Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - 2018
Ögr.Gör.Dr., BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2015
Arş.Gör., BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2009 - 2014
VERDİĞİ DERSLER
Ölçme ve değerlendirmede güncel konular, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ölçme ve değerlendirme, Lisans, 2018-2019
Ölçme ve değerlendirme, Lisans, 2018-2019
bilgisayarda ölçme uygulamaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
maksimum performansın ölçülmesi ve test geliştirme, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ölçme ve değerlendirme, Lisans, 2018-2019
eğitim istatistiği, Lisans, 2017-2018
Ölçme ve değerlendirme, Yüksek Lisans, 2017-2018
tipik davranışın ölçülmesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ölçme ve değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Ölçme ve değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Ölçme ve değerlendirme, Lisans, 2016-2017
test geliştirme teknikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
eğitim istatistiği, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2015-2016
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Maksimum Performansın Ölçülmesi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
İleri Araştırma Yöntemleri - 1, Yüksek Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans, 2015-2016
Y.L. Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2015-2016
Psikolojik Ölçmenin Temelleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Gür, "Türkiye'deki öğrencilerin PISA 2015 fen okuryazarlığını yordayan değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Odabaşı, "PISA 2015 fen okuryazarlığı testinin değişen madde fonksiyonu açısından incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, O.Koç, "4.VE 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIMSS 2015 MATEMATİK BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, E.Asar, "PISA 2015 matematik okur-yazarlığı testinin farklı dilleri konuşan ülkeler arasında ölçme değişmezliğinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, Ş.Zeybekoğlu, "PISA 2015 Türkiye örneklemi fen okuryazarlığını açıklayan değişkenlerin CHAID analizi ile incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Öncü, "Tımss 2015 sekizinci sınıf matematik başarı testinin Oecd ülkelerine göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2019.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi