Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koçer H., Ünal F., Eskidemir Meral S., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının”Çocuk” Kavramına Ve Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Öğretmenlik Uygulama Planlarına Yansıması", Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.171-185, 2015
Koçer H., "Erken Çocuklukta Yaratıcılık", Eğitimci Öğretmen Dergisi, ss.42-46, 2013
Koçer H., "Okul Öncesi Eğitim Programlarında Gerçekleştirilen Sanat Etkinliklerinin, Çocuğun Kendini İfade Etmesine Olanak Verilmesi Açısından Değerlendirilmesi", Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.51, ss.289-295, 2012
Koçer H., Eskidemir Meral S., Özbek T., "6 Yaş Çocuklarının Mizahi Tepkilerinin Paul E. Mcghee’Nin Mizah Gelişim Evrelerine Göre İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.82-93, 2012
Köksal Akyol A., Koçer H., "Yaratıcılığın Gelişiminde Okul Ve Öğretmenin Önemi", Öğretmen Dünyası, cilt.301, ss.19-23, 2005
Köksal Akyol A., Koçer H., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi", Eğitim Araştırmaları Dergisi, ss.13-23, 2005
Koçer H., "İlk 18 Ayda Bebeğin Fiziksel Ve Zihinsel Gelişim Sürecinde Oyun Özellikleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.10, ss.504-517, 2004
Köksal Akyol A., Koçer H., "Okul Öncesi Öğretmenin Yetişmesinde Dramanın Önemi Ve Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanında (Liderde) Olması Gereken Özellikler", Oluşum Yayınları, cilt.6, ss.39-45, 2004
Koçer H., "Üvey Ebeveynli Aileler Ve Çocuk", Çoluk Çocuk Dergisi, ss.16-18, 2004
Koçer H., Temel F., "Suçlu Ergenlerin Empatik Beceri Düzeylerinin Suçsuz Ergenler Ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.37-46, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koçer H., "Farklı Eğitim Felsefelerine Sahip Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Uygulanan Eğitim Programlarını Değerlendirme Durumlar ", V. International Congress on Social Sciences, üsküp, MAKEDONYA, 27-30 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.314-314
Koçer H., "Erken çocukluk döneminde toplumsal cinsiyete ilişkin göstergeler. ", V. International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.202-203
Bacanlı F., Koçer H., "Okulöncesi Dönem Çocuklarında Okul, Öğretmen Ve Ders Kavramları", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.0-0
Koçer H., Eskidemir Meral S., Özbek T., "6 Yaş Çocuklarının Mizahi Tepkilerinin Paul E. Mcghee’Nin Mizah Gelişim Evrelerine Göre İncelenmesi", 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Trendler ve Etkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp.14-15
Koçer H., Eskidemir Meral S., Şen S., "Anasınıfına Giden Çocukların Televizyon İzleme Durumlarının Belirlenmesi", 23 Nisan TRT Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2012, pp.17-18
Eskidemir Meral S., Koçer H., "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Radyo Dinleme Durumlarının İncelenmesi", 23 Nisan TRT Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2012, pp.20-21
Koçer H., "Okul Öncesi Eğitim Programlarında Gerçekleştirilen Sanat Etkinliklerinin, Çocuğun Kendini İfade Etmesine Olanak Verilmesi Açısından Değerlendirilmesi", Tasarım, Sanat ve Eğitim Dünya Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2012, pp.32-33
Koçer H., "The Evaluation Of The Art Activities Applied In Preschool Education Programmes In Terms Of Self-Expression Opportunity Given To Child", World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2012, vol.51, pp.289-295
Koçer H., Eskidemir Meral S., Şen S., Altıntaş H., Başpınar S., "Türkiye’De Faaliyet Gösteren Farklı Eğitim Sendikalarına Mensup Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim Modeli Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi", 3. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp.0-0
Eskidemir Meral S., Koçer H., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuğa Bakışı Ve Çocuk Merkezli Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", 3. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp.0-0
Koçer H., Bacanlı F., "Aile Tutumu Ve Demografik Değişkenlere Göre Çocukların Evlilik Karmaşası Algısının Araştırılması", I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.27-27
Köksal Akyol A., Koçer H., Şenay B.P., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Ve Doğa Etkinliklerine Katılmaları Üzerine Bir Araştırma", 8. Uluslararası Eğitim Konferansı, Atina, YUNANISTAN, 25-25 Mayıs 2006, pp.17-18
Koçer H., "Ergenlerin Kimlik Statüsünün Bir Karşılaştırması: Aile Ortamı Türüne Göre", 8. Uluslararası Eğitim Konferansı, Atina, YUNANISTAN, 25-25 Mayıs 2006, pp.27-28
Temel F., Koçer H., Ünal F., "Proje Yaklaşımının Okul Öncesi Çocuklarının Görsel Algısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 5-11 Ekim 2003, pp.106-106
Temel F., Koçer H., Ünal F., "Anaokuluna Giden 6 Yaş Çocuklarının Görsel Algıları Üzerinde Proje Yaklaşımının Etkisinin İncelenmesi", OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, AYDIN, TÜRKIYE, 5-11 Ekim 2003, vol.1, pp.452-468
Köksal Akyol A., Koçer H., "Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğrenciler Ve Alanda Çalışan Öğretmenlerin Empatik Becerilerinin İncelenmesi", I. Uluslar Arası Ev Ekonomisi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22 Mart 2006 - 24 Mart 2003, pp.309-314
Ünal F., Koçer H., "Anaokuluna Giden 5 Yaş Grubundaki Çocukların Yaratıcılığına Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 1999, ss.139-139
Ömeroğlu E., Koçer H., Ünal F., Parlakyıldız B., "Anaokuluna Giden Beş Yaş Grubu Çocuklarının Yaratıcılığına Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi", VIII.Eğitim Bilimleri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 1999, ss.139-139
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koçer H., "Oyun Materyalleri", Çocuk ve Oyun, Aksoy A.B, Ed., Hedef CS Basın Yayın, Ankara, ss.86-124, 2018
Koçer H., Eskidemir Meral S., "Highscope Programı", HerYönüyle Okul Öncesi Eğitim 7, Fulya Temel, Aysel Köksal, Pınar Bayhan, Ed., Hedef Cs, Ankara, ss.74-105, 2014
Koçer H., "Açık Eğitim", Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar, Z.Fulya Temel , Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.103-137, 2012
Temel F., Kandır A., Dereobalı N., Koçer H., "Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı Ve Program Örnekleri", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi