Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., Özyürek A. , et al., "Determination and Interpretation of the Norm Values of PreSchool Social Skills Rating Scale Teacher Form", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.981-996, 2015
Koğar H., "Matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerin aracılık modeli ile incelenmesi", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.45-55, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koğar H., "Development of a Short Form: Methods, Examinations, and Recommendations", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, no.3, pp.302-310, 2020 (Link)
Ünlü-Çetin Ş., Koğar H., "INFANT TODDLER EDUCATION BELIEF SCALE FOR PRE-SERVICE EARLY CHILDHOOD EDUCATORS (ITEBS4PECES): VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS", European Journal of Education Studies, no.10, pp.72-96, 2020 (Link)
Koğar H., Sayın A., "Grup Başarısına Göre Madde ve Kişi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.249-270, 2019 (Link)
Koğar H., "Belirti Tarama Listesi’nin (SCL-90) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Mokken Ölçekleme Analizleri", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, pp.689-705, 2019 (Link)
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "INVESTIGATION OF SCIENTIFIC LITERACY ACCORDING TO DIFFERENT ITEM TYPES: PISA 2015 TURKEY SAMPLE ", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.695-709, 2019 (Link)
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "Examination of Dimensionality and Latent Trait Scores on Mixed-Format Tests", PEOPLE: International Journal of Social Sciences, vol.4, pp.165-185, 2018 (Link)
Koğar H., "An Examination of Parametric and Nonparametric Dimensionality Assessment Methods with Exploratory and Confirmatory Mode", Journal of Education and Learning, vol.7, pp.148-158, 2018 (Link)
Koğar H., "Effects of Various Simulation Conditions on Latent-Trait Estimates: A Simulation Study ", International Journal of Assessment Tools in Education, vol.5, pp.263-273, 2018 (Link)
Koğar H., "Examining Invariant Item Ordering Using Mokken Scale Analysis for Polytomously Scored Items", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.9, pp.312-325, 2018 (Link)
Şekercioğlu G., Koğar H., "The Examination of Measurement Invariance and DifferentialItem Functioning of PISA 2015 Cognitive Tests In Terms of TheCommonly Used Languages", Novitas-Royal, vol.12, pp.152-172, 2018 (Link)
Koğar H., Yılmaz Koğar E., "Öğretmenlerin Matematik Konularına Yönelik Hazırlık Düzeylerinin Matematik Başarısı ile İlişkisi: TIMSS 2015 Türkiye ve Singapur Örneği", Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, ss.108-121, 2017 (Link)
Yurt Ö., Keleş S., Koğar H., "Yetişkin eğlence eğilimi özeliği ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi", International Journal of Human Sciences, no.1, pp.650-662, 2016 (Link)
Koğar H., "Madde Tepki Kuramına ait Parametrelerin ve Model Uyumlarının Karşılaştırılması: Bir Monte Carlo Çalışması", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.6, ss.142-157, 2015
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "Uç Değerle Başetmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi", Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.61-67, 2015
Koğar H., Yılmaz Koğar E., "Comparison of different estimation methods for categorical and ordinal data in confirmatory factor analysis", eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme dergisi, vol.6, pp.351-364, 2015 (Link)
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., Özyürek A. , et al., "Sosyal Beceri Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesinde Geliştirilen Ölçme – Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Tanıtımı", MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.74-83, 2015
Koğar H., Gelbal S., "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beğenirlik Tercihlerinin Yargıcı Kararları ile Ölçeklenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.136-152, 2015
Özmete E. , Koğar H., "Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe’ye Uyarlama Çalışması", Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.39-58, 2015
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi", Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.7, pp.72-89, 2015
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., Özyürek A. , et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri", Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.37-46, 2014
Koğar H., Sayın A., "Yüksek Lisans Programına Girişte Öğrencilerin Sınıflandırma Doğruluğunun İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.171-186, 2014
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., Özyürek A. , et al., "Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği", MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.81-89, 2014
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Çakan M., Aydoğan Y., Kılıç Çakmak E., Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.102-115, 2014
Sayın A., Koğar H., Çakan M., "Sınıf Öğretmenliği Programındaki Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.3, ss.210-220, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şekercioğlu G., Koğar H., "Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement", Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2018, pp.220-220 (Link)
Koğar H., Şekercioğlu G., "KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Şekercioğlu G., Koğar H., "PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Koğar H., Sayın A., "DENK OLMAYAN GRUPLARDA KERNEL EŞITLEME YÖNTEMINDEN ELDE EDILEN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5-8 Eylül 2018, pp.---
Şekercioğlu G., Koğar H., "PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.82-82
Koğar H., Şekercioğlu G., "Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement", Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2018, pp.220-220 (Link)
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "Eamination of Dimensionality and Latent Trait Scores on Mixed-Format Tests", 28th ınternational Conference on Teaching Education and Learning, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 20-21 Aralık 2017, pp.37-38
Koğar H., Uyumaz G., "PISA 2015 Okuryazarlık Puanları Kullanılarak Farklı Değişkenlere göre Sınıflama Doğruluğunun Belirlenmesi", International Multidisciplinary Studies Congress (IMSC), ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp.83-83
Koğar H., Uyumaz G., "İkili Puanlanan Verilerde Faktör Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", 8'inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.165-165 (Link)
Koğar H., "Sosyo-ekonomik Düzeyin Fen Okuryazarlığı Üzerindeki Etkisi: PISA 2015 Üzerine Bir Araştırma", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1320-1322 (Link)
Koğar H., Çokluk Bökeoğlu Ö., "Farklı Örneklem Büyüklüklerinde Uç Değerlerle Baş Etme Yöntemlerinin Puanların Geçerlik ve Güvenirlik Kanıtları Üzerindeki Etkisi ", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1317-1319 (Link)
Uyumaz G., Koğar H., "Çoklu Puanlanan Verilerde Faktör Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", 8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.165-165 (Link)
Koçulu A., Uyumaz G., Koğar H., "Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Faktör Yapısının Farklı Kültürlerdeki Değişmezliğinin İncelenmesi", Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.39-39
Keleş S., Koğar H., Yurt Ö., "“Ebeveyn Olarak Ben” Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, pp.68-68 (Link)
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "Bilgisayar Kullanarak Ev Ödevi Yapma Sıklığının Öğrenci Başarısına Etkisi", 10. Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.343-343 (Link)
Koğar H., "Performans Takip Sınavının (PTS) Psikometrik Özelliklerinin Rasch Analizi ile İncelenmesi", 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.214-215 (Link)
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "PISA 2012 Verilerine Göre Türkiye’deki Öğrencilerin Akademik Başarilari İle Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Aşinaliklari Arasindaki İlişki", 10. Uluslararası Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.444-444 (Link)
Koğar H., Uyumaz G., "Performans Takip Sınavının (PTS) Faktör Yapısının Belirlenmesi", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, pp.67-67 (Link)
Koğar H., Yılmaz Koğar E., "Comparison of the Different Dimensionality Methods for Ordinal Variables", 5th Business and Social Science Conference, PARİS, FRANSA, 20-21 Aralık 2016, pp.11-11
Yurt Ö., Keleş S., Koğar H., "Yetiskin Oyunculuk Ozelligi Olcegi Turkce Formunun Psikometrik Ozelliklerinin Ogretmen Adaylari Acisindan Incelenmesi", 4. Uluslararasi Okul Oncesi Egitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.16-17
Koğar H., Yılmaz Koğar E., "Comparison of Different Estimation Techniques for Categorical and Ordered Data in Confirmatory Factor Analysis", International Congress on Education for the Future: Issues and Challanges, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, pp.335-337
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "Examination of the Variable that Influence the Engagement with and at School through a Path Analysis", Multidisiplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, CEK CUM., 4-6 Aralık 2015, pp.26-26
Sayın A., Koğar H., "Üniversiteye Girişten Mezuniyete Üniversite Öğrencilerinin Akademik Performanslarının İncelenmesi", 4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.82-82
Yılmaz Koğar E., Koğar H., "Uç Değerle Baş Etmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi", 4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.64-64
Koğar H., Sayın A., "Yüksek Lisans Eğitimine Girişte Öğrencilerin Sınıflandırılma Doğruluğunun İncelenmesi", 3. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2012, ss.31-31
Sayın A., Koğar H., Çakan M., "Sınıf Öğretmenliği Programındaki Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi", 3. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2012, ss.43-43
Akbaba Altun S., Büyüköztürk Ş. , Önen E. , Koğar H., "Relationship Between Teachers’ Beliefs About Self-Efficacy, Personnel Co-Operation, Teachers’ Seniority, Time On Task, Teachers-Students Relations And The Results Of Teachers’ Evaluations And Teaching Practices", 14. Evaluation in Education in the Balkan Countries, Belgrad, SIRBISTAN, 16-18 Haziran 2011, pp.---
Yıldırım B., Koğar H., Koştur H.İ., Kaplan M., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2010, ss.197-198
Erdem A., Sevinç Ş., Koğar H., "Opinions of Class Teacher Candidates on the Enviroment and Enviromental Problems", I. International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.208-208
Kutlu Ö. , Bal Ö., Koğar H., "Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Fakültelerinde Yapılan Sınavlara İlişkin Görüşleri", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2009, ss.438-439
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akbaş U., Koğar H., "Nicel Araştırmalarda Kayıp Veriler ve Uç Değerler: Çözüm Önerileri ve SPSS Uygulamaları", Pegem Akademi, 2020
Koğar H., "R ile Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri: Klasik Test Kuramı, Faktör Analizi Yaklaşımı ve Madde Tepki Kuramı Uygulamaları", Pegem Akademi, Ankara, 2020 (Link)
Biçak B., Koğar H., Eds., "Eğitimde süreç ve ürün odaklı değerlendirme", lisans yayıncılık, İstanbul, 2019 (Link)
Koğar H., Çokluk Bökeoğlu Ö., "Farklı örneklem büyüklüklerinde uç değerlerle baş etme yöntemlerinin puanların geçerlik ve güvenirlik kanıtları üzerindeki etkisi", Küreselleşen Dünyada Eğitim, Demirel Ö., Dinçer S., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.345-372, 2017 (Link)
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Pre-school social skills evaluation scale (PSSES)", in: Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective , Taner Derman M., Eds., St. Kliment Ohridski University Press Gang Publishers , Sofya, pp.436-441, 2014
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Pre-school social skill support project (PSSSP)", in: Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective , Taner Derman M., Eds., St. Kliment Ohridski University Press Gang Publishers , Sofya, pp.88-92, 2014
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Materyal Kitabı", Fikriala görsel İletişim Yayınevi, ANKARA, 2012
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Okuma Yazmaya Hazırlık Kitabı", Fikriala Görsel İletişim Yayınevi, ANKARA, 2012
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi - 60 Ay ve Üzeri Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı", Fikriala Görsel İletişim Yayınevi, ANKARA, 2012
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi 48-60 Ay Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı", Fikriala Görsel İletişim Yayınevi, ANKARA, 2012
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi 36-48 Ay Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı", Fikriala Görsel İletişim Yayınevi, ANKARA, 2012
Koştur H.İ., Koğar H., Eyidoğan F., "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Etkinlikleri", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2012
Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş. , Aydoğan Y., Çakan M., Özyürek A. , Gültekin Akduman G., et al., "Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Öğretmen Kılavuz Kitabı", Fikriala Görsel İletişim Yayınevi, ANKARA, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi