Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’deki hemşirelik öğrencilerinin problem çözme düzeylerine cinsiyetin etkisi: Bir meta analiz çalışması.", Journal of Human Sciences, cilt.16, ss.134-142, 2019
Kantek F., Yeşilbaş H., "Bibliometric Analysis of Problem Solving Literature in Nursing Students: The Case of Turkey", Journal of Educational & Instructional Studies in the World, vol.8, pp.28-34, 2018
Yeşilbaş H., Kantek F., "Academic Success Studies in Nursing Students: Bibliometric Analysis", Journal of Educational & Instructional Studies in the World, vol.8, pp.35-41, 2018
İspir Ö. , Çelebi Çakıroğlu O., Elibol E. , Çeribaş E. , Açıkgöz G. , Yeşilbaş H., et al., "Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Hemşirelikte Yönetim Dersinin İncelenmesi", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.4, ss.72-78, 2017
Yeşilbaş H., "Sağlıkta Şiddete Genel Bakış", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.3, ss.44-54, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeşilbaş H., Kantek F., "Türkiye’de Hemşirelikte Profesyonellik Çalışmalarındaki Eğilimler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.315-323
Yeşilbaş H., Kantek F., "Sosyal Ağ Analizi ile Hemşirelik Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi", 1st International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.96-96
Kantek F., Yeşilbaş H., "Bibliometric Analysis of Problem Solving Literature in Nursing Students: The Case of Turkey", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.73-73
Yeşilbaş H., Kantek F., "Academic Success Studies in Nursing Students: Bibliometric Analysis", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.74-74
Yeşilbaş H., Kantek F., "Hemşirelikte Şiddet Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Bibliyometrik Analiz", 1st International Health Science and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.155-156
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’de Hemşirelerde İş Doyumu: Bibliyometrik Bir Analiz", International Congress on Politic, Economic and Social Studies, VENICE, ITALYA, 27-30 Haziran 2018, pp.230-239
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’de Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Düzeylerine Cinsiyetin Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.127-128
Kantek F., Yeşilbaş H., "Türkiye’de Hemşirelerin Profesyonellik Algısı:Durum Analizi ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.366-374
İspir Ö. , Çelebi Çakıroğlu O., Elibol E. , Çeribaş E., Açıkgöz G. , Yeşilbaş H., et al., "Evaluation of the Nursing Management Course in Undergraduate Nursing Programs of State Universities in Turkey", ICNCNE 2017 : 19th International Conference on Nursing Care and Nursing Education, BARCELONA, ISPANYA, 26-27 Mayıs 2017, pp.1-1
Yeşilbaş H., Kantek F., "Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, pp.98-98
Yeşilbaş H., "Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği", I. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2016, pp.227-227
Yeşilbaş H., Baykal Ü. , "Hemşirelerin Hasta ve Hasta Yakınlarından Gördüğü Şiddete Yönelik Tepkileri ve Şiddeti Önlemeye İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma", 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss..-.
Yeşilbaş H., Baykal Ü. , "Hemşirelerin Hasta ve Hasta Yakınlarından Gördüğü Şiddete İlişkin Algıları: Niteliksel Bir Çalışma", 2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, pp.50-51
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi