslanması", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi ,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.560-560
Fidan H., Koç G., Topçu T., "Anthurium sp Türkiye de Tomato Spoted Wilt Virus TSWV İçin Yeni Bir Konukçu", VI. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Koç G. , Fidan H., "Türkiye’de Cucumber Mosaic Virus (CMV) İçin Herdem Yeşil Bir Konukçu, Polygala myrtifolia", VI. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2016, ss.15-15
Fidan H., Ateş Çolak A., Özarslandan A., Topçu T., Yildiz G., Abak K., "Domates Islah Programlarında Hastalıklara Dayanıklılık İçin Kullanılan Moleküler Markırların Klasik Bulaştırma Testleri ile Karşılaştırılması", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, Ordu, TÜRKIYE,
İnce E., Güler P., Yegül M., Yurtmen M., Yavuz Ş., Öztürk P., et al., "Testing of domestic quarantine samples for Sharka disease in the East Mediterranen Region of Turkey ", II International Symposium on Plum Pox , ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.1-2
İnce E., Guler P.G., Yegül M., Yurtmen M., Ozturk P.K., Yavuz Ş., et al.,"Domestic quarantine studies of sharka disease in the Eastern Mediterranean region of Turkey", 3rd International Symposium on Plum Pox Virus, Antalya, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2016, vol.1163, pp.53-55
Yurtmen M. , Hazır A., Fidan H., "Yurtmen M.,Hazır A., Fidan H.,2016. Eradication Attempts of Sharka Disease in the Mediterranean Region of Turkey", II International Symposium on Plum Pox , ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.60-60
Koç G., Fidan H., "Türkiye de Cucumber Mosaic Virus CMV İçin Herdem Yeşil Bir Konukçu Polygala myrtifolia", VI. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Antalya, TÜRKIYE,
Çolak A.A. , Fidan H., Gökhan B., "KKTC Domates Alanlarında Fusarium oxysporum spesiyal form-ırkları ve Tomato yellow leaf curl virus’ün Moleküler Karakterisazyonu ", VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.602-602
Öztürk P., Fidan H., Keleş D., İnce E., Baloğlu S., "Karaisalı Biber Hatlarında Bazı Viral Etmenlerin Saptanması ve Tobacco etch virus TEV Hastalığına Dayanıklılık Geninin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Yurtmen M., Hazir A., Guler P.G., Fidan H., "Attempts to eradicate sharka disease in the Eastern Mediterranean region of Turkey", 3rd International Symposium on Plum Pox Virus, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2016, vol.1163, pp.153-159
Gülşen O., Gökbulut T., Fidan H., Firat A., "Molecular Characterızatıon Of ZYMV Resıstant And Susceptıble Cucumber Lınes", VI International Scientific Agricultural Symposium 'Agrosym 2015', Jahorina, BOSNA HERSEK, , pp.295-295
Gülşen O., Gökbulut T., Fidan H., Firat A.F., Gerçek S., "Molecular Characterızatıon Of ZYMV Resıstant And Susceptıble Cucumber Lınes", VI International Scientific Agricultural Symposium 'Agrosym 2015, Jahorina, BOSNA HERSEK, 15-18 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-2
Fidan H., Karanfiloğlu H. , Karamanlı A. , Kocadal E. , Baydar K. , "KKTC Enginar Üretim Alanlarında Yeni Bir Virüs Hastalığı Artichoke laten tvirus potyvirus (ArLV),", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2015, ss.1-1 (Özet)
Güllü M., Gözüaçik C., Fidan H., Hekimha N, H., Konuksal A., "THE DETERMINATION DISTRIBUTION AND PARASITOIDS SPECIES OF THE SUNNPEST, EURYGASTER INTEGRICEPS PUTON (HEMIPTERA: SCUTELLERIDAE) INCEREAL FIELDS IN NORTHERN CYPRUS", PLANT PROTECTION AND FOOD SAFETY, ,
Fidan H., Kocadal E. , Gökhan B., Adak N.A., "Distribution of Viruses Infecting Cucurbits Crops ın northern CyprusXVIII. ", XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015, , BERLİN, ALMANYA, 24-27 Nisan 2015, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Güllü M., Gözüaçik C., Konuksal A. , Hekimhan H., Fidan H., "The Dıstrıbutıon And Populatıon Densıty Of The Cereal Weevıl, Pachytychıus Hordeı (Brulle) (Coleoptera : Curculıonıdae) In Cereal Fıelds In Northern Cyprus. ", . 2 nd International Symposium for Agrieulture , OHRİD, MAKEDONYA, 7-9 Aralık 2015, vol.1, no.1, pp.1-2
Fidan H., Kocadal E., Gökhan B., Adak N., "Distribution of Viruses Infecting Cucurbits Crops ın northern Cyprus", XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015, BERLİN, ALMANYA, 24-28 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-2
Güllü M., Gözüaçik C., Hekimhan H., Fidan H., "The Dıstrıbutıon And Populatıon Densıty Of The Cereal Weevıl, Pachytychıus Hordeı (Brulle) (Coleoptera : Curculıonıdae) In Cereal Fıelds In Northern Cyprus.", 2 nd International Symposium for Agrieulture and Food , ohrid, MAKEDONYA, 7-9 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-2
Değirmenci K. , Akbaş B. , Gür N., Erdoğan C., Fidan H., Karacaoğlu M., et al., "Bemisia tabaci, Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) ve Bakteriyel Endosimbiyontlar Arasındaki Tritrofik ", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-1 (Özet)
Koç G., Fidan H., Özbek B., "Türkiye'de Apple Chlorotic Leaf Spot Virus (ACLSV) İçin Doğal Bir Konukçu, Styraxofficinalis", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Koç G. , Baloğlu S., "Melon Necrotic Spot Virus (MNSV), Türkiye için Kabak Türlerinde Yeni Bir Virüs Hastalığı", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-2 (Özet)
Çolak A.A. , Fidan H., Yilmaz N., Konuksal A., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakla Yetiştiriciliğinde en Yaygın Hastalıklar Botrytis fabae ve Bean common mozaik virüs (BCMV), ", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2 (Abstract)
Hekimhan H., Fidan H., Gözüaçik C., Güll M. , Konuksal A., Değirmenci R., "2014 Incidence and severity of cerealrust in Northern Cyprus", 2.nd International Wheat StripeRust Symposium Regional Cereal Rust, --, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28 Nisan - 1 Mayıs 2014, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Gür N., Değirmenci K. , Akbaş B. , Erdoğan C., Fidan H., Kütük H., et al., "Türkiye’de Bemisia tabaci Populasyonlarında Bakteriyel Endosimbiyontların Belirlenmesi", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2 (Özet)
Fidan H., Karangiloğlu H., Karamanli A., Kocadal E., Baydar K., "Sebze Üretim Alanlarında Beyazsinekle Taşınan Virüsler ile Vektör Beyazsineklerin Biyotipi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2 (Abstract)
Hekimhan H., Fidan H., Konuksal A., Güllü M., Gözüaçik C., " Identification of pathogens of fungal diseases caused root and crown rot on barley (Hordeumvulgare L.) in Northern Cyprus", Symposium for Agriculture and Veterinary Medicine University of Prishtina, Prishtina, MAKEDONYA, 10-12 Aralık 2014, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Fidan H., Güllü M., Gözüaçik C., Hekimhan H., Konuksal A., Akerzurumlu E., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Üretim Alanlarında Arpa Sarı Cücelik Virüsü (BarleyYellowDwarfVirus, BYDV)’nün Tespiti ve Virüs-Vektör İlişkilerinin Belirlenmesi, ", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2 (Özet)
Fidan H., Güllü M., ".Newly report of Cucumber mosaic virus (CMV) in Capparis spinosa (L.) in Turkey", Symposium for Agriculture and Veterinary, Prishtina , MAKEDONYA, 15-17 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Güllü M., Gözüaçik C., Hekimhan H., Fidan H., Akerzurumlu E., "Kıbrıs Tahıl Alanlarında Tespit Edilen Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri, Yayılışları ve Doğal Düşmanları ", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-1 (Özet)
Erdoğan C., Gür N., Fidan H., Karacaoğlu M., Kütük H., Karut Ş. , et al., "Değişik Konukçulardan Toplanan Bemisia tabaci Populasyonlarının İnsektisit Direnç ve Endosimbiyont Durumlarının Belirlenmesi ", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-1 (Özet)
Hekimhan H., Fidan H., Akyol A. , Konuksal A., Ay H., Aykanat S., ". The smut infection rates in barley production areas of Northern Cyprus", International Mesopotamia Agriculture Congress, Abstractbook, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Güllü M., Gözüaçik C., Fidan H., Hekimhan H., Konuksal A., "The Determination distrubution and Parasitoids Spesies of the Sunn Pest", Eugaster integriceps Puton in cereal Fields in Northern Cyprus., Symposium for Agriculture and Veterinary Medicine University of Prishtina , Prishtina, MAKEDONYA, 10-12 Aralık 2014, vol.1, no.1, pp.1-2
Fidan H., Küden A.B., Küden A., Özkaya O., "Plant Protection Problems Of Stone Fruıts In Turkey", New Approaches in Apple and Cherry Growing and Breeding Techniques, International , ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Güllü M., Gözüaçik C., Hekimhan H., Fidan H., Konuksal A., Değirmenci R., et al., ".Kıbrıs Tahıl Alanlarında Bulunan Bazı Zararlı Böcek Türleri, Yayılışları ve Zarar Durumları Üzerinde Araştırmalar ", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-1 (Özet)
Hekimhan H., Fidan H., Güllü M., Gözüaçik C., Konuksal A., "V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi ", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arpa (Hordeum vulgare L.) Ekilişlerinde Tespit Edilen Toprak Üstü Aksam Fungal Hastalıkları, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2 (Özet)
Guldur M.E., Caglar B.K., Şimşek E., Fidan H., Dikilitaş M., Baloğlu S., "Şanlıurfa İlinde Antepfıstığı (Pistaciavera) Ağaçlarında Candidatus Phytoplasma solani’nin Saptanması ve Karakterizasyonu", V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.1-2 (Özet)
Hekimhan H., Fidan H., Güllü M., Gözüaçik C., Konuksal A., Değirmenci R., et al., "Incidence and severity of cereal rust in Northern Cyprus", 2nd INTERNATIONAL WHEAT STRIPERUST SYMPOSIUM, ,
Fidan H., Güllü M., "NEWLY REPORT OF CUCUMBER MOSAIC VIRUS (CMV) IN CAPPARIS SPINOSA (L.) IN TURKEY", INSTITUTE OF AGRICULTURE University ”Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, ,
Ateş Çolak A., Fidan H., Yilmaz N., Konuksal A., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakla Yetiştiriciliğinde en Yaygın Hastalıklar Botrytis fabae ve Bean Common Mozaik Virüs (BCMV)", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ,
Hekimhan H., Fidan H., Konuksal A., Akerzurumlu E., "The Smut Infection Rates in Barley Production Areas Of Northern Cyprus", Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi - International Mesopotamia Agriculture Congress, ,
Hekimhan H., Fidan H., Güllü M., Gözüaçik C., Konuksal A., Serinol E., "The Incidence and Severity of Rust Diseases (Puccinia spp.) in Cereal Production Areas of Northern Cyprus", 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium, ,
Altan B., Aydin A. , Fidan H., Gazel M., "Evaluation of Gummy Dent in terms of Viral and Phytoplasma in Japanese Plum in Mersin Province of Turkey", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, MERSİN, TÜRKIYE, 1 Kasım - 3 Aralık 2013, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Fidan H., Adak N. , Sürer A. , Akerzurumlu E., " KKTC’inde Patates Üretim Alanlarında Saptanan Virüs Hastalıkları Türkiye ", IV. Bitki Koruma Kongresi28, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Denli N., Öztürk P., Öztürk P., Nacar Ç., Yetişir H., "Current situation of gourd germplasm against virus diseases in Turkey", 1st Annual Conference COST ACTION FA 1204 - ROOTOPOWER , Murcia, ISPANYA, 12-14 Kasım 2013, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Çağlar B.K., Elbeaino T., Pehlivan D., Fidan H., "2013 Genetically Comparing of Stolbur Phytoplasma in Potato Plants From Kayseri and Sivas Provinces in Turkey", , 15th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research (EAPR), KAYSERİ, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Fidan H., Adak N. , Sürer A., "Comparison of Virus Diseases Incidence in Main and Second Potato Production Period In Northern Cyprus ", 15th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research (EAPR), ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Yurtmen M., Fidan H., Ünlü A., Koç G. , Ünlü M. , ".Doğu Akdeniz Bölgesinde Şarka Virüs Hastalığı Sörveyi ve Kontrolü Türkiye ", IV. Bitki Koruma Kongres, VAN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Caglar B.K., Baloglu S., Yilmaz M.A., "Urginea maritima (L.) Is a New Host of Allexivirus Group on Onion and Garlic Plants in Turkey", 11th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mart - 1 Nisan 2012, vol.1002, pp.309-312 (Link)
Fidan H., Fidan H., Ekbic E., Aras V., Denli N., Keles D., "Development of suitable sourcess of resistance to ZYMV in Cucurbita pepo", 10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2012, pp.633-637
Fidan H., Unlu M., Unlu A., Yilmaz M.A., "Cucurbit Yellow Stunting Disorders (CYSDV) and Cucumber Vein Yellowing Virus (CVYV) diseases on melon and cucumber in Turkey", 10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2012, pp.778-785
Fidan H., Unlu M., Unlu A., "Determination of BATEM's melon pure lines for resistance to ZYMV", 10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2012, pp.476-481
Fidan H., Çağlar B.K., Yilmaz M., "Urginea Maritima(L.) is a New Host of Allexvirus Group on Onion and Garlic Plants in Turkey ", International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, ADANA, TÜRKIYE, 28 Mart - 1 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Nacar Ç., Fidan H., Aras V., Ekbiç E. , Denli N., Keleş D., "Obtain of Eligible genitors for Resistance to ZYMV in Cucurbitapepo ", EUCARPIA International Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae , ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2012, vol.1, no.1, pp.1-2
Fidan H., Ünlü M., Ünlü A., ".. Unlu M And Unlu A.2012 Determination Of Batem’s Melon Pure Lines For Resistance To ZYMV ", Eucarpıa International Meeting On Genetics And Breeding Of Cucurbitaceae , ANTALYA, TÜRKIYE, 15 Ekim - 18 Haziran 2012, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Fidan H., Tatli A., Kivrak M., Kivrak M., "Türkiye’de Zeytin Üretim Alanlarında Yeni Bir Hastalık Etmeni Elm Yellows Fitoplasma ", II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2012, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., "Sarımsakta Verim Kaybına Neden Olan Etmenler Ve Virüs Hastalıkları ", Sarımsak Paneli Kuzey anadolu Kalkınma Ajansı KUZKA , ADANA, TÜRKIYE, 6-6 Şubat 2012, ss.1-1
Fidan H., Ünlü A. , Ünlü M. , Yilmaz M., "Unlu, M. Unlu A.and Yilmaz M.A. 2012 Cucurbit Yellow Stunting Disorders Virus (CYSDV) and Cucumber Vein Yellowing Virus (CVYV) diseases on melon and cucumber in Turkey ", EUCARPIA International Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae 2012 , ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2012, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Fidan H., Ünlü A., Ünlü M., Yilmaz M.A., "Cucurbit Yellow Stunting Disorders CYSDV and Cucumber Vein Yellowing Virus CVYV Diseases on Melon and Cucumber in Turkey", Xth EUCARPIA, , , vol.1, pp.755-762
Fidan H., Çağlar B.K., Baloğlu S., Yilmaz M.A., "URGINEA MARITIME (L.) IS A NEW HOST OF ALLEXIVIRUS GROUP ON ONION AND GARLIC PLANTS IN TURKEY", XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, TÜRKIYE, , vol.59, pp.309-312
Fidan H., Adak N.A., Konuksal A., Akerzurumlu E., Yilmaz M.A., "Occurrence of Alfalfa Mosaic Virus (AMV) Diseases on Potato Crops in Northern Cyprus", 5th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Tirana, ARNAVUTLUK, 9-12 Ekim 2011, vol.960, pp.341-346
Caglar B.K., Guldur M.E., Kamberoğlu M.A., Fidan H., Baloglu S., Elbeaino T., "Biberde L3 Dayanıklılık Genini Kıran Biber Hafif Benek Virüs’ünün (Pepper Mild Mottle Virus, Pmmov) Yaygınlığının Saptanması Ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu Türkiye ", IV. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mart 2011, ss.1-1 (Özet)
Koç G., Fidan H., Baloğlu S., Endes A., "Pozantı İlçesindeki Kiraz ve Vişnelerde Bazı Sert Çekirdekli Meyve Virüslerinin Sörveyi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, TÜRKIYE,
Fidan H., Adak N., Sürer A., Akerzurumlu E., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Patates Üretim Alanlarında Saptanan Virüs Hastalıkları", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, ,
Fidan H., Karacaoğlu M., Caglar B.K., Koç G., Satar G., "Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)) ırklarının ve vektör Bemisia tabaci (Hemiptera Aleyrodidae) biotype ilişkisinin belirlenmesi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, TÜRKIYE,
Fidan H., "MISIR (Zeamays ) Bitkisinde Görülen Önemli Virüs Hastalıkları Melez Mısırla 100 Yıl Çalıştayı", 100.yıl Çalıştayı, ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Mart 2011, ss.1-1 (Abstract)
Koç G. , Fidan H., Baloğlu S., Endes A., "Pozantı İlçesindeki Kiraz ve Vişnelerde Bazı Sert Çekirdekli Meyve Virüslerinin Surveyi Türkiye ", IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Ünlü A. , Koç G. , Ünlü M. , "Türkiye’de Hıyar Bitkisinde Yeni Bir Virüs Hastalıgı Melon Necrotic Spot Virus (MNSV) ", VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1 (Özet)
Caglar B.K., Guldur M.E., Fidan H., Kamberoğlu M.A., Baloğlu S., Elbeaino T., "Türkiye’de Kabak Ve Kavundan İzole Edilen Kabak Sarı Mozaik Virüsünün Karakterizasyonu İçin Kılıf Protein Genlerinin Klonlanması Ve Nükleotid Dizilerinin Tespit Edilmesi Türkiye ", Iv. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Baloğlu S., "Türkiye İçin Sarımsaklara Zararlı Yeni Bir Virus Hastalığı Grubu Allexivirus Ve Sarımsak Üretim Alanlarındaki Durumu Türkiye ", IV. Bitki Koruma Kongresi , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Karacaoğlu M., Caglar B.K., Koç G. , Satar G., ".Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)) Irklarının Ve Vektör Bemisia Tabaci (Hemiptera Aleyrodidae) Biotype İlişkisinin Belirlenmesi Türkiye ", IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Sürer A., Akerzurumlu E., Yilmaz M., "ccurrence Of Alfalfa Mosaıc Vırus (AMV) Dıseases On Potato Crops In Northern Cyprus International Society for Horticultural Science ISHS ", V Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes , Tirana , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 9-12 Aralık 2011, vol.1, no.1, pp.1-2
Fidan H., Caglar B.K., Baloğlu S., "Soğanlı sebzelerde virüs epidemiyolojisinde Urginea maritima(L)’xxnın önemi ve yeni virüs hastalıkları Allexivirüs ve Leek yellow stripe virus (LYSV)", Vııı. Sebze Tarımı Sempozyumu, TÜRKIYE,
Ucak A.B. , Güllü M., Ertek A. , Aykanat S., Fidan H., Akyol A. , et al., "İklim Değişikliklerinin Çukurova’daMısır Bitkisi Verimi ve Kalitesi Üzerine ", I.Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi 1 , ADANA, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2010, ss.1-1 (Özet)
Koç G. , Yilmaz N., Baloğlu S., Fidan H., "Leke’deki Kayısılarda Şarka (Plum Pux Potyvirus Ppv) İzleri ", III. Bitki Koruma , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.1-1 (Özet)
Fidan H., Baloğlu S., Koç G. , Birişik N., " Soğan ve Sarımsakta Saptanan Türkiye için Yeni Virüs Hastalıkları: OnionYellow Dwarf Virus ve Shallot Latent Virus", TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİMLERİ, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.1-1 (Özet)
Koç G., Yilmaz N., Baloğlu S., Fidan H., "LEFKE’DEKİ KAYISILARDA SHARKA (PLUM POX POTYVIRUS, PPV) İZLERİ", III. Bitki Koruma Kongresi, ,
Fidan H., Baloğlu S., " Türkiye’de Sarımsakta Saptanan İlk Virüsler Cucumber Mosaic Virus (CMV) Ve Tabocco Mosaic Virus (TMV) VII. Sebze Tarımı Sempozyumu", VII.SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU, YALOVA, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2008, ss.1-4 (Abstract)
Birişik N., Fidan H., Baloğlu S., " 2007 Bioresources in Turkey and Establishment of Turkish Plant Virus Collection", V International Conference Bioresource sand Virus , KİYEV, UKRAYNA, 10-13 Eylül 2007, vol.1, no.1, pp.1-2 (Abstract)
Fidan H., "Çukurova Bölgesı Mısır Ekım Alanlarında Spıroplasma Ve Önemlı Vırüs Hastalık Etmenlerının Belırlenmesı I. Bıtkı Koruma Kongresı ", TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güllü M., Göven A., Fidan H., Aksoy E., Arslan F., Yilmaz N., et al., "MISIR ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI", MISIR ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI, Aptullah ATKAMAZ Ahmet Yasin GÖKÇE, Ed., Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ANKARA, 2011
DİĞER YAYINLAR
Fidan H., Sarıkaya P. , "Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)", Diger, ss.1-9, 2020
Fidan H., "TARLA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMLİ HASTALIKLAR VE MÜCADELESİ", Diger, ss. 81/ 48-49, 2017
Fidan H., Çolak Ateş A. , "Patates Hastalıklarına Genel Bakış", Diger, ss.2, 2014
Koç G. , Öztürk H. , Fidan H., "Fidanlıklarda Bitki Koruma Sorunları Tarım Türk Dergisi", Diger, ss.4, 2014
Fidan H., "Sarımsak Virüs Hastalıklarına Genel Bakış Bereket 2014/1 Tarım ve Köyisleri Bakanlığı, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü yayını.", Diger, ss.1, 2014
Fidan H., "Domates Üretim Alanlarında Ekonomik Öneme Sahip Hastalık Ve Zararlılar", Diger, ss.1, 2014
Fidan H., Hekimhan H., Güllü M., "20014 Tahıl Üretim Alanlarında Bitki Koruma Problemleri", Diger, ss.10, 2014
Fidan H., Öztürk P., "Salçalık Biber Üretimin Alanlarında Potansiyel Virüs Hastalıkları", Diger, ss.2, 2013
Fidan H., Caglar B.K., "Domates tarımında üretimi kısıtlayan virüs hastalıkları", Diger, ss.4, 2013
Fidan H., Büyüköztürk D., "Kabakgillerde Üretimi Kısıtlayan Önemli Hastalık ve Zararlılar", Diger, ss.3, 2013
Fidan H., Koç G. , Öztürk H. , "Meyve Ağaçlarında Potansiyel Hastalık ve Zararlılar", Diger, ss.4, 2013
Fidan H., "Sarımsak Virüs Hastalıklarına Genel Bakış Bereket 2009/2 Tarım ve Köyisleri Bakanlığı, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü yayını", Diger, ss.1, 2012
Melike Y. , Hazır A., Fidan H., " Melike YURTMEN,Adalet HAZIR, Hakan FİDAN 2011. ŞARKA VİRÜS HASTALIĞI (Plum Pox Potyvirus: PPV) ve MÜCADELE OLANAKLARI", Teknik Rapor, ss.1-4, 2011
Fidan H., Nacar Ç., Aras V., "2011 Yazlık Kabaklardaki En Büyük Sorun: Kabak Sarı Mozaik Virüsü – Zucchini Yellow Mosaic Potyvirüs (ZYMV) Tarım Türk Dergisi ", Diger, ss.1, 2011
Koç G. , Fidan H., "Plum PoxVirüs:Akdeniz Meyveciliği İçin Önemli Bir Risk Tarım Türk Dergisi", Diger, ss.2, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi