Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tasyurek H.M., Altunbaş H.A., Balci M.K., Şanlioğlu S., "Incretins: Their physiology and application in the treatment of diabetes mellitus", DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS, vol.30, pp.354-371, 2014
Sari R., Altunbaş H.A., Balci M.K., Yilmaz N., "Subcutaneous NPH insulin for severe hypertrriglyceridemia in a pregnant patient with type V hyperlipoproteinemia: a case report", BALKAN MEDICAL JOURNAL, vol.29, pp.222-229, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altunbaş H.A., Odabaşoğlu A., Balci M.K., Günay G., Karadoğan İ., Ündar L., et al.,"Hiperkolesterolemik Hastalarda Simvastatin’in İn Vitro Trombosit Agregasyonu Üzerine Etkisi", T Klin Tıp Bilimleri, ss.25-29, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Artaç M., Sari R., Altunbaş H.A., Yazicioğlu G., Çakir M., Balci M.K., et al.,"Asymptomatic Acute Pancreatitis Due to Tamoxifen-induced Severe Hypertriglyceridemia in a Patient With Diabetes Mellitus", 24th Congress Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical endocrinologists, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.70-
Uslu G., Altunbaş H.A., Balci M.K., Çarik M., Yazicioğlu G., Sari R., et al.,"The Effect of Atorvastatin Treatment on Insulin Sensitivity in Patients With Primary Hypercholesterolemia", 24th Congress Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical endocrinologists, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.20-
Koyuncu E., Altunbaş H.A., Sari R., Kiliçarslan B., Arici C., Çakir M., et al.,"A Retrospective Analysis of Patients With Primary Hyperparathyroidism in Akdeniz Üniversity School of Medicine", 24th Congress Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.75-
Erbasan F., Çakir M., Balci M.K., Altunbaş H.A., Yazicioğlu G., Sari R., et al.,"Comparison of thyroid hormonal status and volumes of patients with moderate iron deficiency anemia and normal controls", 24th Congress Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical endocrinologists, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.26-
Altunbaş H.A., Balci M.K., Odabaşoğlu A., Demircioglu F., Kabukçu M., Sancaktar O., et al.,"No Relatıonshıp Between Insulın Resıstance And Coronary Atherosclerosıs Dıagnosed Wıth Coronary Angıography", EASD , ISRAIL, - , pp.20-
Cansu G.B., Yilmaz N., Özdem S., Belgi Yildirim A., Süleymanlar G., Altunbaş H.A., et al.,"The comparison of echocardiographic parameters, carotid intima thickness, arterial stiffness and plasma soluble CD40 ligand levels in active and inactive acromegalic patients. 2015 Ireland, http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0037/ea0037ep752.htm ", European Society of Endocrinology. 17th European Congress of Endocrinology., DUBLİN, IRLANDA, 16 Mayıs - 20 Ekim 2015, pp.37EP752-37EP752
Ekşi Y.E., Taşyürek M.H., Altunbaş H.A., Şanlioğlu S., "Induction of Diet İnduced Obesity in Sprague Dawley Rats as a Model of Type 2 Diabetes", The XXII. Annual ESGCT Congress in collaboration with the NCGCT, Hague, HOLLANDA, 23-26 Ekim 2014, pp.A60-A61
Ekşi Y.E., Taşyürek M.H., Balık O., Altunbaş H.A., Balci M.K., Şanlioğlu S., "C57BL6J FARELER DİYETLE SPRAGUE DAWLEY SIÇANLARA KIYASLA DAHA HIZLI VE ETKİN PREDİYABET GELİŞİMİ GÖSTERDİ", 50. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.167-167
Uzun C., Ocak G.A., Akkaya B., Altunbaş H.A., Salim O., Gürer İ.E., "Boyunda hızlı büyüyen kitle ile karakterize üç farklı tiroid lezyonu: klinik ve sitolopatolojik özelliklerine göre ayrımı ve yardımcı testler", 22. Ulusal Patoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2012, ss.0-0
Altunbaş H.A., Balci M.K., Karayalçın Ü., "A Retrospective Analysis of Diabetic Foot Patients in Akdeniz University ", 9thBalkan Congress of Endocrinology, Thessaloniki, YUNANISTAN, 7-11 Mayıs 1997, pp.55-55
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi